Edunvalvonta

Prosessiteekkareita koskevia päätöksiä tehdään Kemian tekniikan korkeakoulussa useassa eri toimielimessä. Näitä ovat muun muassa Kemian tekniikan koulutusneuvosto, Kemian tekniikan akateeminen komitea sekä eri laitosten johtoryhmät. 

Yhdistyksen jäsenten etua valvovat AYY:n nimittämät HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat. Hallopediksi haetaan joka syksy eikä aikaisempaa kokemusta edunvalvonnasta vaadita. Jos mielenkiinto heräsi, älä epäröi hakea hallopediksi jo ensi syksynä!

TOIMIELIMET

Kemian tekniikan koulutusneuvosto (KN)

Koulutusneuvosto tekee akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista. Koulutusneuvosto päättää koulutusohjelmien kehityksestä, opetuksen laadunvarmistuksesta sekä palautteen käsittelystä. Näiden lisäksi koulutusneuvosto nimeää kandidaatintöiden hyväksyjät, päättää diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaajat sekä arvostelee diplomityöt.  

Jäsenet: Jonna Piironen, Akseli Rautakorpi, Joonas Kovalainen
Varajäsenet: Mariina Tikka, Emily Hart, Ilmari Hieta

Kemian tekniikan akateeminen komitea (KTAK)

Akateeminen komitea tekee esitykset korkeakoulukohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, valintaperusteista sekä muista akateemisen komitean toimintaan liittyvistä asioista. Akateeminen komitea päättää myös korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. 

Jäsenet: Jonna Piironen, Leevi Härkönen, Fabiola Lasar
Varajäsenet: Veera Ollikainen, Mariina Tikka, Akseli Rautakorpi

Kemian tekniikan laitosten johtoryhmät:

Laitosten johtoryhmät käsittelevät laitosten taloudellisia ja hallinnollisia asioita. 

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä (BIO2)

Jäsen: Joonas Kovalainen
Varajäsen: Ilmari Hieta

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä (CMAT)

Jäsen: Akseli Rautakorpi
Varajäsen: Jonna Piironen

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä (CMET)

Jäsen: Jonna Piironen
Varajäsen: Julia Alajoki

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Jäsen: Joakim Kattelus
Varajäsen: Julia Alajoki

Kemian tekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

Tohtorinkoulutusneuvoston ensisijaisena tehtävänä on kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja, tehdä esitys akateemiselle komitealle jatkokoulutuksen tutkimusaloista ja dekaanille jatko-opiskelijoiden ottamisesta. Lisäksi tohtorinkoulutusneuvosto käsittelee väitöskirjatöihin liittyvän hallinnollisen puolen kuten päättää väitösluvasta ja arvostelee väitöskirjan.

Jäsen: Minerva Huovari
Varajäsen: Mikko Valkonen

Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus-, ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä)

EDI-ryhmä edistää korkeakoulun kestävää sosiaalista ja kulttuurista kehitystä sekä yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimia. EDI-ryhmä osallistuu myös yliopiston EDI-komitean järjestämään vuosittaiseen kokoukseen.

Jäsen: Mariina Tikka
Varajäsen: Juho Malinen

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinoinriryhmään kuuluvat Kemian tekniikan korkeakoulun opintopalveluiden ja viestinnän edustajat sekä Aalto-yliopiston markkinoinnin edustaja. Markkinointiryhmässä keskustellaan, millä tavoin Kemian tekniikan korkeakoulun tulisi tavoitella uusia opiskelijoita. 

Jäsen: Leevi Härkönen
Varalla: Mariina Tikka

Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä (TCAC)

Dekaanin nimittämä komitea arvioi hakijoiden opetusosaamisen urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa. Arviointi tehdään opetusportfolion, opetusnäytteen ja haastattelun perusteella, Aallon kaikkien koulujen yhteisillä toimintatavoilla.

Jäsenet: Joakim Kattelus, Jussi Anttila, Jonna Piironen, Joonas Kovalainen

Lisätietoa HallOpEd-toiminnasta löydät täältä.