Ehdokas Fuksipäälliköksi: Nora Kahanpää

Heippa!

Olen Nora Kahanpää, toisen vuoden opiskelija biotuotteet-pääaineessa, ja haen fuksipäälliköksi Prosessiteekkareiden vuoden 2022 hallitukseen. Fuksipäällikön pestissä haluan tarjota jokaiselle fuksille yhtäläisen mahdollisuuden integroitua osaksi yhteisöämme sekä kannustaa heitä tässä jalossa tarkoituksessa. Keinoni tähän ovat viettää aikaa ja keskustella heidän kanssaan sekä innostaa ja tukea heitä parhaan kykyni mukaan. Haluan tarjota fukseille upeita kokemuksia ja uusia ystävyyksiä, joiden varaan rakentaa omaa Prosessiteekkarin identiteettiään.

Vaikka prosessiteekkariuden iloista nauttiminen onkin kohdallani vasta alussa, olen jo ehtinyt puuhailla monenlaista yhdistyksemme hyväksi. Fuksisyksynä olin yksi kolmesta matrikkelitiimin vetäjistä ja keväällä puolestaan yksi kolmesta pääkavitaattorista. Sen lisäksi olen tänä vuonna toiminut bilevastaavana sekä ollut mukana laulukirjatoimikunnassa edistämässä PT:n ensimmäisen oman laulukirjan syntyä. <3 Hakemani pestin kannalta merkittävimpiä tuntemuksia on kuitenkin herättänyt vastuuISOna toimiminen, sillä se vahvisti jo aiemmin mieleeni hiipineitä ajatuksia siitä, kuinka hienoa olisi päästä tutustuttamaan fukseja teekkariuteen ja Aalto-yliopistoon ehdottoman tärkeältä paikalta, fuksipäällikön huilun varresta.

Tiedostan kuitenkin, että kahdella fuksipäälliköllä ei ole rajattomasti voimia ja mahdollisuuksia toteuttaa upeaa fuksivuotta keskenään. Siksi sekä omalla fuksitoimikunnalla että koko hallituksella onkin suuri merkitys niin avun ja tuen saamisen kuin jaksamisenkin kannalta. PT:n fuksitoimikunnan sisällä koen erityisen tärkeäksi fuksipäälliköiden ja ISOvastaavan välisen yhteistyön ja kommunikaation. Mielestäni fuksien ja ISOjen palautteen kulkeutuminen sekä ISOvastaavalle että fuksipäälliköille asti ehdottoman tarpeellista, jotta asioita voidaan kehittää palautteen pohjalta paremmaksi nähtyyn suuntaan.

Aiemmin mainittujen toimihenkilöpestien lisäksi minulla on vankkaa kokemusta järjestötoiminnasta Otaniemen ulkopuolelta. Olen toiminut kolme vuotta partiolippukunnan johtohenkilönä ja sen lisäksi edellisten opintojeni aikaisen yhdistyksen puheenjohtajana. Suurimmat käteen jääneet aarteet ovat organisointi- ja delegointitaidot sekä kyky tulla toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Erityisesti olen kuitenkin ehtinyt perehtyä erilaisten tapahtumien suunnitteluun, sillä olen toiminut myös kaksi vuotta IE:tä vastaavassa pestissä. Uskon tästä olevan paljon apua fukseille suunnattujen tapahtumien suunnittelussa, jotta heistä kaikille olisi tarjolla mieluisaa tekemistä, jonka parissa tutustua toisiinsa ja yhdistykseemme. Haaveeni on lisätä eri kiltojen kanssa toteutettuja fuksitapahtumia, jotta he pääsevät ystävystymään ja verkostoitumaan myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa heti alusta alkaen!

Vastaan mielelläni hakemukseni herättämiin tai puuttumisellaan loistaviin kysymyksiin joko vaalisivulla tai Telegramissa @norpu !

——————–

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1.5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita? Mitä haluaisit säilyttää?

Kuten hakemuksessani mainitsin, haluan antaa jokaiselle fuksille yhtäläiset mahdollisuudet integroitua osaksi niin Prosessiteekkareita kuin Aalto-yhteisöä ylipäätään. Ensisijainen tavoitteeni onkin luoda turvallinen ympäristö, jossa fuksit voivat tutustua toisiinsa ja sitä myötä kasvattaa koko fuksijoukon yhteishenkeä. Tiiviiksi hioutuneen fuksihengen voimin on hyvät lähtökohdat integroitua osaksi myös yhdistystämme kokonaisuudessaan.

Haluan myös, että PT:n fukseille järjestetään monia erilaisia tapahtumia, jotta jokainen pääsee osallistumaan mieluisaksi kokemaansa tekemiseen. En siis jättäisi pois mitään jo olemassa olevaa tapahtumaa, vaan tarpeen tulleen kehittäisin niitä uuteen suuntaan. Haluaisin myös järjestää enemmän puhtaasti alkoholittomia tapahtumia, jotta kenenkään omat tottumukset eivät vaikuttaisi osallistumisinnokkuuteen. Kerroin hakemuksessani myös, että tahtoisin lisätä yhteistyötä eri kiltojen kanssa. Esimerkiksi jokin rastikiertely voisi herättää täysin uudenlaista mielenkiintoa, kun järjestämässä olisikin pelkän PT:n lisäksi vaikkapa NuDe – helppo ja nopea facelift tapahtumalle. Ainakin oman fuksivuoteni tapahtumien kärkeen sijoittuu ehdottomasti Halloween-tapahtuma, joka järjestettiin ja johon osallistuttiin inkubiittien kanssa. Oli todella mahtavaa päästä tutustumaan vieraan killan fukseihin jo syksyn aikana, ja tällaisia kokemuksia haluan tarjota myös tuleville fukseille!

Vaikka vanhojen tapahtumien säilyttäminen on mielestäni tärkeää, en myöskään näe estettä uudenlaisille tapahtumille, mikäli sille koetaan tarvetta. Haluaisin lisätä fukseille suunnattuja urheilutapahtumia, joita ei tähän mennessä ole kovin montaa ollut. Esimerkiksi syksyn ajan toteutettava PT-fuksien oma kuukausittainen liikuntavuoro tai urheilutapahtuma saattaisi kerätä urheiluhenkisempiä fukseja yhteen, ja siten heidän olisi helpompi löytää samanoloisia kavereita. Osallistujia myös voisi kannustaa käymään koko PT:n liikuntavuoroissa, joihin osallistuminen oman pienen porukan kanssa varmasti madaltaisi kynnystä erityisesti fuksisyksyn alussa.

Tähän perään vielä fuksipäällikön pestiä koskevat henkilökohtaiset tavoitteeni samalle 1,5 vuodelle: ensimmäiset muutamat kuukaudet tavoitteenani on ammentaa tietoa ja hyviä toimintamalleja tämänhetkisiltä fuksipäälliköiltä ja siten orientoitua ja opetella fuksipäällikön rooliin. Tavoitteena on kevään loppupuolella alkaa suunnitella ja pikkuhiljaa toteuttaa tulevan lukuvuoden asioita ja tapahtumia, ja tämän parissa kesä pitkälti varmasti myös sujuu. Uusien fuksien saapuessa tekemistä ja tohinaa varmasti riittää. Sanomattakin selvä tavoite on saada toteutettua kaikki suunnitelmat ja päästä aloittamaan fuksikasvatus, mutta erityinen tavoitteeni on yrittää muistaa huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Loppuun palaneesta fuksipäälliköstä ei ole iloa kenellekään, kaikista vähiten niille, jotka päleä eniten kaipaavat, eli fukseille.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

ISOjen harteilla on suuri vastuu vastaanottavaisen ja turvallisen ilmapiirin luomisessa omassa fuksiryhmässään. Onkin toivottavaa, että ISOt kohtelevat fuksejaan tasavertaisesti ja ennakkoluulottomasti, ja esimerkillään iskostavat tällaisen asenteen myös fukseihin. Omilla ISOilla ja fuksiryhmällä on suuri merkitys erityisesti opiskelujen alussa ja orientaatioviikolla, sillä usein ensimmäiset kontaktit luodaan juuri fuksiryhmän sisällä.

Mielestäni on tärkeää esitellä fukseille Prosessiteekkareiden lisäksi myös muita Otaniemessä toimivia yhdistyksiä tai yhteisöjä. Fakta on se, etteivät kaikki välttämättä integroidu tai edes halua integroitua PT:n joukkoon. Tämä on tärkeää huomata, jotta fuksipäällikkö pystyy tarpeen tullen ehdottamaan tällaiselle henkilölle jotain muuta yhdistystä, josta saattaisi samanhenkisiä uusia tuttavuuksia.

Fuksipäällikön tulee huolehtia siitä, että fuksit löytävät oman yhteisönsä ja tuntevat kuuluvansa siihen, oli sitten kyseessä Prosessiteekkarit tai esimerkiksi jokin harrasteyhdistys. Tärkeintä on, että jokainen löytää itselleen sopivan paikan Aalto-yhteisöstä.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, kun huomioidaan PT:n suuri fuksimäärä ja sisäänoton kasvu vielä seuraavanakin vuonna?

Aktiivinen kommunikointi on avainasemassa, jotta on mahdollista pysyä tietoisena eri tahojen tilanteista. Hakemuksessani nostin esille ISOvastaavan ja fuksipäälliköiden välisen kommunikaation tärkeyden, sillä ISOvastaavalla on merkittävä rooli fuksien integroitumisen kannalta, vaikka hän ensisijaisesti onkin vastuussa ISOista. Heidän tulee olla koulutettuja ja ISOvastaavan puolestaan varmistaa, että heillä on tarpeeksi työkaluja vastaanottaa fuksit asianmukaisesti. Myös ISOjen rooli tulee kasvamaan PT:n sisäänottomäärän kasvun myötä, koska fuksipäälliköiden on entistä hankalampi olla yhteydessä jokaiseen fuksin kanssa erikseen. ISOja tulee myös aktiivisesti kannustaa avoimeen kommunikaatioon ISOvastaavan kanssa, jotta kuullaan fuksien tuntemuksista ja kokemuksista.

Lisäksi yhteistyön tärkeys korostuu fuksimäärän kasvaessa. Niin hallitus kuin oma toimikunta tulevat olemaan korvaamaton apu ja tuki fuksipäälliköille. Tapahtumien järjestämiseen löytynee kumppaneita muiden kiltojen fuksikapteenien kautta. Yhdessä järjestäminen on kannattavaa juurikin sen kannalta, että saadaan enemmän käsipareja toteuttamaan isoa tapahtumaa.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Erikielisyys ei saisi olla ongelma tai aiheuttaa estettä toisiin fukseihin tutustuessa. Sen takia olisi tärkeää totuttaa suomenkieliset fuksit englannin käyttämiseen, vaikka Prosessiteekkareiden virallinen kieli onkin suomi. Totuus on kuitenkin se, että ainakin lähes kaikki suomifuksit kykenevät kommunikoimaan sujuvasti englanniksi, kun taas toisinpäin tilanne on eri. Siksi tapahtumista voisi viestiä ensisijaisesti englanniksi, jolloin saman tekstin suomenkielinen käännös löytyisi tarvittaessa alta. Haluaisin myös kokeilla jonkin pakollisen fuksitapahtuman järjestämistä englanniksi. Tapahtumia voisi muutenkin järjestää ensisijaisesti englanniksi, jotta englanninkieliset fuksit tuntisivat vahvemmin kuuluvansa samaan joukkoon.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Yksi asia, mikä minua kannusti hakemaan fuksipäällikön pestiin, on juuri parina työskentely, sillä oman kokemukseni perusteella oman vastuualueen hoitaminen on paljon hedelmällisempää parin kanssa. Vastuu jakautuu tasaisesti kahdelle, ja vertaistukea ja apua on saatavilla läheltä. Se, että asioita pääsee suunnittelemaan ja tekemään yhdessä, on tehokasta ja mahtavaa. Parilta voi saada uusia näkökulmia ja erilaisia ideoita toteuttaa asioita.

Paripestissä toimiminen vaatii avoimuutta ja tiivistä kommunikaatiota, mitkä molemmat sujuvoituvat merkittävästi, kun päleparia ja hänen toimintatapojaan ehtii oppia tuntemaan. Kuvailisin itseäni luotettavaksi, jouhevaksi ja tehokkaaksi. En pelkää kokeilla uusia, joskus hieman erikoisiltakin vaikuttavia ideoita, vaan jos jostain innostun, sinnikkäästi haluan ideani toteuttaa. Toivoisin pariltani samanhenkisyyttä ja että häneltä saisin samanlaista tukea kuin mitä itse voin hänelle antaa.

2 Kommentit

 1. Nimetön Dolf

  Tervepä terve ja hieno homma että haet fuksipäälliköksi!
  Minua kiinnostaisi tietää minkälainen näkemys sinulla on PT:n fuksikasvatuksesta; mitkä ovat uhat ja mahdollisuudet? Entä vahvuudet ja heikkoudet?
  Tiivis SWOT-analyysi siis ✌🏻

  Vastaa
 2. Na

  Hei Nora! Hienoa, että olet hakenut PT:n fuksipäälliköksi! 🙂 Mulla ois pari tiukkaa kysymystä:

  1) Fuksien määrä on PT:llä jo nyt erittäin suuri ja kasvaa ensi vuonna taas. Usein ongelmaksi tapahtumien järjestämisessä tulee tilojen kapasiteetti. Miten toimisit tällaisessa tilanteessa? Rajaisitko osallisujamäärää joihinkin tapahtumiin? Ottaisitko jokaiseen tapahtumaan kaikki halukkaat senkin uhalla, että tilassa saattaa tulla liian täyttä eikä kenelläkään sitten ole kivaa. Vai järjestäisitkö vain sellaisia tapahtumakonsepteja, että kaikkien 200+ fuksin on mahdollista osallistua, vaikka tämä tarkoittaisi sitä, että jotkut pienemmät tapahtumat tai esim. rastikiertelyiden jatkot olisi vaikeaa tai mahdotonta järjestää? Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia myös yhdistysten/kiltojen välisissä yhteistapahtumissa, miten ottaisit tilakapasiteetin huomioon tällaisessa tilanteessa?

  2) Mainitset hakemuksessasi, että tiedotusta voisi hoitaa pääasiassa englanniksi. PT on kuitenkin suomenkielinen yhdistys ja valtaosa jäsenistä suomenkielisiä. Miten varmistaisit, että tapahtumiin osallistuminen olisi luontevaa myös niille, jotka eivät ole niin itsevarmoja englantinsa kanssa? Eikö suomenkielisillä opiskelijoilla suomenkielisessä yhdistyksessä ja kandiohjelmassa ole kuitenkin oikeus saada tiedostusta ja fuksikasvatusta äidinkielellään?

  3) Fuksipäällikön pestissä työtä ja tekemistä riittää. Miten pidät huolen omasta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi puolitoistavuotisen aikana?

  Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *