Edunvalvonta

Prosessiteekkareita koskevia päätöksiä tehdään Kemian tekniikan korkeakoulussa useassa eri toimielimessä. Näitä ovat muun muassa Kemian tekniikan koulutusneuvosto, Kemian tekniikan akateeminen komitea sekä eri laitosten johtoryhmät. 

Yhdistyksen jäsenten etua valvovat AYY:n nimittämät HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat. Hallopediksi haetaan joka syksy eikä aikaisempaa kokemusta edunvalvonnasta vaadita. Jos mielenkiinto heräsi, älä epäröi hakea hallopediksi jo ensi syksynä!

TOIMIELIMET

Kemian tekniikan koulutusneuvosto (KN)

Koulutusneuvosto tekee akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista. Koulutusneuvosto päättää koulutusohjelmien kehityksestä, opetuksen laadunvarmistuksesta sekä palautteen käsittelystä. Näiden lisäksi koulutusneuvosto nimeää kandidaatintöiden hyväksyjät, päättää diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaajat sekä arvostelee diplomityöt.  

Sara Siivola, Hanna-Reetta Penttinen, Olga Partanen
Varalla: Julia Tofferi, Helinä Väätäinen, Joakim Kattelus

Kemian tekniikan akateeminen komitea (KTAK)

Akateeminen komitea tekee esitykset korkeakoulukohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, valintaperusteista sekä muista akateemisen komitean toimintaan liittyvistä asioista. Akateeminen komitea päättää myös korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. 

Kim Eklund, Juho Hentman, Joakim Kattelus
Varalla: Helinä Väätäinen, Anna Silfverberg, Hanna-Reetta Penttinen

Kemian tekniikan laitosten johtoryhmät:

Laitosten johtoryhmät käsittelevät laitosten taloudellisia ja hallinnollisia asioita. 

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä (BIO2)

Hanna-Reetta Penttinen
Varalla: Sara Siivola

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä (CMAT)

Joakim Kattelus
Varalla: Olga Partanen

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä (CMET)

Olga Partanen
Varalla: Joakim Kattelus

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Erlea Melgosa
Varalla: Kim Eklund

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani. Korkeakoulun laatutyön koordinoinnista vastaa kehityspäällikkö. Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa.

Helinä Väätäinen
Varalla: Sara Siivola

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinoinriryhmään kuuluvat Kemian tekniikan korkeakoulun opintopalveluiden ja viestinnän edustajat sekä Aalto-yliopiston markkinoinnin edustaja. Markkinointiryhmässä keskustellaan, millä tavoin Kemian tekniikan korkeakoulun tulisi tavoitella uusia opiskelijoita. 

Sofia Tynkkynen
Varalla: Linh Tong

Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä (TCAC)

Dekaanin nimittämä komitea arvioi hakijoiden opetusosaamisen urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa. Arviointi tehdään opetusportfolion, opetusnäytteen ja haastattelun perusteella, Aallon kaikkien koulujen yhteisillä toimintatavoilla.

Joakim Kattelus, Sara Siivola
Varalla: Kim Eklund, Olga Partanen

Lisätietoa HallOpEd-toiminnasta löydät täältä.