Ehdokas Yrityssuhdevastaavaksi: Julia Jänkävaara

Moi!

Olen Julia Jänkävaara ja opiskelen kemmalla toista vuotta, pääaineenani kemian tekniikka ja prosessit. Haen yrityssuhdevastaavaksi Prosessiteekkarit ry:n hallitukseen vuodelle 2022.

Matkani tämän hakemuksen kirjoittamiseen alkoi melkein vuosi sitten lähdettyäni yrityssuhdetoimikuntaan yrityssuhdekisälliksi. Kisällinä toimiessani pääsin näkemään yrityssuhdetoimikunnan arkea läheltä, mikä vahvisti intoani yrityssuhdevastaavaksi hakemiseen. YTMK:n lisäksi olen vuonna 2021 toiminut ISOna sekä tapahtumatoimikunnassa Apu-IE:nä ja Lämmönsiirtotoimikunnan jäsenenä, mutta yrityssuhdetoimikunta tuntuu kaikista eniten omalta jutultani.

Yrityssuhdekisällinä toimiminen on opettanut minulle toimikunnan tärkeimmistä tehtävistä ja vastuista. Siirtymä kisällistä vastaavaksi tuntuisikin luonnolliselta, sillä toimin hyvin aktiivisesti YTMK:ssa ja tiedän mitä odottaa pestiltä. Vuoteni yrityssuhdekisällinä on antanut minulle paitsi kokemusta toimikunnasta ja sen tehtävistä, myös ideoita homman kehittämiseen.

Ihmisenä olen supliikki ja sosiaalinen. Nautin firmojen edustajien kanssa keskustelusta ja neuvottelusta sekä kaikenlaisesta organisoinnista. Olen toiminut kemianteollisuuden aloilla jo monia vuosia edellisten opintojeni vuoksi, jonka takia alamme yrityskenttä on minulle ennestään tuttu. Uskon että nämä ominaisuuteni edesauttaisivat yrityssuhdevastaavan uraani.

Vaikka korona ei vaikuttanut suuresti tämän vuoden haalarisponsorien hankintaan, excursiot ovat olleet jäissä jo pidemmän aikaa. Jos minut valitaan YSViksi, haluan ensitöikseni ruveta herättelemään excutoimintaa. Lisäksi PT:n 10. vuosi vaatii varmasti erityistä huomiota, sillä suurilla juhlilla on myös suuret menot. Näihin haasteisiin uskon pystyväni vastaamaan sekä omalla aktiivisuudellani että kokoamalla tiiviin ja aktiivisen toimikunnan. YSVinä haluaisinkin panostaa toimikunnan keskeiseen synergiaan, sillä uskon, että yhdessä tekemällä saadaan parhaimpia tuloksia.

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin vaalisivuilla! Lisäksi minut tavoittaa tarvittaessa Telegramista @juliajankavaara

——————-

1. Miten lähtisit kehittämään yhdistyksen yrityssuhteita ensi vuodelle?

Yrityssuhteet ovat yleisesti nyt jo hyvällä mallilla, mutta erityisesti koronan jälkeen yrityssuhdetapahtumat vaativat herättelyä. Haluaisin excursioiden lisäksi järjestää case-iltamia, sekä keväällä kesätyötapahtumia. Uskon että livenä tapahtuvat kohtaamiset antavat yrityksille erityisen hyvän kuvan prosessiteekkareista.

Lisäksi pienempiä sponsorointeja voisi yrittää hankkia myös yleisesti muihinkin tapahtumiin yrityssuhdetapahtumien ohella. Tällaiseen matalamman kynnyksen toimintaan voisi yrittää houkutella esimerkiksi pienempiä ja nuorempia firmoja, joiden kanssa ei ole aikaisemmin tehty yhteistyötä.

Nyt jo vuosien saatossa muodostettuja yrityssuhteita suurten yritysten kanssa tulee tietenkin vaalia, mutta lisäksi muodostaisin mielelläni yhteistyökuvioita uusien yritystenkin kanssa. Prosessiteekkarit edustavat jäsenistöään laajalti yli tekniikan erilaisten osa-alueiden, joka mielestäni saa näkyä selkeästi myös yrityssuhteissa. Kuten Prosessiteekkareiden muussakin toiminnassa, myös yrityssuhteissa saisi näkyä periaate ”jokaiselle jotakin”.

2. Kuvaile vuorovaikutustaitojasi. Miten lähestyisit yritystä, jonka kanssa yhdistyksellä ei vielä ole ollut yhteistyötä?

Omaan mielestäni hyvät vuorovaikutustaidot. Olen kohtelias ja asiallinen, mutta toisaalta sananvalmis. Usein muut ihmiset kuvailevatkin minua sosiaaliseksi tyypiksi, joka on lahjakas puhumaan. Yksi vahvuuteni vuorovaikutuksessa on puheenlahjojeni lisäksi rento asenteeni ja kylmäpäisyyteni; ei niin sanotusti valu spagetit taskuista, vaikka olisi isompikin yrityspomo vastassa.

Kun lähestytään uutta yritystä, on tärkeä tuoda selkeästi esille, että mikä on Prosessiteekkarit ry ja mitä me edustamme. Ensimmäisissä yhteydenotoissa on hyvä myös painottaa, että Prosessiteekkarit edustavat Aalto yliopiston Kemiantekniikan korkeakoulun opiskelijoita, joten edustamme muitakin kuin prosessitekniikan opiskelijoita. Ennen yhteydenottoa tuleekin selvitellä yrityksen toimialaa, jonka jälkeen voikin painottaa heidän intressiensä mukaista toimintaa. Tästä esimerkkinä: Bioteknologia-alan yritykselle voi yhteydenotossa mainita, että meillä on korkeakoulussamme biotuotteet kandipääaine ja useampia bioalan maisteriohjelmia, joten opiskelijamme ovat heidän kohderyhmäänsä.

Yhdistyksen esittelyn jälkeen voi siirtyä itse asiaan, eli yhteistyökuvioiden hieromiseen. Tästä eteenpäin sähköpostin/puhelinkeskustelun/f2f-keskustelun jatko riippuu paljolti siitä, että millaista yhteistyötä ollaan suunnittelemassa (sponsoroinnit, excursiot, muut tapahtumat). Yleisesti kaikessa asioinnissa on tärkeää olla asiallinen ja kohtelias koko keskustelun ajan.

3. Kuinka paljon ja millaisia tehtäviä delegoisit kisälleillesi ja excursiovastaavalle?

Delegointi on tärkeä osa toimikunnan johtamista, sillä yksin puurtaessa homma voi käydä melko raskaaksi. Omat kokemukseni yrityssuhdetoimikunnasta auttavatkin minua hahmottamaan erityisesti kisälleille sopivaa työmäärää ja vastuuta.

Oman kokemukseni mukaan kisälleiden sitouttaminen toimikuntaan onnistuu parhaiten tarjoamalla heille onnistumisen kokemuksia. Kisälleille kannattaa siis varsinkin aluksi delegoida esimerkiksi haalarisponsorien hankinta semmoisista firmoista, jotka ovat lähteneet aina mukaan sponsorointiin. Kun kisällit kokevat olevansa tiivis osa toimikuntaa, he todennäköisesti itsekin pyrkivät ottamaan enemmän vastuuta. Innokkaille kisälleille voinkin delegoida sitten ”haastavampia” tehtäviä, kuten kokonaan uusiin yrityksiin yhteydenottoa. Vaikka kisällien pääasiallinen tehtävä onkin auttaa sponsorien hankinnassa, ottaisin heitä mielelläni mukaan myös muuhun toimintaan, kuten tapahtumien järjestämiseen. Uskon että hauskat kokemukset motivoisivat heitä entisestään, mikä parantaisi koko toimikunnan tehokkuutta.

Excursiovastaava ja yrityssuhdevastaava tekevät tiivistä yhteistyötä excujen järjestämisen merkeissä. Excursiovastaavalla on suuri rooli erityisesti Faasinmuutoksen järjestämisessä, sillä sen suunnittelu on iso työ, joka pitää aloittaa ajoissa. YSVin ja excursiovastaavan kommunikoinnin tuleekin olla mutkatonta ja vastuualueet selkeitä. Uskon että paras lopputulos vastuualueiden jaossa saavutetaankin henkilökohtaisen keskustelun kautta, jonka aikana kartoitetaan molempien vahvuuksia ja intressejä sekä sovitaan etukäteen vastuut. Yleisesti siis excursiovastaavan tehtävien laatu ja määrä on henkilökohtaisesti sovittava asia, mutta toivottavaa olisi, että excuvastaava ottaisi suurempaa roolia erityisesti kiireisempien kausien aikaan.

4 Kommentit

 1. Oon tää ysvi

  Hei Julia!

  Mahtavaa, että haet yrityssuhdevastaavan hommiin!

  Tässä pari kyssäriä:

  1) Olet tarjonnut sopimusta firmalle A ja firma on epäröivä lähtemään sponssaamaan PT:tä. Millä tavoin yrittäisit purkaa tilanteen ja kääntää tilanteen eduksesi?
  2) Miten motivoisit kisällejä kontaktoimaan firmoja vuoden alussa, kun haalarisponsseja kartoitetaan SEKÄ kesällä/syksyllä, kun vuosijuhlasponsseja etsitään?
  3) Pidätkö viskistä?

  Kiitos jo etukäteen!

  Vastaa
  • Julia Jänkävaara

   Moi ysvi!

   Kiitos hyvistä kyssäreistä.

   1) Tässä tilanteessa esiin nousee yksi YTMK:n kannalta oleellinen avainsana: neuvottelu. Neuvottelutaktiikoita on monenlaisia, kuten esimerkiksi ennakkotapauksiin vetoaminen, puoliväliin vastaan tulemiset, perustelut, yksityiskohdissa joustaminen jne. Ennen neuvotteluun lähtemistä olisikin hyvä muodostaa valmis neuvottelustrategia, sillä valmiilla ja jämptillä strategialla saa varmasti parempia tuloksia kuin hosumalla.

   Firman A tilanteessa voisi edetä tiedustelemalla, että mikä seikka sopimuksessa saa firman A epäröimään sponsoriksi lähtemistä. Tällaisessa tapauksessa voisi esittää avoimia kysymyksiä (kysymyksiä, joihin ei voi vastata kyllä/ei), jotta saataisiin arvokasta lisätietoa firman A toiveista ja epävarmuuksista. Seuraavassa vaiheessa päästäisiin itse neuvotteluun, eli yritetään saada firmaa lähtemään mukaan esimerkiksi perustelemalla sopimuksen hyödyt molemmille osapuolille. Toisaalta tässä vaiheessa voidaan myös tulla sopimuksessa vastaan esimerkiksi tarjoamalla pientä lisämainospaikkaa medioissamme. Usein yksityiskohdista ollaan valmiita joustamaan, jotta saataisiin aikaan molempia osapuolia miellyttävä sopimus.

   Neuvottelu on vuoropuhelua, joten usein neuvottelut on tehokkainta hoitaa puhelimitse. Puhelimitse kommunikointi on suoraviivaisempaa ja keskustelukumppanin kanssa on helpompi päästä samalle aaltopituudelle. Puhelinkeskustelun etuna on myös se, että kuulee toisen ihmisen äänensävyt, mitä voi mahdollisesti hyödyntää neuvottelussa.

   2) Oman kokemukseni mukaan kisällejä on helpompi motivoida, kun heille on päivänselvää, että mitä pitää tehdä. Tästä johtuen haluaisin pitää heti vuoden alussa kisälleille kunnollisen koulutuksen, jossa haalarisponsorien hankintaan liittyvät kuviot tulisivat mahdollisimman laajasti ja seikkaperäisesti selväksi. Sen jälkeen huolehtisin, että jokainen tietää, mihin ottaa yhteyttä ja mitä sanoa. Tarjoutuisin myös oikolukemaan/tarkistamaan ensimmäisiä sähköposteja ennen lähettämistä, sillä tiedän, että ensimmäisillä kerroilla firmojen lähestyminen on pelottavaa. Lisäksi pyrkisin tsemppaamaan läpi prosessin, sekä kyselemään aktiivisesti väliaikatietoja kontaktointien etenemisestä.

   Vuosijuhlasponsseja varten järjestäisin taas hyvissä ajoin uuden koulutuksen, jossa käytäisiin jälleen seikkaperäisesti homma läpi. Vuosijuhlasponssien ja haalarisponssien hankinnan välillä on muutamia kuukausia väliä, joten suurimmaksi haasteeksi uskon yleisen jatkuvuuden toimikunnassa ja näin myös sponsorien hankinnassa. Pyrkisin pitämään toimikunnan aktiivisena myös näiden välikuukausien aikana, jotta kisällit pysyisivät menossa mukana kesän ja syksyn mittaan. Käytännössä toimikunnan aktiivisena pitäminen tarkoittaisi esimerkiksi aktiivista tiedottamista sekä välikatsauksia YTMK:n asioista sekä lisäksi pienempiä välinakkeja.

   Lisäksi pienenä lisämotivaattorina haluaisin tietenkin järjestää toisinaan myös pientä virkistäytymistä toimikunnalle!

   3) En ole suoranaisesti viskin ylin ystävä, mutta tokihan se silti maistuu.

   Vastaa
 2. Iso pamppu, iso kukkaro

  Hei Julia! Hienoa, että haet tähän tärkeää pestiin. Minulla olisi kuitenkin muutama kysymys ensi vuoden vujuihin liittyen:

  1) Lämmönsiirto X on tulossa ja isot bileet tarvitsevat isosti rahaa. Lämmönsiirtotoimikunnasta löytyy oma ysviosastonsa, mutta heillä ei ole mahdollisuuksia toimia kokonaan itsenäisesti, vaan yrityssuhdevastaava on toiminnassa mukana, halusi tai ei. Kertoisitko lyhyesti, miten näet oman roolisi tulevien vuosijuhlien ysveilyissä?
  2) Hyvä keskusteluyhteys ja tiedonkulku on erityisen tärkeää yritysten kontaktoinneissa. Lähtisitkö itse Lämmönsiirtotoimikuntaan, ottaisitko lämppiksen ysvit omaan toimikuntaasi vai varmistaisitko kommunikoinnin jollain muulla tavalla?

  Chemppiä hakuun!

  Vastaa
  • Julia Jänkävaara

   Hei Iso pamppu, iso kukkaro,
   kiitos kysymyksistä ja Chempeistä!

   Tässä vastaukseni kysymyksiisi:
   1) Olin itse tänä vuonna Lämmönsiirto IX toimikunnassa sekä yrityssuhdetoimikunnassa, joten YSVIn osuus Lämmönsiirron järjestämisessä oli etukäteen tiedossa (ja sitä odotan innolla!). Lämmönsiirtotoimikunnan oma ysviosasto on puolestaan sikäli uusi tuttavuus, että tätä ei ollut tänä vuonna. Näenkin tässä järjestelyssä paljon mahdollisuuksia kaikkien osallisten resurssien kannalta. Oma roolini tulee riippumaan siitä, että miten LSTMK:n ysviosaston kanssa vastuista sovitaan. Otan mielelläni roolia myös Lämmönsiirron sponsorien hankinnassa ja autan tarvittaessa käytännön asioiden hoitamisessa (esimerkiksi sopimusten laatimiset). Olen avoin erilaisille järjestelyille ja uskon, että selkeä ennakkoon tehty vastuunjako takaa parhaan lopputuloksen.

   2) Tämänkin asian on erikseen sovittava lämmönsiirron yrityssuhdehenkilöiden kanssa. Optimaalisin järjestely riippuu myös siitä, että tarvitaanko lämmpisläisten ja itseni lisäksi myös YTMK:n kisällien apua sponsorien hankinnassa. Mikäli tarvitaan, lämppisysvien voisi olla hyvä liittyä vähintäänkin yrityssuhdekisällien kanssa yhteiseen TG-chattiin tai jopa koko toimikuntaan. Tällöin kaikki osalliset saisivat varmasti samat informaatiot ja pystyisivät kommunikoimaan keskenään.

   Mikäli taas Lämmönsiirron sponsorien suhteen selvitään YSVIn ja LSTMK:n yrityssuhdehenkilöiden voimin, olisi ehkä järkevämpää, että itse lähtisin Lämmönsiirtotoimikuntaan ja ”eriyttäisin” Lämmönsiirron muista YTMK:n toimista ainakin tiedottamisen osalta. Tällöin YTMK voisi jatkaa rauhassa omaa toimintaansa ilman sekoittavia tekijöitä ja toisaalta Lämmönsiirtotoimikuntalaiset eivät joutuisi lukemaan heille epärelevantteja tietoja YTMK:n kanavista.

   Molemmissa järjestelyissä on siis puolensa, mutta lopullinen päätös tullaan tekemään asianomaisten toiveita kuunnellen sekä mahdollisesti edellisten YSVIen viisauksia ammentaen.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *