Ilmari Niiranen

Moromoro!

Meikäläinen on Ilmari, kolmannen vuoden prosessiteekkari, ja kemian tekniikan ja prosessien nautiskelija. Olen toiminut tämän vuoden yhdistyksemme Isäntänä ja nyt näyttää vahvasti siltä, että nälkä kasvaa syödessä, eli haen uuteen hallituspestiin vuodelle 2023. Haen tulevalle vuodelle Sisä- ja ulkovastaavaksi, mielestäni minulle erittäin hyvin sopivaan rooliin, jonka aion viedä loppuun asti tarkasti ja jämptisti, mikäli minut tähän virkaan valitaan. Sisä- ja ulkovastaavan virassa pääsisin oikein hyvin hyödyntämään tähän mennessä hankkimaani kokemusta yhdistystoiminnasta. Uskon olevani erittäin hyvä valinta sisä- ja ulkovastaavaksi, sillä minulla on korkea työmoraali, vahva tahto saattaa tekemäni asiat loppuun, sekä kykyä olla vastuussa isommistakin asioista.

Sisä- ja ulkovastaavan roolissa minua innostaisi hoitotoimikunnan laajuus, ja kattava toimihenkilökunta, joka mahdollistaa yhdistyksemme toiminnan viemisen tehokkaasti eteenpäin. Sisä- ja ulkovastaavana loisin ympärilleni määrätietoisen ja omatoimisen toimikunnan, jonka jäsenillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa Prosessiteekkareiden toimintaan, ja jota olisin jatkuvasti tukemassa parhaani mukaan.

Nykyiseltä hallitusvuodeltani on jäänyt mieleen asioita, joita haluaisin SUVin virassa lähteä parantamaan tai viemään eteenpäin tulevana vuonna. Näistä esimerkkeinä pHuone, josta voisi tehdä vielä kutsuvamman isommalle osalle jäsenistöä, sekä työn alla oleva CHEMin Code of conduct, joka olisi hienoa saada valmiiksi. Näitä, ja monia muita asioita ei kuitenkaan tehdä ilman aktiivisia toimihenkilöitä. Toimikunnan johdossa haluaisin antaa toimihenkilöille paljon vastuuta ja antaa heidän tehdä itsenäisesti tärkeää työtä yhdistyksemme hyväksi. Samalla aion kuitenkin pitää huolen, että kenenkään työmäärä ei kasva kohtuuttoman suureksi, ja että vapaaehtoistyö pysyy mielekkäänä.

Yhdistyksen sisäisten asioiden lisäksi vastuualueelleni kuuluisi myös ulkoiset asiat. Haluan pitää yllä vahvoja suhteita muihin Otaniemen kiltoihin ja yhdistyksiin, ja mielestäni yhteistyö muiden tahojen kanssa on todella tärkeää. Myös sisarkiltojemme kanssa toimiminen kiinnoistaisi minua, ja niiden kanssa saisi mielestäni olla enemmän yhteisiä menoja. Olisin siis valmis viemään toimintaa eteenpäin myös tällä alueella, yhdessä toimikuntani kanssa.

Jos herää kysymyksiä tai mieleen tulee muuta mukavaa, minut tavoittaa Telegramista @chemisantaman.

1. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty hoitotoimikunnan osa-alue, jota haluaisit kehittää? Miksi ja miten/miksi ei?

Tämän vuoden hallituksessa hoitotoimikunnan toimintaa seuranneena olen huomannut, että monet toimihenkilövirat ovat kehittyneet ja toiminta on mennyt hyvällä tavalla eteenpäin. Muutamia osa-alueita haluaisin kuitenkin kehittää.

Liikuntavastaavien toiminnassa haluaisin panostaa siihen, että liikuntavuoroihin saataisiin vielä enemmän porukkaa, ja järjestettäisiin esimerkiksi lajikokeiluja matalalla kynnyksellä. Prosessinhoitajien kohdalla minua innostaa uusi toimihenkilövirka, eli vuoromestari. Uskon, että tästä virasta tulee olemaan paljon hyötyä vastuun jakamisessa ja miksei vaikka pHuoneen kehittämisessäkin. Yleisenä hoitotoimikunnan kehityssuuntana pitäisin sitä, että toimikunta pysyisi läpi vuoden aktiivisempana kuin aikaisemmin.

Niin kuin hakemuksessani mainitsin, myös sisarkiltojemme kanssa voisi olla enemmän toimintaa, ja prosessiteekkaripäivien järjestäminen olisi mielestäni hyvä projekti tätä varten tulevalle vuodelle.

2. Prosessiteekkaripäivien järjestäminen on siirtynyt moneen kertaan koronasta ja erinäisistä muista syistä johtuen. Olisiko sinulla kiinnostusta tämän uudenlaisen tapahtuman järjestämiseen? Koetko, että tätä varten pitäisi avuksesi rekrytä toimihenkilö(itä), esimerkiksi prosessiteekkaripäivävastaava? Mitä tällaisen toimihenkilön toimenkuvaan mielestäsi kuuluisi?

Prosessiteekkaripäiviä kohtaan minulta todellakin löytyy kiinnostusta. Mikäli minut valitaan SUViksi, niin lähden selvittämään mitä tälle tapahtumalle kuuluu, ja mikäli lopulta järjestämisvastuu on Prosessiteekkareilla, rekryän avukseni toimihenkilöitä. Mielestäni 1-2 Prosessiteekkaripäivävastaavaa olisi tähän hyvä määrä. Prosessiteekkaripäivävastaavan toimenkuvaan kuuluisi itse tapahtuman käytännön suunnitelmien tekeminen ja yhteydenpito muihin tapahtumaan osallistuviin kiltoihin/yhdistyksiin. Olisin itse myös mielelläni osallisena käytännön järjestelyissä, ja tämä toimihenkilö sijoittuisikin minun ja suuremman työvoiman väliin, jakaen työtaakkaa. Tämä työvoima voitaisiin ottaa esimerkiksi tapahtumatoimikunnasta tai muista halukkaista.

3. Hoitotoimikuntaan kuuluu monipuolisesti erilaisia toimihenkilövirkoja. Miten varmistaisit tiedonkulun ja aktiivisen toiminnan jokaisessa hoitotoimikunnan osassa koko vuoden ajan?

Tiedonkulun suhteen aion luoda jokaiselle toimihenkilöviralle oman keskusteluryhmän, jossa tiedonjako ja kommunikointi hoituu sujuvasti, ja joissa kannustan toimihenkilöitä keskustelemaan aktiivisesti. Mikäli tarve on, voidaan luoda myös uusia ryhmiä ja eri virkoihin kuuluvia ryhmiä yhdistää tiedonkulun tehostamiseksi, kuitenkin siten, että ryhmien määrä ei paisu järjettömäksi.

Aktiivisen toiminnan varmistaakseni tapaisin kunkin toimihenkilöviran edustajat vuoden alussa, ja yhdessä heidän kanssaan asetettaisiin vuodelle suurpiirteiset tavoitteet toiminnan suhteen. Tavoitteiden ei pidä olla liian tarkkoja ja niistä voidaan tilanteen vaatiessa poiketa, mutta niiden asettaminen vuoden alussa luo mielestäni hyvää pohjaa toiminnalle ja auttaa pitämään toimihenkilöt aktiivisina. Mikäli jokin hoitotoimikunnan osa uhkaa epäaktivoitua, yritän motivoida toimihenkilöitä parhaani mukaan, muistaen kuitenkin sen, että vapaaehtoishommiakaan ei välttämättä ihan aina jaksa tehdä täysillä.

6 Kommentit

 1. sipO

  Hei Ilmari! Mahtavaa, että olet hakenut SUViksi!

  Pistetään sitten heti grilli kuumaksi; CHEMin Code of Conduct on tosiaan ollut jo jonkin aikaa työn alla. Miten aiot osaltasi varmistaa projektin valmistumisen, etenkin kun osa CoCia tekevistä toimareista ovat muualta kuin PT:ltä eli eivät lainkaan SUVin alla, jolloin pelkkä omien toimareiden kannustus ei riitä? Onko sinulla mielessä myös jonkinlaista alustavaa tavoiteaikaa CoCin valmistumiselle?

  Tsemppiä hakuprosessiin!

  Vastaa
  • Ilmari Niiranen

   Moikka sipO ja kiitos kysymyksestä!

   Tällaisessa projektissa, jossa on toimihenkilöitä muualtakin kuin SUVin alaisuudesta, on jämpti kommunikaatio tärkeää. Aion olla yhteydessä muihin CoCia työstäviin osapuoliin ja sopia heidän kanssaan yhteisistä tavoitteista ja siitä, millä tavalla projektissa edetään. Mikäli tarve on, lähtisin oman toimikuntani kanssa jopa vetovastuuseen asiasta. Alustava tavoiteaika CoCin valmistumiselle olisi yhdistyksen kevätkokoukseen mennessä.

   Vastaa
 2. 30 vuotta yhdistyshommia

  Moromoro,,

  Kiva että haet hallitukseen myös ensi vuodelle! Seuraavaksi muutama tiukka kyssäri:

  1. Mainitsit että hoitotoimikunnan kehitysalueita ensi vuodelle olisi mm. liikuntavastaavat ja prosessinhoitajat. Mitä mieltä olet seuraavista viroista toimikunnan alla ja pitäisikö niiden toimintaa kehittää jotenkin mielestäsi?
  LAN-vastaavat
  Urpot
  Arkisto

  2. Anna yksi konkreettinen tavoite (esimerkiksi toimintasuunnitelmaan merkittävä) jokaiselle toimihenkilöviralle hoitotoimikunnassa.

  3. Mainitsit hakemuksessasi, että haluaisit järjestää lisää yhteisiä menona sisarkiltojen kanssa. Voitko antaa pari esimerkkiä yhteisistä tapahtumista/menoista ja missäpäin Suomea haluaisit järjestää näitä?

  4. Vastaa näihin lyhyiden perusteluiden kera:
  HTR vai Papas arrugadas -perunat?
  CoC vai Cock?
  Rock Band vai Cock Band?
  Basso vai kitara?
  Mutsis vai faijas?
  Aamu- vai iltakokous?
  Tupla vai tripla?

  5. Prosessihuone on käymässä liian pieneksi yhdistyksen tarpeisiin. Mikä mielestäsi olisi ratkaisu tilaongelmaan ja miten lähtisit ajamaan asiaa eteenpäin?

  Terkkui ja CHEMppistä!

  Vastaa
 3. Ilmari Niiranen

  No moromoro,,
  1. LAN-vastaavan virka on tärkeä, kunhan vain PT:n lanit saataisiin taas järkättyä. Heidän toiminnassaan keskittyisinkin juuri siihen, että lanit saadaan varmasti järkättyä ja sinne saataisiin paljon osallistujia. Urpotoiminnassa saisi olla mielestäni vielä enemmän kommunikointia hallituksen kanssa ja tarvittaessa muutama kokous lisää vuoden aikana, jossa voitaisiin kootusti käydä läpi kehityskohteita. Arkiston tilasta minulla ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, eli ensiksi pitäisi käydä siellä ja kartoittaa tilanne. Itse arkistonhoitajien toiminnassa olisi tärkeää kehitettävää se, että arkistoitava tavara ei jää pyörimään nurkkiin, eli sitä vietäisiin säännöllisesti säilöön.

  2.
  -Alumnivastaava: tiedotuksen tehostaminen alumnitapahtumien suhteen ja alumniyhteydenpidon parantaminen
  -Arkistonhoitaja: huolehtivat siitä, että kaikki vuoden aikana tuotettu uusi materiaali päätyy arkistoon
  -Code of Conduct -vastaava: CoC saadaan valmiiksi tavoiteajassa, eli yhdistyksen kevätkokoukseen mennessä
  -Kulttuuri- ja hyvinvointivastaava: järjestävät ainakin kaksi tapahtumaa sekä kevät- että syyslukukaudella
  -LAN-vastaava: saavat järjestettyä PT:n lanit tulevan vuoden aikana
  -Liikuntavastaava: järjestävät vuoden aikana kaksi lajikokeilua
  -Prosessinhoitaja: Osallistuvat pHuoneen ylläpidon lisäksi myös sen kehittämiseen, esim. hankintojen muodossa
  -Urpo: palautetta useammin myös isommista asioista, joihin voi puuttua
  -Vaellusvastaava: järjestää vaelluksen, josta tiedotetaan entistä paremmin
  -Vuoromestari: siirtää pHuoneen työvuorojen hallinnoimisen pois SUVin suoralta vastuulta

  3. Mahdollisten prosessiteekkaripäivien lisäksi yhteisiä menoja sisarkiltojen kanssa voisi järjestää kätevästi excujen yhteydessä, esimerkiksi illanviettojen tai jopa sitsien merkeissä. Näitä voisi järjestää käytännössä minkä tahansa sisarkillan luona, jota kohti excubussin keula osoittaa, eli jopa Oulussakin. Myös sisarkiltojen kutsuminen Otaniemeen erinäisiin menoihin olisi hienoa, mutta ongelmaksi tosin muodostuu heikot majoitusmahdollisuudet.

  4.
  Papas arrugadas -perunat, koska ne eivät riko hampaita huonosti kypsennettyinäkään
  CoC, koska tärkeä tavoite
  Cock Band, koska tällä nimellä sitä on kutsuttu jo pitkään
  Basso, mukavampi soittaa (pystyy vetää hyvin myös expertillä)
  Faijani, koska tärkeämpi esikuva
  Aamukokous, koska vaihtelu virkistää ja päivä lähtee tehokkaasti käyntiin
  Tupla vielä tässä vaiheessa, suosikkipatukkani

  5. Ratkaisuja olisi mielestäni kaksi: koko pHuoneen tila PT:lle tai kokonaan uusi tila. Ensimmäisessä ratkaisussa en tietenkään lähtisi toteuttamaan minkäänlaista häätöpolitiikkaa Vuorimieskiltaa kohtaan, vaan asiassa pitäisi edetä yhteistyössä ja molempien edut huomioon ottaen. Tämä ratkaisu toisi hieman lisää tilaa, joka saattaisi helpottaa tilannetta.
  Kokonaan uuden tilan saaminen olisi mielestäni loistavaa, mutta tietääkseni erittäin vaikeaa etenkin Kemmanlafkalta. Tämä olisi ratkaisuna todennäköisesti vielä ensimmäistä vaihtoehtoa parempi. Lähtisin ajamaan asiaa eteenpäin jatkamalla tänä vuonna aloitettua taustatyötä. Uusi pHuone olisi iso asia, johon täytyisi kysyä myös jäsenistön mielipidettä. Itse projektin ensimmäinen vaihe olisi tilojen kartoitus, jonka uskon olevan myös vaikein osa. Uuden pHuoneen suhteen täytyisi olla aktiivisesti yhteyksissä korkeakoulun kanssa, ja tehdä yhdistyksen tahto selväksi. Mikäli projekti lähtee etenemään, harkitsisin esimerkiksi halukkaiden prosessinhoitajien ja vuoromestarin hyödyntämistä selvitystyössä.

  Vastaa
 4. Gobler

  moro,,

  Millon pHuoneelle tulee Nintendo Switch nii saadaan Mario Golf -turnaus tulille?

  Vastaa
  • Ilmari Niiranen

   Moro Gobler!

   pHuoneelle olisi mielestäni hienoa tehdä hankintoja tulevanakin vuonna, ja Nintendo Switch voisi hyvin olla yksi näistä. Jos sellainen hankitaan vaikka ensi keväänä, niin golfturnaus olisi myös hyvä tapahtumaidea.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *