Ehdokas KV-vastaavaksi: Joona Pystynen

Jou!

Nimi on Joona ja meikä on 3. vuoden prosessiteekkari ja opinnot suuntautuvat kemian/materiaalitieteen puolelle. Haen KV-vastaavaksi tulevalle hallitusvuodelle 2021. Sosiaalinen ja puhelias sälli ja nautin todella paljon siitä, että pääsen työskentelemään/keskustelemaan englanniksi. Toimarivirkoja kerryttänyt sen verran, että olen ehtinyt toimimaan apu-IE:nä, prosessinhoitajana, LAN-vastaavana ja lämmönsiirtotoimikunnan jäsenenä. Fuksivuotenani toimin myös Aalto Beer Pongin sihteerinä kaudella ’19. Hallitukseen pyrin, koska koen tarvetta siirtyä suurempaan rooliin kuin mitä kaikki pestini ovat tähän asti olleet. Olen miettinyt monen eri hallitusviran välillä, mutta koen KV-vastaavan hommien olevan juuri minua varten. Mielestäni luonteeni ja kokemuksieni takia tämä rooli on se, missä voin loistaa ja antaa 100 %.

Kansainväliset kokemukseni alkavat lukiosta. Osallistuin kurssille, jossa matkustimme vaihtoparin luokse Turkkiin. Vastaavasti vaihtoparini saapui luokseni viikoksi toisena ajankohtana. Vaihto opetti paljon ennakkoasenteista tuntematonta toisesta kulttuurista saapuvaa ihmistä kohtaan. Osallistuin myös ensimmäisten prosessiteekkarien joukossa englanninkielisen chemical engineering-kandiohjelman tutorointiin. Sain kyseisestä tutoroinnista jo hyvin paljon kuvaa siitä, millaista kansainvälinen toiminta täällä Aalto-yliopistossa on.

Haluankin siis toimia juuri KV-vastaavana, koska pääsen huolehtimaan vaihto- ja maisteriopiskelijoista, käyttämään englanninkieltä ja ajamaan sinnikkäästi yhdistyksemme kansainvälistätoimintaa eteenpäin! Haluan hallitusvuoteni aikana kohdata haasteita, oppia uutta ja mikä parasta: olla ihmisten kanssa tekemisissä <3.

Kysymykset

1. Tee SWOT-analyysi aiheesta Prosessiteekkareiden KV-toiminta.

S: Koen prosessiteekkarit ry:n kulkevan koko ajan kohti kansainvälisempää toimintaa ja näen sen suurena vahvuutena toiminnassamme. Kansainvälistyminen ja esimerkiksi englanninkielisten tapahtumien järjestäminen mahdollistaa yhä useamman ulkomaalaisen vaihto- ja maisteriopiskelijan paremman integroitumisen yhteisöömme.

Ensimmäisten englanninkielisten kandien aloituksen jälkeen olen kiinnittänyt huomiota, että yhä useampi prosessiteekkari haluaa olla mukana KV-toiminnassa. KV-toimijoiden lisääntyminen on todella hyvä asia, koska se luo suomenkielisten ja englanninkielisten opiskelijoiden tasavertaisuutta. Mistä tämä päätelmä johtuu? Mitä useampi prosessiteekkari osallistuu ja kommunikoi englanniksi, sitä useamman ulkomaalaisen kynnys osallistua tapahtumiin ja keskustella ihmisten kanssa laskee. Näin ollen saamme kaikki opiskelijat sekaisin yhdistyksessämme.

W: Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että tapahtumissa käy pääasiallisesti suomenkielisiä opiskelijoita. Tästä huomataankin ongelmakohta eli suurin osa tapahtumista on suomeksi. Tämä nostattaa muiden kuin suomalaisten opiskelijoiden kynnystä saapua tapahtumiin aivan mielettömästi. Ymmärrän myös sen, että ei ole helppoa pitää jokaista tapahtumaa englanniksi, mutta tulisi pyrkiä edes jokseenkin luomaan tapahtumat kaikille ystävällisiksi.

Yhdistyksellämme on englanninkielisten tapahtumien monimuotoisuus aika suppea. Mielestäni englanninkielisten tapahtumien tarjonta on todella rajutta ja tapahtumia pidetään liian harvoin. Uskon, että siitä aiheutuu varsinkin korona-aikaan tilanteita, joissa ihmiset eivät pääse tekemään tarpeeksi eivätkä he pääse pitämään kunnolla yhteyttä toisiin opiskelijoihin.

O: Yksi iso mahdollisuus prosessiteekkareiden kansainvälistymisessä on yhteistyö ulkomaalaisen yliopiston kanssa. Tällä tarkoitan siis sitä, että PT voisi tutustua ”sisaryliopistoihin” eli toisiin samaa alaa opiskeleviin yliopistoihin ja luoda täten suhteita Suomen ulkopuolelle. Se mahdollistaisi esimerkiksi kirjeenvaihtoa, ulkoexcursioita ja uutta näkökulmaa yhdistyksemme toimintaan isolla skaalalla ja KV-skaalalla.

Uskoisin, että useamman täysin englanninkielisen toimariviran olevan suuri mahdollisuus kv-toiminnassa. Tällä haen sitä, että saisimme vaihtareita ja/tai ulkkarimaistereita käyttämään ääntään enemmän yhdistyksessämme. Se toisi kulttuurillisten näkökulmien kohdatessa aivan varmasti uusia ideoita ja ratkaisuja KV-toimintaan.

T: Koronan takia saapuvien opiskelijoiden määrä voi jäädä vähäisemmäksi kuin yleensä. Tämä aiheuttaa kansainvälistymisen heikentymistä ainakin väliaikaisesti. Jos opiskelijoita ei saavu paljoa niin jo täällä olevien opiskelijoiden aktivointia ja tapahtumia tulee lisätä runsaalla kädellä. On erityisen tärkeää, että PT ei päästä kansainvälistä kehitystään pysähtymään.

2. KV-vastaavan tehtävä osana hallitusta on suhteellisen uusi. Mitä kaikkea KV-vastaavan tehtäviin kuuluu ja miten kehittäisit toimenkuvaa?

KV-vastaava integroi ulkomailta saapuvat opiskelijat; suomeen, pääkaupunkiseutuun, otaniemeen ja teekkarikulttuuriin yhdessä vanhojen kiltojen vastaavien kanssa. Hän huolehtii hallituskautensa aikana, että kansainvälinen toiminta yhdistyksessä pysyy kunnossa ja kulkee eteenpäin. Tottakai toimii aktiivisena jäsenenä kyseisessä hallituksessa ja ylläpitää virkaansa 1,5 vuotta. Hän myös varmistaa, että jokainen teekkarilakkia havitteleva vaihto – ja maisteriopiskelija sen myös saa seuraavana mahdollisena wappuna. Unohtamatta, että KV-vastaava järjestää kaikenlaisia hassun hauskoja, villejä ja rauhallisia tapahtumia sekä aktiviteetteja, kuten sitsejä ja muuta kivaa. KV-vastaava edustaa prosessiteekkareita AYY:n kansainvälisyystoimikunnassa eli pitää yhtä muiden kiltojen KV-vastaavien kanssa.

Kyseinen rooli on nostettu prosessiteekkareiden hallitukseen vasta muutama vuosi sitten. Onkin erittäin selvää, että KV-vastaavan tehtävät ja roolit ovat vielä hieman harmaan peitossa. Esimerkiksi vuosi sitten syksyllä aloittaneiden enkkukandien osalta oli todella epäselvää kuka heidän asioitaan hoitaa. Homma sysättiin KV-vastaavalle, mutta fuksikapteenit hoitivat kuitenkin heidän fuksikasvatuksensa lopulta. Nyt enkkukandit ovat tasavertaistettu fuksipäällikköjen alle, mikä on erittäin hyvä juttu. Tästä esimerkistä kuitenkin huomaa, että yhteiset pelisäännöt ovat vielä hieman kesken koskien KV-vastaavaa. Haluankin kehittää selkeät toimenkuvat, jotka KV-vastaava hoitaa prosessiteekkareiden toiminnassa.

3. Millaista kokemusta sinulla on kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimimisesta?

Jos keskitytään tuoreimpaan kokemukseeni niin se olisi enkkukandien tutorointi. Aluksi jännitti ihan valtavasti, mutta päivien edetessä ja uusiin opiskelijoihin tutustuessa jännitys laukesi. Virkahan oli siis täysin sama kuin ISOna toimiminen, mutta kaikki tapahtui pääsääntöisesti englanniksi. Tutorointivuoteni aikana pääsin tutustumaan hyvin moniin kulttuureihin ja hyvin moneen uskomattomaan ihmiseen. Kansainvälinen toiminta on ihan mieletöntä ja oon todella kiitollinen, että uskalsin lähteä hommaan mukaan. Englannintaidotkin kehittyivät vuoden aikana mukavasti ja englannin puhuminen tuntuu entistä luonnollisemmalta. Tutorointivuoteni herätti kasvavaa kiinnostusta yhdistyksemme KV-toimintaan ja se myös näkyy roolista johon haen.

4. Kuinka huolehtisit suomen- ja englanninkielisten opiskelijoiden tasavertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa?

Haluaisin luoda tapahtumia, joissa pääkielenä toimii englanti tapahtuman ollessa kuitenkin jokaiselle prosessiteekkarille tarkoitettu. Tällä siis haen sitä, että PT:n tulisi aktivoida suomalaisia opiskelijoita osallistumaan aktiivisemmin englanninkielisiin tapahtumiin. Tämä luo tasavertaisuutta, koska tapahtuma ei olisi vain suomalaisille tai ei-suomalaisille. Olisi myös todella kriittistä, että yhä useampi vaihto- ja maisteriopiskelija osallistuisi tapahtumiin, joissa pääkielenä olisi suomi. Opiskelijoita tulisi kannustaa tapahtumiin juuri sen takia, että he pääsisivät mukaan samoihin piireihin, joissa suomalaiset opiskelijat toimivat. Kuitenkin lähtökohta on se, että jokainen suomalainen puhuu englantia eli yksikään ulkomaalainen ei jää oman onnensa nojaan sen takia, että tapahtuman pääkieli olisi suomi. Sivumainintana, että enkkukandien osalta suunta on oikea, koska he kuuluvat fuksikapteenien alle. Kuitenkin monen tapahtuman tulisi muuttua vielä kansainvälisempään suuntaan, että yhdistyksemme pystyy kehittymään.

5. Millaisia tapahtumia haluaisit järjestää kansainvälisille opiskelijoille? Miten kannustaisit heitä osallistumaan?

Alkuun haluaisin näyttää opiskelijoille teekkarielämää eli esimerkiksi sitsit olisivat ehdoton ykkönen listallani koronan sen salliessa. Teekkarielämän lisäksi on todella tärkeää osoittaa opiskelijoille, että täällä voi tehdä paljon muutakin kuin vaan dosata. Tapahtumalistallani on peli-illat, leffaillat, urheilutapahtumat, ruoanlaittoillat ja esimerkiksi pääkaupunkiseutuun tutustuminen. Näin lisäämme tapahtumien monimuotoisuutta ja mahdollisuudet, että jokainen löytää jotain mukavaa tekemistä kasvavat. Ketään ei voi pakottaa tekemään eikä tulemaan, mutta toivon tapahtumien monimuotoisuuden olevan suuri valttikortti siihen, että ihmiset uskaltaisivat osallistua tapahtumiin ja näin ollen tutustumaan uusiin mukaviin ihmisiin. On todella tärkeää pitää kynnys matalalla mikä tulee tapahtumien järjestämiseen.

1 Kommentti

 1. Mr. Worldwide

  Hei Joona, hienoa että olet hakenut hauskaan ja arvokkaaseen virkaan! Tässä muutama kysymys tehtävään liittyen:

  1. Mainitsit hakemuksessasi, että haluat aktivoida suomalaisia opiskelijoita osallistumaan englanninkielisiin tapahtumiin, ja kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan suomenkielisiin tapahtumiin. Mitä käytännön keinoja keksit tämän tavoitteen saavuttamiseksi?

  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa suomalaisessa kulttuurissa, joita tänne saapuville opiskelijoille on avattava?

  3. Ulkomailta tulevilla opiskelijoilla on usein tiukempi aikataulu opintojen suhteen, kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Miten ottaisit tämän huomioon suunitellessasi toimintaa kansainvälisille vaihto- ja maisteriopiskelijoille?

  Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *