Ehdokas Sisä- ja ulkovastaavaksi: Ottilia Romana

Heissuli veissuli ja moikka moi!

Mä olen Ottilia, kolmannen vuoden PT:läinen. Haen Prosessiteekkarien Sisä- ja ulkovastaavaksi vuodelle 2022.

Yhdistystoiminta kiinnosti minua jo heti fuksivuoden alusta asti. Näin silloin, miten hallitus piti Prosessiteekkareita pystyssä ja hoiti hommat hyvin. Silloin jo koin, että minusta olisi samaan. Vuosien varrella kiinnostukseni ja arvostukseni yhdistystämme kohtaan on vain kasvanut ja olen hakeutunut enemmän vastuuseen. Olen toiminut, Lämmönsiirto-toimikunnassa tänä vuonna, ISOna viime vuonna sekä apu-IE:nä kaksi vuotta. Nämä kaikki hommat ovat olleet mahtavia ja minulle tapoja osallistua ja auttaa. Olen kokenut saaneeni niistä enemmän kuin olen niille antanut.

Juteltuani tämän vuoden sisä- ja ulkovastaavan kanssa tajusin, että tämä virka on kuin minä. Ei koskaan samanlainen ja sisältää monenmoista. Minussakin on monta puolta ja haluan kehittyä koko ajan. Juurikin tämän hallitusviran monipuolisuus houkutteli hakemaan. Ajattelen, että tämä virka pitää minut vauhdissa koko vuoden tuoden erilaisia haasteita ja tapoja edistää yhdistystoimintaa sekä sen jäsenien hyvinvointia, intoa ja toimivuutta. Haluan osallistua ja vaikuttaa moneen asiaan sekä auttaa muita. Koen, että minulla olisi tähän virkaan todella paljon annettavaa.

Tässä hallitusvirassa, kuten kaikissa muissakin, on paljon vastuuta ja tehtävää. En kuitenkaan pelkää ottaa vastuuta, joten en jännitä hallituksessa toimimista ollenkaan. Oikeastaan olisin todella innoissani mahdollisuudesta saada ja ottaa vastuuta. Huomaan usein olevani se henkilö, joka sanoo ”Mä hoidan”. Uskon, että juuri tämä piirre itsessäni olisi erittäin hyvä vahvuus mahdollisena sisä- ja ulkovastaavana.

Olen tunnollinen, pirteä, hyvin oma-aloitteinen ja pystyn hoitamaan homman kuin hommankin. Osaan myös pitää hauskaa ja nauttia hyvistä hetkistä, mikä on mielestäni tärkeä muistaa myös vastuuhommissa. Uskon olevani erittäin hyvä sisä- ja ulkovastaava, koska muiden hyvinvointi ja viihtyvyys ovat itselle lähellä sydäntä, suhteiden ylläpito niin yhdistyksen sisällä kuin ulkopuolellakin on mielestäni tärkeää ja Prosessiteekkareille tärkeiden asioiden edistäminen kiinnostaa.

Mahdollisena tulevana sisä- ja ulkovastaavana haluaisin jatkaa pHuoneen parantamista ja edistää sen kutsuvuutta myös uudempien opiskelijoiden keskuudessa. Uudet tilat yhdistyshuoneelle olisi asia, minkä eteen olisin valmis tekemään töitä. Toisaalta haluaisin myös saada sisä- ja ulkovastaavan alaisena toimivien toimikuntien tehtäviä tutummiksi kaikille yhdistysläisille muun muassa olemalla aktiivinen vastuuhenkilö ja ehdottamalla uusia muotoja toteuttaa tavoitteita, kuten liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Ideoita minulta ei puutu, se on varmaa 😀

Kysymyksiä ja kommentteja tai muuta kerrottavaa voi laittaa minulle Telegramissa @ottiliar tai suoraan tämän sivun kommenttiosioon.

——————–

1. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty hoitotoimikunnan osa-alue, jota haluaisit kehittää? Miksi ja miten/miksi ei?

Tällä hetkellä haluaisin erityisesti keskittyä kehittämään liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointitapahtumia. Haluaisin lisätä näiden määrää ja tehdä niistä kutsuvampia koko yhdistykselle. Tällä hetkellä Aallossa järjestetään jo paljon tapahtumia, mutta suurimmassa osassa tapahtumia alkoholi on melko läsnä. Tämän takia haluaisin järjestää ja suunnitella erityisesti juuri meidän yhdistykselle yhdessä toimikunnan kanssa enemmän tapahtumia, joihin voi huoletta tulla ilman alkoholia ja silti pitää todella hauskaa. 

2. Syksyllä 2022 on tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa Prosessiteekkaripäivät Otaniemessä ja SUVin rooli saman alan opiskelijoiden yhteistapahtumassa on merkittävä. Miten valmistautuisit tähän uudenlaiseen tapahtumaan?

Prosessiteekkaripäivät kuulostavat aivan mahtavalta! Olisin todella innoissani kyseisestä tapahtumasta ja ideasta, että yhdessä hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa voisimme luoda tapahtuman ilman valmista pohjapiirrustusta. Valmistautuisin tähän hommaan pitämällä tiiviisti yhteyttä muiden saman alan opiskelijoiden ja heidän edustajiensa kanssa, pitäisin tapahtumavalmisteluja koko ajan yllä ja tiedottaisin tapahtumasta kaikkia jäseniä, jotta mahdollisimman moni saapuisi paikalle. Mielestäni suhteiden luominen myös muihin kuin saman koulun opiskelijoihin on tärkeää, joten painottaisin myös tapahtuman tärkeyttä.

3. Hoitotoimikuntaan kuuluu monipuolisesti erilaisia toimihenkilövirkoja. Miten varmistaisit tiedonkulun ja aktiivisen toiminnan jokaisessa hoitotoimikunnan osassa koko vuoden ajan? Miten huomioisit toimihenkilöhaussa 2022 avattujen uusien virkojen, Seniorivastaavan ja Prosessiteekkaripäivävastaavan tehtävien alulleenpanon?

Pitäisin toimihenkilöihin yhteyttä säännöllisesti viestien kautta, esim. Telegramissa, ja välillä voisin ehdottaa jopa tapaamisia tai ”after work”-juttuja, jotta kommunikaatio säilyy hyvänä ja kaikki ovat perillä asioista. Uusien toimihenkilövirkojen kohdalla pyrkisin valitsemaan henkilöitä, jotka vaikuttavat aidosti kiinnostuneilta ja joilla olisi edes jonkinlaisia ideoita alkuun. Toki auttaisin ja osallistuisin melko paljon näiden virkojen hommiin tarpeen mukaan jopa enemmän kuin muiden ja ideoisin toimarien kanssa yhdessä, jotta hommat rullaa eteenpäin ja kenellekään ei jää oloa, että on yksin. Pyytäisin myös apua hallitukselta, jos suurempia ongelmia tai esteitä ilmenisi. 

2 Kommentit

 1. Humputtelija

  Moikka Ottilia ja upeaa, että haet tähän monipuoliseen virkaan! Tässä pari kiperää kysymystä:

  1. Millaisena näet sisä-ja ulkovastaavan roolin hoitotoimikunnassa?
  2. Mihin erityisesti haluaisit sisä-ja ulkovastaavana panostaa?
  3. Millaisena sinä näet uuden seniorivastaavan viran? Entä miten se mielestäsi eroaa alumnivastaavan virasta?
  4. Joku Proselta soittaa ja kertoo, että he ovat kolmen tunnin päästä Otaniemessä ja heille pitäisi olla järjestettynä majoitus ja ohjelmaa. Harmiksesi mitään ei ole etukäteen tehty, mutta rakasta sisarkiltaa ei voi poiskaan käännyttää. Mitä teet?

  Vastaa
  • Ottilia Romana

   Heippa Humputtelija ja kiitos kysymyksistä! Tässä vastaukseni 🙂

   1. Koen, että SUVi on vastuussa hoitotoimikunnan hommien etenemisestä ja käytännön asioista. Vaikka SUVilla on paljon vastuuta, en koe, että hän olisi mitenkään hoitotoimikunnan toimarien pomo tai johtaja vaan tasavertainen työskentelijä ja linkki hallituksen ja toimarien välissä. Mielestäni tasavertainen ja auttava ilmapiiri toimikunnassa on mukava kaikille.
   2. Kuten jo yllä hieman mainitsen, haluaisin panostaa tällä hetkellä kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin sekä koko yhdistyksen hyvinvointiin. Erityisesti haluaisin tarjota alkoholitonta ja innostavaa tekemistä kaikille. Toinen asia, mihin haluaisin panostaa on senioritoiminta seniorivastaavan kanssa. Tämä homma tulee olemaan monelle tärkeää ja edistää myös akateemisesti vanhempien opiskelijoiden aktiivisuutta koulutehtävien ulkopuolella.
   3. Näen seniorivastaavan viran tietynlaisena tapahtumavastaavana/koordinoijana akateemisesti vanhempien opiskelijoiden tapahtumiin. Seniorivastaavan vastuulla on ideoida ja kehitellä tapahtumia, joita SUVi vie eteenpäin hallitukselle. Seniorivastaavan tehtävät tulevat olemaan monipuolisia varmasti. Seniorivastaava eroaa alumnivastaavasta kaikkein eniten siinä, että hän järjestää ja ideoi tapahtumia vanhemmille opiskelijoille, jotka vielä opiskelevat PT:llä, kun taas alumnivastaava keskittyy enemmän henkilöihin, jotka ovat jo kokonaan lopettaneet opiskelunsa, valmistuneet tai siirtyneet opiskelemaan muuta.
   4. Ensimmäisenä varmasti pyytäisin hallitusta ja toimareita apuun ja yhdessä alkaisimme selvittää löytyisikö koululta vapaita tiloja tai mahdollisia ideoita majoitukseen. Jos ei niin selvittäisin olisiko jokin hotelli tai vastaava mahdollinen tai voisiko proselaisia majoittaa PT:n opiskelijoiden koteihin kokemaan kunnon Aalto-elämää. Majoitus olisi mielestäni siis tärkein ja ensimmäisen prioriteetti, minkä jälkeen alettaisiin suunnitella ohjelmaa ja tekemistä. Onneksi Espoon ja Helsingin alueilla on paljon nähtävää ja tehtävää, joten tekemistä löytyisi varmasti myös nopealla aikataululla. Proselaiset voitaisiin viedä Suomenlinnaan, kävelylle Helsinkiin tai Otaniemeen, heitä voitaisiin pyytää esim. Olarin panimolle vierailulle tai joitakin ulkopelejä yms. voisi vetää vaikka Otaniemen urheilukentällä. Kyllä tämäkin tilanne saataisiin varmasti jotenkin hoidettua!

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *