Edunvalvonta

Prosessiteekkareita koskevia päätöksiä tehdään Kemian tekniikan korkeakoulussa useassa eri toimielimessä. Näitä ovat muun muassa Kemian tekniikan koulutusneuvosto, Kemian tekniikan akateeminen komitea sekä eri laitosten johtoryhmät. 

Yhdistyksen jäsenten etua valvovat AYY:n nimittämät HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat. Hallopediksi haetaan joka syksy eikä aikaisempaa kokemusta edunvalvonnasta vaadita. Jos mielenkiinto heräsi, älä epäröi hakea hallopediksi jo ensi syksynä!

TOIMIELIMET

Kemian tekniikan koulutusneuvosto (KN)

Koulutusneuvosto tekee akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista. Koulutusneuvosto päättää koulutusohjelmien kehityksestä, opetuksen laadunvarmistuksesta sekä palautteen käsittelystä. Näiden lisäksi koulutusneuvosto nimeää kandidaatintöiden hyväksyjät, päättää diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaajat sekä arvostelee diplomityöt.  

Jäsenet: Emily Hart, Ilmari Hieta, Mariina Tikka
Varajäsenet: Olga Partanen, Oskar Astikainen, Sara Siivola

Kemian tekniikan akateeminen komitea (KTAK)

Akateeminen komitea tekee esitykset korkeakoulukohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, valintaperusteista sekä muista akateemisen komitean toimintaan liittyvistä asioista. Akateeminen komitea päättää myös korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. 

Jäsenet: Jussi Anttila, Emma Falck, Han Le
Varajäsenet: Juho Hentman, Emily Hart, Olga Partanen

Kemian tekniikan laitosten johtoryhmät:

Laitosten johtoryhmät käsittelevät laitosten taloudellisia ja hallinnollisia asioita. 

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä (BIO2)

Jäsen: Ilmari Hieta
Varajäsen: Hanna-Reetta Penttinen

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä (CMAT)

Jäsen: Akseli Rautakorpi
Varajäsen: Olga Partanen

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä (CMET)

Jäsen: Jussi Anttila
Varajäsen: Joakim Kattelus

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Jäsen: Julia Tofferi
Varajäsen: Joakim Kattelus

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani ja korkeakoulun laatutyön koordinoinnista kehityspäällikkö. Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa. Lisäksi laaturyhmä edistää korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimia muun muassa osallistumalla yliopiston EDI-komitean järjestämään vuosittaiseen kokoukseen.

Jäsen: Mariina Tikka
Varajäsen: Joakim Kattelus

Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus-, ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä)

EDI-ryhmä edistää korkeakoulun kestävää sosiaalista ja kulttuurista kehitystä. EDI-ryhmä osallistuu myös yliopiston EDI-komitean järjestämään vuosittaiseen kokoukseen.

Jäsen: TBA
Varajäsen: TBA

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinoinriryhmään kuuluvat Kemian tekniikan korkeakoulun opintopalveluiden ja viestinnän edustajat sekä Aalto-yliopiston markkinoinnin edustaja. Markkinointiryhmässä keskustellaan, millä tavoin Kemian tekniikan korkeakoulun tulisi tavoitella uusia opiskelijoita. 

Jäsen: Mariina Tikka
Varalla: Juho Hentman

Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä (TCAC)

Dekaanin nimittämä komitea arvioi hakijoiden opetusosaamisen urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa. Arviointi tehdään opetusportfolion, opetusnäytteen ja haastattelun perusteella, Aallon kaikkien koulujen yhteisillä toimintatavoilla.

Jäsenet: Jussi Anttila, Emily Hart, Ilmari Hieta, Han Le

Lisätietoa HallOpEd-toiminnasta löydät täältä.