Ehdokas Opintovastaavaksi: Mariina Tikka

Moikka!

Olen Mariina Tikka, toisen vuoden kemiantekniikan opiskelija, ja haen Prosessiteekkarit ry:n hallituksen opintovastaavaksi vuodelle 2022. Olen aina nähnyt jatkuvan kehittymisen sekä epäkohtiin puuttumisen tärkeinä elementteinä kaikessa toiminnassa, ja siksi haluankin olla mukana kehittämässä kemiantekniikan opintoihin liittyviä osa-alueita sekä edustaa opiskelijoiden mielipidettä. Minulla olisi myös paljon annettavaa Prosessiteekkareille ja niin mielenkiintoni kuin taitojeni myötä erinomaiset edellytykset tähän tehtävään.

Minulla on seitsemän vuoden edestä työkokemusta, josta koen olevan huomattavaa hyötyä sekä opiskelijoiden edunvalvonnassa että hallituksen jäsenenä toimiessa. Aiemmista työtehtävistäni merkittävin tämän haun kannalta on kuitenkin toimeni Aalto-yliopiston Opintotietopalveluiden Sisu-neuvojana viime kesänä ja syksynä. Työtehtävässä korostuivat yhteistyö yliopiston eri sidosryhmien kanssa, käyttäjien tarpeiden arviointi sekä kehitysehdotusten esilletuonti ja toteutus – kaikki taitoja, joita tarvitaan myös opintovastaavan tehtävissä.

Minulla on runsaasti kehitysideoita niin abimarkkinointiin, hybridiopetukseen kuin PT:n nettisivujenkin sisältöön. Kehitysideani eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan toimintaamme vaan myös itse opintovastaavan rooliin. Haluaisin lähteä edistämään opintovastaavan näkyvyyttä etenkin fuksien keskuudessa, koska kyseessä on voimavara, jota harmillisen vähän tajutaan kuitenkaan hyödyntää. Olisi nimittäin äärimmäisen tärkeää, että opiskelijoiden kokemukset kantautuisivat myös koulun korviin, koska vain siten opintojamme voidaan kehittää myös jatkossa. Lähtisin siis omalla toiminnallani tuomaan opintovastaavan olemassaoloa ja roolia esiin enemmän erinäisissä tapahtumissa ja tiedotuskanavissa.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni sekä täällä vaalisivulla että Telegramissa @mariinatikka ja sähköpostilla mariina.tikka@aalto.fi!

——————–

1. Mihin sisällöllisiin tai rakenteellisiin asioihin haluaisit vaikuttaa opinnoissamme? Mitkä ovat mielestäsi parhaat vaikuttamisen keinot?

Yksi erityisen merkittävä ja ajankohtainen aihe on se, että jääkö hybridiopetus vakituisesti osaksi opetustamme ja jos kyllä, missä määrin ja millä tavoin. Henkilökohtainen näkemykseni on, että hybridiopetuksella on etunsa ja luentoihin olisi hyvä tarjota jatkossakin mahdollisuus osallistua etänä. Etäopetuksella ei kuitenkaan saisi korvata mitään, vaan kursseilla pitäisi olla tarjolla myös lähiopetusmahdollisuus. Olisi myös hyvä, jos etäluennot taltioitaisiin, sillä monet käyvät töissä opintojensa ohella; luentojen taltiointi mahdollistaisi niiden katsomisen silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Etäluennot sopivat myös heille, jotka asuvat hieman kauempana, etenkin jos on esimerkiksi kesän ajan töissä ulkopaikkakunnalla. Myös eri nopeusvaihtoehdot ja mahdollisuus luennon kelaamiseen tarjoavat vaihtoehtoja eri opiskelutekniikoita hyödyntäville.

Vaikuttamisen keinoja on useita, kuten vetoaminen auktoriteettiin, tilastoon ja tutkimuksiin, kokemuksiin, tunteisiin tai arvoihin. Vaikuttamisen keinojen paremmuus riippuu tietenkin kontekstista, mutta yliopistotyöympäristössä parhaimpia ovat mielestäni sellaiset, joissa hyödynnetään konkreettista dataa eli asioita ei jätetä spekuloinnin varaan. Tällöin vetoaminen tilastoihin ja tutkimuksiin sekä omiin kokemuksiin ovat mielestäni hyödyllisimpiä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka argumentoisi kuinka hyvin, saattaa se mennä täysin hukkaan, jos sitä ei pysty esittämään vakuuttavasti. Siitä syystä myös karismaattinen viestintä on tärkeää. Olen päässytkin perehtymään tähän sekä kirjallisuuden että kurssien parissa.

2. Miten parantaisit korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota opintoihin liittyen?

Korkeakoulun ja opiskelijoiden välinen kommunikaatio on mielestäni hyvällä mallilla, mutta ongelmana on ennemminkin se, että olemassa olevia viestinnän kanavia, kuten palautelomaketta, ei hyödynnetä tarpeeksi. Siksi panostaisin ensisijaisesti niiden mainostamiseen entisestään. Myös fuksivuonna pidetyt periodin palautetilaisuudet olivat mielestäni hyvä tapa saada opiskelijat aktivoitua, ja esimerkiksi omana vuonnani opiskelijoiden kertomat kokemukset johtivat muutoksiin erään opettajan pitämien kurssien arvosteluperusteissa. Toisin sanoen vastaava tilaisuus, jossa opiskelijat saadaan aktivoitua, olisi omiaan tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tämän voisi järjestää resurssien salliessa jopa jonkinlaisena rentona opiskelijatapahtumana.

Usein etenkin nuoremmilla opiskelijoilla on matalampi kynnys kertoa rehellinen mielipiteensä toiselle opiskelijalle kuin suoraan opettajalle. Tässä kohtaa opintovastaavan rooli nousee erityisen suureen osaan. Siksi myös jo hakemuksessani mainitsemani opintovastaavan olemassaolosta tiedottaminen eri keinoin parantaisi huomattavasti puolestaan korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota.

3. Mitä mieltä olet PT:n opintoihin liittyvistä nettisivuista? Löydätkö kehityskohteita?

Mielestäni Prosessiteekkareiden nettisivut ovat todella hyvät ja selkeät, ja niistä löytyy runsaasti tietoa. Moni ei kuitenkaan tunnu tietävän, kuinka paljon tietoa sieltä oikein löytyykään! Etenkin opiskelijoiden omat kokemukset sekä sivu- ja DI-pääaineista että kemiantekniikasta ylipäätänsä ovat mielestäni todella hyvä resurssi, jota opiskelijoiden kannattaisi ehdottomasti hyödyntää. Siksi suurin kehityskohde olisikin tietoisuuden lisääminen nettisivujen Opinnot-osiosta. Kyseisiä sivuja voisi myös parantaa keräämällä lisää kokemuksia sivu- ja DI-pääaineista sekä lisäämällä oman kokemusosion kandivaiheen pääaineista. Tällainen on ollut joskus esimerkiksi ProTeesissa, joten materiaalia löytyisi siihen jo ennestään.

4. Miten kehittäisit yhdistyksen opintoihin ja koulutukseen liittyviä tapahtumia?

Valitettavasti en erään nimeltä mainitsemattoman pandemian vuoksi ole päässyt tutustumaan perinteisesti opintovastaavan järjestämiin tapahtumiin, joten en pysty vielä tässä vaiheessa muodostamaan mielipidettä yksittäisistä tapahtumista. Yksi kehityskohde tapahtumiin liittyen on kuitenkin jo hakemuksessani mainitsemani opintovastaavan näkyvyys, sillä tämä saavutettaisiin mielestäni parhaiten olemalla nimenomaan läsnä vuoden mittaan järjestettävissä tapahtumissa. Tällöin fuksien päästessä tutustumaan opintovastaavaan, on kynnys tulla juttelemaan paljon pienempi, minkä lisäksi opiskelijat puhuvat muutenkin opinnoistaan myös opiskelijatapahtumissa, joten opintovastaava pääsee helpolla tavalla kuulemaan muiden kokemuksia.

Fukseille voitaisiin myös resurssien salliessa järjestää huumorilla höystetyt opintoaiheiset sitsit, jotka omalta osaltaan toisivat esiin sitä, että yliopistossa ylipäätänsä pääsee vaikuttamaan opintoihin paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi lukiossa. Opintovastaavalla voisi olla myös oma vakituinen rasti Prosessin optimoinnissa samalla tavalla kuin yrityssuhdevastaavalla on Leijonan luola -rasti.

5. Mitkä ovat hallopedit?

Yhteen virkkeeseen tiivistettynä hallopedit edustavat opiskelijoiden näkökulmaa korkeakoulun toimielimissä, sillä kukapa parempi kertomaan opiskelijoiden asioista kuin opiskelijat itse. Itse pyrkisin hallopedina tietynlaiseen puolueettomuuteen: vaikka olisinkin edustamassa kemiantekniikan opiskelijoita, olen kuitenkin vain yksi ääni muiden joukossa. Oma mielipiteeni jostain asiasta ei ole siis sen arvokkaampi kuin jonkun toisen, eli välittäessäni eteenpäin opiskelijoiden näkökulmaa pyrkisin ottamaan huomioon valtaväestön mielipiteen myös niissä tapauksissa, joissa en olisi henkilökohtaisesti asiasta samaa mieltä. Esimerkiksi jo aiemmin mainittu hybridimalli on sellainen, joka saattaa helposti jakaa mielipiteitä. Tiedostan kuitenkin, että jos minut valitaan tähän rooliin, minun harkintakykyäni arvostetaan siinä määrin, että voisin huoletta ilmaista myös oman mielipiteeni asioista.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *