Aapo Haavisto

Heimoi!

Näin kuului ensimmäinen kosketukseni teekkariuteen syyskuussa 2021, tietenkin fuksipäälliköideni suusta. Silloin en vielä tiennyt mitään Otaniemen ihmemaasta tai teekkariudesta. Fuksivuoden aikana sain osallistua huikeisiin tapahtumiin, tulla osaksi teekkariyhteisöä ja kokea unohtumattomia hetkiä. Pidän fuksivuotta yhtenä tähänastisen elämäni parhaimmista. Tätä kaikkea fuksipäälliköt olivat mukana luomassa ja haluan itse olla varmistamassa että Prosessiteekkareiden fuksit ’23 saavat kokea yhtä hienon fuksivuoden. Fuksipäälliköillä on suuri valta ja sitä kautta vastuu fuksien teekkareiksi kasvamisessa.

Olen Aapo Haavisto, toisen vuoden kemian ja materiaalitieteiden opiskelija ja haen Prosessiteekkareiden fuksipäälliköksi ’23. Haluan itse olla järjestämässä uusille fukseille ikimuistoista fuksivuotta ja tutustuttaa heitä teekkarina olemisen saloihin. Minulle teekkarius tarkoittaa ennen kaikkea yhteisöllisyyttä ja pilkettä silmäkulmassa.

Mielestäni sopisin fuksipäälliköksi sillä olen heittäytyväinen, tulen kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen ja aidosti kiinnostunut teekkarikulttuurista. Päällikön hommassa on varmasti monia puolia joista en edes tiedä tai joita en osaa, mutta onneksi olen innokas ja nopea oppimaan.

Vastuutehtäviä Otaniemessä minulta löytyy esimerkiksi vastuuISO:na oleminen. Olin fuksivuonna myös Otatarhan ajoissa tallipäällikkönä sekä keväällä peijaiskapteenina. Hain myös apuIE:ksi, mutta tällä kertaa valinta ei osunut omalle kohdalle. Lasten kaitsemisesta löytyy kokemusta myös pikkusisarusteni kautta. ☺

Täytyy myöntää, että haen fuksipäälliköksi myös itsekkäistä syistä. Muutamia tuttaviani on ollut FTMK:ssa ja olen joissain tapahtumissa seurannut heidän menoaan, mikä vaikuttaa erittäin hauskalta. Eri tapahtumissa olen myös törmännyt (iki)vanhoihin fuksipäälliköihin, ja haluaisin olla osa tätä fuksipäälliköiden jatkumoa.

Tiedän myös, että fuksipäällikkövuosi ei ole koko ajan pelkkää ruusuilla tanssimista, ja välillä motivaatio ei varmasti ole korkeimmillaan, mutta tähän vaivaan auttaa hyvä päällikköpari. Siksi haenkin fuksipäällikön paikkaa yhdessä Melissa Valjakan kanssa. Mielestäni minä ja Melissa täydennämme toisiamme ominaisuuksiltamme. Melissa paikkaa puutteitani ja auttaa mm. aikatauluissa pysymisessä (kuten tämän hakemuksenkin kanssa). Itse tuon parivaljakkoomme idearikkaan heittäytyjän.

Tiedän, että fuksipäällikkövuonna ei koulua ehdi hirveästi käydä, mutta tämä ei olisi minulle ongelma, sillä suoritin fuksivuonna 82 opintopistettä ja tänäkin syksynä on noin 40 tulossa. Opintojen eteneminen ei siis merkittävästi viivästyisi mahdollisen valintani seurauksena.

Toivon siis pääseväni Prosessiteekkareiden fuksipäälliköksi, sillä toisin tehtävään oman energisen ja avoimen persoonani ja olen aidosti kiinnostunut fuksikasvatuksesta.

Jos hakemuksesta löytyy kysyttävää, ottakaa vapaasti yhteyttä telegramissa @aapphaavisto!

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1,5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita? Mitä haluaisit säilyttää?

Hoitaa tehtäväni mahdollisimman hyvin, eli järjestää fukseille unohtumaton fuksivuosi ja saada heidät teekkariyhteisön jäseniksi, osa enemmän ja osa vähemmän aktiivisiksi. Henkilökohtaisia tavoitteita olisi hallitustyöhön tutustuminen, kokemuksen saaminen ja pestistä nauttiminen. Fuksitoiminnasta haluaisin säilyttää testatut ja hyväksi koetut tapahtumat ja esim. PäleWartit. En itse lähtisi fuksitoimintaa muuttamaan radikaalisti. Kehitettävää varmasti löytyy, parhaiten toimintaa saisi kehitettyä kuuntelemalla nykyisten fuksipäällikköjen saamaa palautetta ja sitä kautta muuttamalla tekemistä.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

Kaikille fukseille ensimmäinen mahdollisuus löytää kavereita on oma fuksiryhmä, jossa isot auttavat ryhmäytymisestä. Jos omasta fuksiryhmästä ei löydy kavereita, saattaa niitä löytyä PT:n omissa tai yhteisissä tapahtumissa toisten kiltojen kanssa. Mielestäni varsinkin syksyllä olevissa rastikiertelyissä arvotut ryhmät olisivat hyvät, jotta kaikki eivät menisi oman kaveriporukkansa kanssa vaan fuksit ”pakotettaisiin” tutustumaan muihinkin. Tietenkään tätä ei kannattaisi jatkaa läpi koko vuoden, ainoastaan syksyn alussa. Ja jos PT:n sisältä ei fukseille löydy omanhenkistä seuraa, niin erilaisissa tapahtumissa esiteltävistä yhdistyksistä varmastikin löytyy.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, kun huomioidaan PT:n suuri fuksimäärä ja mahdollinen sisäänoton kasvu vielä seuraavanakin vuonna?

Fuksien kasvaneesta määrästä syntyy varmasti uudenlaisia haasteita. Suuremmat tapahtumien osallistujamäärät asettavat rajoituksia tiloille, tapahtumista voi tulla kaoottisempia ja yksittäisen fuksin hyvinvoinnin varmistaminen vaikeutuu. Toisaalta, isompi fuksikatras lisää samanhenkisen kaverin löytämisen todennäköisyyttä. Rastikiertelyissä suuri määrä ei tuota ongelmia, sillä rastien tilojen lisäksi ei tarvita muita tiloja(paitsi jatkopaikka). Jos tiloja kuitenkin tarvitaan, eikä tarpeeksi isoa ole saatavilla, on poikkeustapauksissa mahdollista esim. jakaa tapahtuma kahteen osaan, jossa puolet osallistuu ensimmäisenä päivänä ja puolet toisena. Tämä ei kuitenkaan olisi toivottavaa, sillä tällöin joudutaan näkemään lisää vaivaa tapahtuman järjestämiseen ja fuksit eivät pääse vuorovaikuttamaan kaikkien muiden fuksien kanssa. Suuri fuksien määrä vaikeuttaa fuksipäällikköjen fuksien tilanteesta kartalla olemista mm. PäleWarttien avulla. Tämän takia ISOille tulisi antaa suurempi vastuu fuksien ryhmäyttämisestä.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Tietenkin kaikki tiedotteet yms. Olisivat sekä suomeksi että englanniksi. Suomen- ja englanninkielisten välistä ryhmäytymistä voisi edistää tapahtumilla, joissa molempia olisi sekaisin ryhmässä. Myös täysin englanninkielistä tapahtumaa kaikille voisi harkita. On varmasti monia muitakin ongelmia ja ehdotuksia niiden ratkaisuksi ja näistä voisin keskustella KV-vastaavan kanssa.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Minulle mieluisa työpari pitää kiinni sovitusta, on luova, ja ottaa päällikön hommat tosissaan muttei vakavasti. Toisen kanssa pitää pystyä pallottelemaan ideoita, saada hommat hoidetuksi ja tietenkin pitää hauskaa. En halua että parista kumpikaan tekee enemmän töitä kuin toinen niin että toinen vain liitää siivellä. Toiselle täytyy kuitenkin olla ymmärrystä, ja välillä kummatkin joutuvat joustamaan ja tekemään ekstrahommia. Itse täyttäisin tietenkin samat ehdot jota toiselta vaadin. Pidän hyvää paridynamiikkaa yllä ottamalla toisen huomioon, kuuntelemalla ja keskustelemalla .

6 Kommentit

 1. En oo päle mutta...

  Hellurei Aapo!

  Olit hakemuksessasi heittänyt muutaman pointin, joista nousi esille kysymyksiä.

  ”Päällikön hommassa on varmasti monia puolia joista en edes tiedä tai joita en osaa, mutta onneksi olen innokas ja nopea oppimaan.”
  Kuinka hyvin olet perillä mitä kaikkea pälen tehtäviin kuuluu ja kuinka paljon ne vievät aikaa? Fuksipäällikön lisäksi olet myös yhdistyksen hallituksen jäsen, joka tuo mukanaan omat vastuunsa ja tehtävänsä. Uskotko että pystyt näistäkin selviytymään ja oletko tietoinen mitä kaikkea siihen kuuluu?

  ”Melissa paikkaa puutteitani ja auttaa mm. aikatauluissa pysymisessä”
  Fuksipäällikön tehtävissä on tärkeää pysyä aikatauluissa mm. viikkisten lähettämisessä ja tapahtumien suunnittelussa. Jos kävisikin niin että pariasi ei valita sinun kanssa fuksipäälliköksi tai parisi ei myöskään pysy aikataulussa, niin miten uskot suoriutuvasi pälen hommista?

  ”Tämän takia ISOille tulisi antaa suurempi vastuu fuksien ryhmäyttämisestä.”
  Tämä kuulostaa erittäin hyvältä, voisitko avata vastaustasi hieman lisää vaikka konkreettisilla esimerkeillä?

  ”Täytyy myöntää, että haen fuksipäälliköksi myös itsekkäistä syistä. Muutamia tuttaviani on ollut FTMK:ssa ja olen joissain tapahtumissa seurannut heidän menoaan, mikä vaikuttaa erittäin hauskalta.”
  Virkkeenä tämä kuulostaa melko kummalliselta. FTMK on tunnetusti erittäin tiivis porukka totta kai yhteisen päämäärän takia, mutta sen ei pitäisi olla mitenkään eritelty syy hakea fuksipäälliköksi. Onhan sinulla myös muita motivaation lähteitä kuin päästä tähän porukkaan mukaan?

  Vastauksiasi odotellen!

  Vastaa
  • Aapo Haavisto

   Moikka!
   Kysymykseesi hallitustyöstä ja tietoisuudesta pälen tehtävistä vastaan, että tiedän pälen tehtäviin kuuluvan tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä, fuksioppaan kirjoittamista, tiedottamista ynnä muuta. Hallituksen jäsenenä osallistuisin ainakin viikottaisiin kokouksiin ja edustaisin tietyissä tapahtumissa. En tietenkään vielä tiedä kaikkea päällikköyteen kuuluvia tehtäviä, mutta olen innokkaana oppimassa!

   Aikatauluissa pysymisessä ei minulla olisi ongelmia. Hoputtaisin itsekin tulevaa pariani tarvittaessa.

   ISOjen roolien korostamisessa konkreettisia tekoja voisivat olla esimerkiksi tapahtumia, joissa ollaan ISOryhmän kanssa tai enemmän pakollisia fuksiryhmätapahtumia yms. Tässäkin asiassa keskustelisin ISOvastaavan kanssa mahdollisista keinoista.

   Fuksipäälliköksi hakemisen ykkösmotivaattorini on haluni järjestää fukseille yhtä hyvä vuosi kuin omat päleni minulle järjestivät.

   Vastaa
 2. Eräs Weturinkuljettajainen Emeritusfuksipäällikkö XIX

  Moikka, mahtavaa että hait fuksipäälliköksi! Pistetäänpä grilliin lämpöä muutamalla tiukalla kysymyksellä:
  ‎‎
  1. Fuksipäällikön virka saattaa aiheuttaa vapaa-ajan vähenemistä sekä opintomotivaation laskua. Miten pitäisit huolta opinnoistasi sekä omasta jaksamisestasi vuoden edetessä?
  2. Fuksipäällikkö on tunnetusti parivirka, missä paridynamiikan tulee toimia läpi vuoden niin myötä- kuin vastamäessä. Millä konkreettisilla toimilla ylläpitäisit tätä dynamiikkaa?
  3. Case-pohdinta: fuksi on railakkaan illan päätteeksi nauttinut liikaa virvokkeita, eikä hänestä ota selvää, missä hän asuu ja miten hän pääsee kotiinsa. Miten lähtisit ratkomaan tilannetta, ja hoitaisit fuksin selviämään turvallisesti olotilastaan?

  Vastaa
  • Aapo Haavisto

   1. Opintojeni edistymisestä en kanna hirveää huolta, sillä olen jo tehnyt melko paljon opintopisteitä ja varmasti saan muutaman kurssin mahdollisen päällikköpestini aikana. Hyvinvoinnistani huolehtisin mm. Liikkumalla, pitämällä sosiaalisia suhteita yllä sekä välillä palkitsemalla itseni (virvokkeilla).

   2.
   Ylläpitäisin paridynamiikkaa muun muassa keskustelemalla parini kanssa ja viettämällä aikaa muutenkin kuin vain ”työn” merkeissä. Myös hyvin omien hommien hoitaminen ja luottamuksen arvoisena oleminen edistää mielestäni paridynamiikkaa.

   3.
   Jokainen tapaus ja sitä kautta ratkaisu on uniikki, mutta pyrkisin ensin etsimään kyseisen fuksin kavereita ja isoja. Jos ketään fuksin tuntevaa ei löytyisi, voisin harkita fuksin majoittamista luonani.

   Vastaa
 3. Wanha Päle

  Moikka Aapo! Kivaa, että pälehommat kiinnostaa, tässäpä pari kinkkistä kysymystä:

  1. Fuksipäällikköhommat vievät aika paljon aikaa. Miten olet ajatellut ajoittaa opinnot tulevalle 1,5 vuodelle, mikäli tulet valituksi?
  2. Välillä tapahtumanjärjestäminen vaatii aamuyöhön asti siivoamista tai hyvin aikaisia aamuherätyksiä. Useimmiten tapahtuman järjestely alkaa puolen päivän jälkeen iltapäivällä. Oletko varautunut näihin vaihteleviin ”työ”aikoihin?

  Tsemppiä hakurumbaan!

  Vastaa
  • Aapo Haavisto

   Moi!

   1. Tiedän, että mahdollisen päällikköpestin aikana ei opintoja ehdi hirveästi tehdä. Kuten hakemuksessani sanoin, olen jo tehnytkin noppia ”varastoon”. Nyt toisen vuoden keväälle olen aikatauluttanut 5 kurssia, mutta tilanteen niin vaatiessa voi niitä aina dropata. Kolmannen vuoden opintoja en ole vielä hirveästi miettinyt, mutta jos saan 140 opintopistettä kasaan kahden ensimmäisen vuoden aikana, ei kursseja ole hirveästi kandissa enää jäljellä.Olisin siis tyytyväinen saadessani muutaman kurssin syksyllä ja saman verran keväällä.

   2. vaihtelevat ”työ”ajat eivät olisi ongelma. Vaikka aamuun asti siivoaminen ei kenenkään lempipuuhaa varmasti ole, olen sitoutunut näihinkin hommiin hakiessani tehtävään. Muutenkaan vaihtelevat työajat eivät ole minulle ongelma.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *