Annika West

Heimooi! Olen Annika, toisen vuoden prosessiteekkari pääaineenaan biotuotteet. Haen KV- ja maisterivastaavaksi, koska toimittuani CHEM Eng -ISOna alkaneen syksyn, minulle on tullut monia uusia näkökulmia Prosessiteekkareiden tärkeään kansainväliseen työhön, ja haluaisin päästä viemään eteenpäin ajatuksiani ja ylläpitämään sekä kehittämään Prosessiteekkareiden vaihto-opiskelijoiden sekä muutenkin ulkomailta tulleiden opiskelijoiden sopeutumista yhteisöömme ja teekkarikulttuuriin. Olen CHEM Eng -ISOuteni lisäksi toiminut fuksivuoteni tekniikan väylän tuutorina, ja auttanut avoimen opiskelijoita hakuprosessissa, sekä järjestänyt Kavitaatioon osana mahtavaa tiimiä kunnon bilemusat ja -valot. Lähden ensi kevääksi vaihtoon, joten viran alkupään auttelisin etänä, mutta syksyllä paikanpäällä kokemusta viisaampana:)

1. Mitkä asiat näet KV- ja maisterivastaavan tärkeimpinä tehtävinä ja miten kehittäisit toimenkuvaa? Kuinka huolehtisit suomen- ja englanninkielisten opiskelijoiden tasavertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa?

KV- ja maisterivastaavan tärkeimpänä tehtävänä on tuoda kansainväliset opiskelijamme mahdollisimman hyvin tervetulleeksi mahtavaan yhdistykseemme. On tärkeää järjestää useita, laadukkaita tapahtumia, joissa huomioidaan useat eri kulttuurilliset taustat ja kielet, ja joissa vaihtareiden ja kansainvälisten kandi- ja maisterifuksien on mahdollisimman helppo tutustua muihin opiskelijoihin sekä toisiinsa. Kehittäisin toimenkuvaa tekemällä entistä enemmän yhteistyötä fuksipäälliköiden kanssa, jotta varsinkin kaikki fuksivuoden tapahtumat olisivat mahdollisimman matalankynnyksen tapahtumia kaikille, ja joissa huomioitaisiin alusta saakka englannin kielen tarve. 

2. Kuinka huolehtisit suomen- ja englanninkielisten opiskelijoiden tasavertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa? 

Huolehtisin tasavertaisuudesta ajamalla englanninkielisten opiskelijoiden etua yhdistysten kokouksissa, tapahtumia järjestettäessä ja olemalla helposti lähestyttävä henkilö, jos englanninkieliset opiskelijat kokevat haasteita tapahtumiin mennessä tai muuten oman paikkansa löytämisessä kirjavassa joukossamme.

3. Miten kansainvälisiä opiskelijoita ja englanninkielisen kandilinjan opiskelijoita voitaisiin kannustaa osallistumaan yhdistyksen toimintaan? Miten kannustaisit yleisesti jäsenistöä osallistumaan kansainväliseen toimintaan?

Kannustaisin opiskelijoita tuomaan julki omia ehdotuksiaan, millaisia tapahtumia he kaipaisivat ja mitkä ovat heidän ajatuksiaan siitä, miten heidän olisi helpompi osallistua tapahtumiin. Itse huomasin ISOsyksyni aikana sen, että omien fuksien suosiossa on pääasiassa raittiit tapahtumat, jotka lähtökohtaisesti järjestetään englanniksi, niin pyrkisin jatkossakin järjestämään kyseisiä tapahtumia. Kannustaisin jäsenistöä osallistumaan kansainväliseen toimintaan tuomalla mahdollisimman hyvin esille eri tiedotuskanavilla kansainväliset tapahtumat. 

4. Tekniikan alan enkkukandivastaaville ollaan luomassa yhteistä toimikuntaa. Koetko, että PT tarvitsisi tällaisen toimihenkilön, ja millaiseksi näet hänen roolinsa yhdistyksessä ja PT:n kansainvälisyystoimikunnassa?

PT tarvitsee tällaisen toimihenkilön, koska vaihto-opiskelijoiden määrän ollessa taas kasvussa vaikeiden koronavuosien jälkeen sekä muutenkin kansainvälisten opiskelijoiden sisäännoton kasvaessa on tärkeää, että on useampi ihminen ajamassa heidän asiaansa. Näen kyseisen roolin tärkeänä osana yhdistystä ihmisenä, jolla on läheinen kosketus enkkukandeihin ja tuntee heidän opintonsa, ja osaa parhaiten tuoda enkkukandien näkökulmaa yhdistyksen toimintaan ja PT:n kansainvälisyystoimikuntaan. CHEM Eng -opiskelijoiden kurssivaihtoehdot sekä kokonaisuudet kuitenkin eroavat suomikandin opinnoista huomattavasti, joten on hyvä, jos osa kokonaisuutta on henkilö, joka tuntee nämä paremmin. 

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *