Fuksipisteet

Fuksipistekortti 2019

Fuksipisteiden tarkoituksena on tutustuttaa fuksit teekkarikulttuuriin, yhdistyksen ja ylioppilaskunnan toimintaan sekä muihin tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen.

Fuksipisteitä varten jokaiselle fuksille annetaan oma fuksipistekortti. Fuksipisteitä keräät osallistumalla Prosessiteekkareiden, AYY:n ja sen alayhdistysten toimintaan – joko auttamalla tapahtumien järjestämisessä tai vain saapumalla paikan päälle! Pääasiassa saat valita miten pisteesi keräät, mutta muutaman fuksipisteen suoritus on jokaiselle fuksille pakollinen, kuten esimerkiksi teekkarimuseokäynti. Fuksipisteiden kerääminen kannattaa aloittaa aktiivisesti jo heti syksyllä, sillä jos pisteet puuttuvat mahdollisen Wapun aattona, puuttuu myös lakki päästäsi Wapun päivänä. Ei ole kuitenkaan syytä huoleen: kun lähdet innokkaasti mukaan, pistetilisi kertyy nopeammin kuin huomaatkaan! Tavoitteena ei ole uuvuttaa ketään vaan tarjota hauskoja hetkiä hyvällä porukalla. Pisteitä fuksipistekorttiisi kirjaavat fuksipäälliköt ja muut PT:n hallituksen jäsenet pitkin vuotta. Joulun lähestyessä kortit kerätään tarkastettaviksi, jotta tiedetään, paljonko pisteitä vielä puuttuu. Mahdollisena Wappuna jaetaan esteettömyystodistukset ja fukseista aktiivisimpia muistetaan.

Fuksipistekortit jaetaan fukseille orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä. Jos oma vihko jäi saamatta tai kadotit sen, tai jos näyttää siltä, että joku pakollinen piste jää saamatta, ota yhteys fuksipäälliköihin. Teemme tarvittaessa lisäjärjestelyjä. Pyyhettä ei kannata fuksipisteiden suhteen heittää kehään kesken vuoden – teekkarilakin noutaminen äitienpäivän jälkeen sihteeristöstä ei ole kokemuksena kovinkaan kummoinen! Alla on eriteltynä muutamia pisteitä ja tapahtumia, lisätietoja voit kysellä fuksipäälliköiltä. 🙂

Teekkarilakin saadakseen tulee 7 pakollisen pisteen lisäksi suorittaa 30 muuta fuksipistettä. Yhdestä tapahtumasta voi saada 1-3 fuksipistettä riippuen tapahtumasta, joten fuksipisteitä kyllä ehtii kertyä. Mikäli haluaa mainetta ja kunniaa, on mahdollista myös havitella fuksitohtorin arvonimeä, johon vaaditaan pakollisten pisteiden lisäksi 60 fuksipistettä. Puolestaan 75 fuksipisteellä voi saavuttaa itselleen Kunniatohtorin arvonimen. Huhut kertovat myös, että pakollisten pisteiden lisäksi 95 fuksipistettä suorittanut fuksi nimitetään Superfuksiksi. Näin suuresta saavutuksesta on myös luvassa erittäin suuri kunnia, sillä vain muutama Prosessiteekkarifuksi on aiemmin saavuttanut Superfuksin arvonimen.

Pakolliset pisteet

Näiden pisteiden suorittaminen on kaikille pakollista.

Pakollisia pisteitä voivat myöntää vain ja ainoastaan fuksipäälliköt,  suurtyöpisteitä voivat kirjoittaa fuksipäälliköiden lisäksi myös PT:n isäntä ja emäntä.

10 op

Kymmenen opintopisteen suorittaminen.

Suurtyöpiste

Yhden suuremman työvuoron (6 h) tekeminen Prosessiteekkareiden, Kemistikillan, Vuorimieskillan tai Puunjalostajakillan vuosijuhlilla. Jos näihin ei pääse, tehdään lisäjärjestelyjä.

Yhdistyksen kokous

Osallistuminen yhdistyksen kokoukseen syksyllä tai keväällä.

PäleWartti

Rento juttutuokio syksyn kuulumisista fuksipäälliköiden kanssa. Samalla tarkistetaan fuksipisteiden tilanne.

Teekkarimuseo

Opastettu kierros Teekkarimuseossa.

Laulukoe

Prosessiteekkareiden laulukokeen läpäiseminen keväällä. Voidaan suorittaa yksin tai pienessä ryhmässä.

Fuksijäynä

Osallistuminen keväällä järjestettävään fuksijäynäpäivään. 

Esimerkkejä valinnaisista pisteistä

Liikuntapiste (1-2 p.)

Osallistuminen PT:n liikuntatutoreiden tai muiden järjestämiin erilaisiin liikuntatapahtumiin. 1 p. per tapahtuma.

20/30 op (1 p. tai 2 p.)

Edistyminen opinnoissa! 1 p. 20 op suoritettuna, 2 p. 30 op suoritettuna.

Toimaripiste (2 p.)

Yhdistys hakee vuosittain uusia innokkaita toimijoita, jotka takaavat yhdistykseen huippubuugin. Toimaripisteen saa, kun hakee Prosessiteekkareiden toimihenkilöksi.

Fuksihaalarimerkki- ja matrikkeli (1 p. tai 2 p.)

Jokainen fuksivuosikurssi tekee oman matrikkelin ja haalarimerkin, joiden suunnitteluun voivat osallistua kaikki halukkaat.

Kavitaatio (1 tai 3 p.)

Kavitaatio, eli PT:n fuksibileet, on perinteisesti täysin fuksien itse järjestämät suuret pippalot. Fuksibileillä on pitkät perinteet Vanhoissa killoissa, joilta vastuu siirtyikin PT:lle fuksien vastaanottamisvastuun myötä. Bileiden järkkäilyssä mukana olosta saa 3 pistettä, mutta myös pelkästään bileissä käymisestä saa pisteen.

CanCan (3 p.)

Kuuluminen Prosessiteekkarifuksien omaan tanssiryhmään. CanCanissä kyse ei ole ihmisten tanssitaidosta, vaan meiningistä, jota riittää takuuvarmasti! Fuksivuoden parhaat kokemukset ja hauskimmat hetket koetaan CanCanin parissa. Pisteen saa, kun on osallistunut vähintään 3 keikalle.

pHuone + kiltisvisiitit (1 p.)

pHuone on prosessiteekkarin toinen koti. pHuoneen lisäksi Vanhoilta killoilta löytyy myös omat kiltiksensä. Ansaitaan viettämällä pHuoneella aikaa ja vierailemalla jokaisella CHEMin kiltiksellä.

Proffakahvit (1 p.)

Tule tutustumaan ja keskustelemaan korkeakoulun professoreiden kanssa.

AYY:n yhdistystoiminta (1 p.)

Osallistuminen jonkin AYY:n alaisen yhdistyksen järjestämään tapahtumaan tai toimintaan.

PTR-turnaus (2 p.)

Kevättalvella järjestettävä perinteinen Prosessiteekkarit Racing -turnaus, jossa kilpaillaan erilaisten pelien muodossa vuoden PTR-tittelistä.

Raksapiste (1 p.)

Ansaitaan osallistumalla ajokin rakentamiseen Otatarhan ajoissa (30.9.) tai Laskiaisriehassa (kevät 2020), tai osoittamalla reipasta raksaushenkeä.

Työpiste 3 h (1 p.)

Ansaitaan osallistumalla tapahtuman tai muun järjestämiseen yht. 3 h ajan.

Treenivuoro (1-3 p.)

Ansaitaan osallistumalla CHEMin treenivuoroille, tai muihin urheiluharjoituksiin esim. tutustumiskerrat. 1 p. 1 treenikerta, 2 p.  3 treenikertaa, 3 p. 5 treenikertaa.

Aavapiste (1 p.)

Pisteen saa osallistumalla Aavan järjestämään tapahtumaan. Tapahtumia järjestetään pitkin vuotta, mutta syksyllä 2019 järjestetään esimerkiksi Humans vs Zombies (18.-21.9. ) ja  Aalto Amazing Race (25.10.)