Ehdokas hallituksenmuodostajaksi: Eveliina Palo

Hei arvon Prosessiteekkarit! Olen Eveliina Palo, neljännen vuoden PT:läinen, ja haen yhdistyksen hallituksenmuodostajaksi ensi vuodelle. Viimeistelen parhaillaan kandiopintoja biotuotteet-pääaineessa ja aloittelen samalla Biomass refining -maisterissa. Olen toiminut yhdistyksen hallituksessa vuonna 2021 fuksipäällikkönä ja lisäksi toimihenkilönä kulttuuri- ja hyvinvointivastaavana, toimittajana ja apu-IE:nä, sekä tupsuvuonna vastuuISOna.

Haen hallituksenmuodostajaksi, koska haluan jatkossakin vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Puheenjohtajana tärkeimmät arvoni olisivat hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden jaksaminen sekä yhdenvertaisuus kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Toimihenkilöiden hyödyntäminen on nähdäkseni parantunut jo kuluvan vuoden aikana, ja haluankin edelleen edistää tätä kehityskulkua, jottei hallituksen jäsenille kerry liikaa työkuormaa. Yhdistyksellä on kuitenkin paljon reippaita ja osaavia toimihenkilöitä, jotka ansaitsevat vastuuta.

Koen sopivani hyvin puheenjohtajaksi, sillä olen luonteeltani johtajatyyppi, jolla on myös hyvät sosiaaliset taidot. Välitän ihmisistä aidosti ja haluan tukea jokaisen hallituksen jäsenen onnistumista virassaan, mutta uskallan tarvittaessa myös sanoa ongelmakohdista suoraan. Fuksipäällikkönä pääsin tutustumaan hyvin hallituksen toimintaan, ja aikataulutus- ja organisointitaitoni kehittyivät huimasti. Uskon, että osaisin tukea ja opastaa uutta hallitusta hyvin. Prosessiteekkarit on minulle erittäin lähellä sydäntä, ja haluan tehdä parhaani, jotta toimintamme olisi mukavaa ja antoisaa koko jäsenistölle.

Vastaan mielelläni kysymyksiin joko täällä vaalisivulla tai yksityisesti Telegramissa @evepalo tai sähköpostin välityksellä eveliina.palo@aalto.fi! Saa myös nykäistä hihasta, jos muhun törmää pHuoneella tai muualla kampuksella 🙂 

Mukavaa syksyä kaikille!
Eveliina

5 Kommentit

 1. Veera Ollikainen

  Opiskelijoiden sisäänotto CHEMillä on kasvanut huimasti viime vuosina. Tämä on eittämättä tuonut haasteita myös PT:n toimintaan, sillä palveltavaa jäsenistöä on yhä enemmän, mutta toiminnan mahdollistavan hallituksen ja tilojen koko pysyy luonnollisesti samana. Voisivatko vanhat killat mielestäsi auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa, ja miten näet työnjaon PT:n ja CHEMin vanhojen kiltojen välillä? Tuleeko PT:n kehittää 3+ toimintaa, vai olisiko tähän panostaminen vanhojen kiltojen tehtävä?

  Vastaa
  • Eveliina Palo

   Hei Veera ja kiitos kysymyksistä!

   Sisäänoton kasvaminen on tosiaan aiheuttanut haasteita erityisesti fuksikasvatuksessa, kun fuksit eivät tahdo kerralla mahtua kuin Smökkiin tai kokonaan vuokrattuun OK20:een, eikä tilakähmyonni tietenkään mahdollista näiden tilojen käyttämistä kaikissa fuksitapahtumissa. Uskon kuitenkin, että on selkeintä sekä järjestäjille että fukseille, että PT vastaa jatkossakin fuksikasvatuksesta. Itse en ole kokenut tai kuullut, että resurssipulaa olisi ollut vanhempien opiskelijoiden toiminnan järjestämisessä, ja mielestäni tänä vuonna ensimmäistä kertaa toimineet seniorivastaavat ovat hoitaneet työnsä hienosti ja kehuneet myös itse kyseistä toimarivirkaa todella hauskaksi. Olen myös itse osallistunut aktiivisesti 3+ tapahtumiin ja tykännyt niistä erittäin paljon. Mielestäni PT ei voi ”ulkoistaa” 3+ toimintaa vanhoille killoille, sillä myös vanhemmissa opiskelijoissa on paljon sellaisia, jotka kokevat kotoisaksi nimenomaan PT:n toiminnan. PT:n sisäisen yhtenäisyyden takia pidän korkeassa arvossa myös tapahtumia, joihin voivat osallistua sekä fuksit että vanhemmat opiskelijat.

   Opiskelijoita CHEMillä kuitenkin varmasti jatkossakin riittää kaikkien kiltojen ja yhdistyksen jäseniksi, ja PT:n ja vanhojen kiltojen välistä yhteistyötä haluaisin vaalia jatkossakin. Ymmärrän, että CHEMin vanhat killat saattavat kokea jäsenten hankkimisen haasteelliseksi, kun kaikki kandifuksit tulevat automaattisesti PT:lle, mutta puheenjohtajana mahdollistaisin vanhojen kiltojen osallistumisen PT:n tapahtumiin myös jatkossa esimerkiksi tämän vuoden Fuksipiknikin tapaan. Tämä vaatii kuitenkin myös kiltojen omaa alktiivisuutta eikä mielestäni ole PT:n tehtävä rekrytä vanhoille killoille jäseniä, mutta varmasti mahdollistamme vanhojen kiltojen esittäytymisen ja itsensä mainostamisen mielellämme. Lisäksi yhteiset tapahtumat, kuten CHEM-appro ja Korkeakoulusitsit, ovat mielestäni tärkeitä yhteishengelle. Omasta näkökulmastani yhteistyö ja työnjako PT:n ja CHEMin vanhojen kiltojen välillä on tänä vuonna sujunut hyvin, ja jatkaisin mielelläni samaan malliin, jos muut ovat samaa mieltä.

   Lisään loppuun vielä, että mielestäni on rikkaus, että CHEMin opiskelijoilla on matalan kynnyksen mahdollisuus kuulua neljään eri opiskelijajärjestöön ja osallistua monenlaiseen toimintaan. Fuksipäällikkönä tärkein tavoitteeni oli, että jokainen fuksi löytää oman paikan ja oman porukan, oli se sitten PT:llä tai jossain muualla. Olen samaa mieltä edelleen, ja mielestäni tärkeintä on, että jokainen opiskelija löytää paikan ja yhdistyksen, jossa itsellä on hyvä olla. Toisille se on PT, toisille joku CHEMin vanhoista killoista, jollekin ehkä jonkinlainen yhdistelmä näitä, ja joku saattaa löytää itsensä kokonaan CHEMin yhdistyskentän ulkopuolelta, vaikkapa jostain harrastekerhosta.

   Vastaa
 2. Juhani Rahikka

  Hei Eveliina!

  Hienoa, että olet kiinnostunut hallituksenmuodostajan sekä puheenjohtajan pestistä! Pistetään grilli kuumaksi muutamalla kysymyksellä;

  Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa vuosi vuodelta ja varmasti entisenä fuksipäällikkönä tiedät, kuinka kasvavat jäsenmäärät ja sisäänotot aiheuttavat lisää työtä vapaaehtoisille sekä hallitukselle. Jos trendi pysyy samanlaisena, koetko, että hallituksen kokoa voisi kasvattaa tulevaisuudessa? Jos voisi, mihin tehtäviin lisäisit hallituspaikkoja? Entä miten toimit, jos yhdistys ei syystä tai toisesta saa vuoden alussa riittävästi vapaaehtoisia toimihenkilöitä kattamaan valtavaa jäsenmäärää?

  Toimijoiden hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää, eikä kenenkään kannata polttaa itseään loppuun vapaaehtoistehtävien takia. Miten toimit, jos joku hallituksestasi tulee kertomaan sinulle, että tarvitsee pidemmän tauon hallitustehtävistään oman mielenterveytensä vuoksi? Entä miten omalla toiminnallasi pyrkisit madaltamaan vapaaehtoisten kynnystä kertoa, jos jaksaminen on koetuksella?

  Palailen vielä kommenttikenttään jos tulee muuta kysyttävää, mutta paljon tsemppiä tulevaan syksyyn sekä vaalirumbaan!

  Vastaa
  • Eveliina Palo

   Moikka Juski ja kiitos hyvistä kyssäreistä!

   Lähtökohtaisesti en usko, että hallituksen koon kasvattaminen olisi paras keino hallituksen jäsenten työmäärän vähentämiseen. PT:llä on perinteisesti ollut paljon toimareita, joita voisi hyödyntää vieläkin paremmin kannustamalla toimareita olemaan oma-aloitteisempia ja antamalla heille enemmän vastuuta. Englanninkielisen kandiohjelman opiskelijoiden määrän kasvaessa voisi kenties olla olemassa enkkukandivastaava, joka järjestäisi toimintaa kaikkien vuosikurssien enkkukandeille. Tämän viran näkisin kuitenkin ainakin aluksi kansainvälisyystoimikunnan toimihenkilövirkana. Jonkin verran olen kuullut puhetta sellaisesta, että enkkufuksit tarvitsisivat oman fuksipäällikön, mutta tiedät varmaan hyvin, että tätä kokeiltiin 2019 niin, että KV-vastaava otti hoitaakseen enkkufuksit, ja kokeilusta luovuttiin jo heti syksyn jälkeen mm. kommunikaatiovaikeuksien takia. Mielestäni myöskään ei olisi kenenkään etu eriyttää enkkufuksien fuksikasvatusta, sillä tämä haittaisi enkkufuksien integraatiota yhdistykseen. Mitä taas tulee kolmen fuksipäällikön keskinäiseen yhteistyöhön, uskon että paridynaamiikka on paljon helpompaa ja luonnollisempaa kuin kolmen fuksipäällikön välinen yhteistyö. Lisäksi jos kolmannen fuksipäällikön tehtävä olisi lähinnä kääntää tiedotusta englanniksi, ei virka mielestäni olisi siinäkään mielessä tarpeellinen.

   Muutaman toimihenkilöviran täyttämisessä oli viime vuonna vaikeuksia, mutta lopulta jokaiseen virkaan kuitenkin onneksi löydettiin tekijät. Toimihenkilöhaun mainostusta pitäisi mielestäni kehittää sellaiseksi, että hakemisesta kiinnostuneet pääsisivät keskustelemaan tämän vuoden (ja miksei aiempienkin vuosien) toimihenkilöiden kanssa. Tämä on ensimmäisiä asioita, jonka aion ottaa puheeksi nykyisen hallituksen kanssa, jos minut valitaan hallituksenmuodostajaksi. Jos toimihenkilöitä ei haun kautta kuitenkaan löydy jokaiseen virkaan, aloitetaan aktiivinen rekrykampanja hallituksen toimesta laittamalla yksityisviestiä potentiaalisille jäsenille. Jos tämänkään jälkeen tekijöitä ei löydy, jää vaihtoehdoiksi että joko hallitus järjestää toimintaa, josta toimarit puuttuvat, tai sitten tämän alueen toimintaa joudutaan supistamaan.

   Toimijoiden hyvinvointi on todellakin minunkin mielestä kaiken tekemisen lähtökohta eikä kenenkään hyvinvoinnin kustannuksella saa tehdä hommia. Jos joku hallitukseni jäsenistä tulisi kertomaan minulle tarvitsevansa taukoa, tämä varmasti järjestyisi. Hallituksessa on kuitenkin monta tyyppiä, joiden kesken uupuneen jäsenen hommia voidaan jakaa, eikä yksikään tapahtuma, kokous, viikkotiedote tai sponsorisopimus ole niin tärkeä, että hallituslaisen pitäisi polttaa itsensä loppuun. Mahdollisena puheenjohtajana toivon voivani luoda sellaisen ilmapiirin, että väsymyksestä ja kuormittuneisuudesta voitaisiin puhua avoimesti matalalla kynnyksellä jo varhaisessa vaiheessa, jotta tilanne ei pääsisi äitymään niin pahaksi, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö joutuu ottamaan pidempään täyslepoa. Hommista voi ja pitääkin ottaa välillä taukoja, ja etukäteen suunnitellut vapaapäivät ja mahdollisesti vapaaviikot edesauttavat sitä, ettei kukaan pääse palamaan loppuun. Ylipäätään olen sitä mieltä, ettei hallitukseen hakemista varten tarvitse ”myydä sieluaan” ja jättää opiskelua ja muuta elämää tauolle. Pitämällä huolta omasta hyvinvoinnista hyvä olo välittyy varmasti myös vapaaehtoishommien laatuun.

   Vastaa
   • Juhani Rahikka

    Kiitos paljon hyvistä vastauksista! 😊

    Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *