Ehdokas Fuksipäälliköksi: Juho Kotiranta

Nimeni on Juho Kotiranta ja haen fuksipäällikön virkaa Prosessiteekkarit ry:n hallituksessa vuodelle 2021. Olen 23-vuotias ja opiskelen kolmatta vuottani kemian tekniikkaa. Aallossa viettämieni vuosien varrella minulle on kertynyt hyvin kokemusta yhdistystoiminnasta; olen toiminut CanCan vastaavana, Aalto Beer Pongin hallituksessa tapahtumavastaavana, apuIE:na sekä ISOna. Haen fuksipäällikön virkaa, koska koen, että pystyn tarjoamaan fukseille kattavan teekkarikasvatuksen sekä olemaan mukana tukemassa ja innostamassa fukseja läpi paikoitellen haastavasta fuksivuodesta.

Luonteeltani olen positiivinen, sinnikäs, reipas, tarkka sekä sitoutunut, joista kaikki ovat mielestäni tärkeitä arvoja fuksipäällikön virkaan. Olen valmis ottamaan vastuuta vaikeissakin asioissa sekä tekemään parhaani niin fuksikasvatuksessa, kuin hallitustoiminnassa. Huolimatta vallitsevasta tilanteesta, pyrin järjestämään fukseille normaalivuoden kaltaisen kokemuksen.

Olen itse fuksi 2018 ja saanut ikimuistoisen fuksivuoden Jeren ja Miljan ansiosta. Tavoitteeni on pyrkiä vähintään samaan. Nykytilanteesta huolimatta, kattava fuksikasvatus on edelleen mahdollinen, ja mielestäni täysin fuksipäälliköiden asennekysymys. Mielestäni hyvän Fuksipäällikköparin määrittelee helppo lähestyttävyys, teekkarihenkisyys, luovuus, yhteistyökyvykkyys, innostavuus, avoimuus sekä aito kiinnostus fukseja ja yhdistyksen toimintaa kohtaan.

Juho Kotiranta

Kysymykset

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1.5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita?

Tavoitteitani seuraavalle 1.5 vuodelle on luoda hyvää yhteishenkeä PTFTMK:ssa sekä hallituksessa. Lisäksi haluan hyödyntää tiedon vallitsevasta tilanteesta tapahtumien suunnittelussa (vrt. viime kevät, kun pandemia yllätti) ja tehdä mahdollisimman paljon järjestelyjä ennakkoon, jolloin tarvittaviin viime hetken muutoksiin on helpompi reagoida. Lopuksi haluan jatkaa suomen- ja englanninkielisten kandien yhtenäistämistä yhdessä KV-vastaavan sekä ISOvastaavan kanssa.

Muokkaisin Pälewarttia siten, että lisäisin keväälle vapaaehtoisen Pälewartin, joka voitaisiin järjestää ryhmissä. Tämän tarkoituksena olisi madaltaa kynnystä lähestyä fuksipäälliköitä. Fuksien opiskeluja voisi tukea yhteisillä opiskeluhetkillä, esimerkiksi ISOjen kanssa vietettyinä.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään edes sen oman porukkansa?

Oman porukan löytäminen alkaa heti omasta fuksiryhmästä. Opiskelijan oma aktiivisuus on suuressa roolissa, samoin fuksipäälliköiden sekä ISOjen luoma fuksien välinen yhteishenki. Omasta fuksiryhmästä ei kuitenkaan aina löydy samanhenkisiä ihmisiä. Siksi onkin tärkeää järjestää yhteistapahtumia useammalle fuksiryhmälle tai kaikille CHEM fukseille. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden tutustua muihin kuin oman fuksiryhmän opiskelijoihin.

Fukseille voisi järjestää erityylisiä kokeiluja/tempauksia eri yhdistysten kanssa, jotta heitä saataisiin integroitua Aallon yhteisöihin. Hyvänä esimerkkinä drinkkikoulutus Aalto Cocktailin kanssa.

Näen myös itse osittain ISOjen tehtävänä mainostaa Otaniemen laajaa yhdistyskirjoa omille fukseilleen. Hyvä idea olisi myös jakaa fukseille lista, jossa on kaikki Aallon yhdistykset.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, jos esimerkiksi kokoontumisrajoitukset jatkuisivat edelleen ensi syksynä?

Mikäli kokoontumisrajoitukset tulevat jatkumaan joudutaan suosimaan enemmän ulkotapahtumia tai järjestämään sisätapahtumia useammassa kattauksessa, kuten Fuksigaala tänä vuonna. Sisätapahtumina suosisin täten esimerkiksi lautapeli- tai ompeluiltoja. Fuksipäällikkönä haluaisin lisätä myös liikunnan määrää esimerkiksi yhteislenkkien ja lajikokeilujen muodossa.

Kannustaisin myös ISOja järjestämään omia vastaavia pienimuotoisia tapahtumia piparinleivonnasta opiskeluhetkiin.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandiopiskelijoiden välistä yhdenvertaisuutta?

Tällä hetkellä suurimmat yhdenvertaisuuserot liittyvät mielestäni informaation sekä tapahtumien saatavuuteen englanniksi. Suurin osa tapahtumista on avoimia kaikille, mutta puhuttu kieli on pääsääntöisesti suomi. Tämä on iso kynnys englanninkielisten kandien osallistumiseen. Pääkielen vaihtaminen kokonaan suomesta englantiin, etenkin kandivaiheessa, voi olla vaikeaa, mutta lähtisin kehittämään eteenpäin tänä syksynä tehtyä kokeilua, jossa fuksiryhmissä yhdistettiin suomen- ja englanninkieliset kandiopiskelijat. Näissä fuksiryhmissä puhuttaisiin pääsääntöisesti englantia. Haasteita yhteisissä fuksiryhmissä tulee olemaan etenkin eri kielten opetusajankohtien kanssa. Yhteisillä fuksiryhmillä uskoisin, että fukseja saataisiin yhtenäistettyä opetuskielestä riippumatta ja sitä kautta englanninkielisiä kandiopiskelijoita saataisiin enemmän mukaan jopa yhdistystoimintaan asti.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Työskentelyparina olisin avoin, kuunteleva, rauhallinen, ennakoiva sekä luottavainen omaan ja parini toimintaan. Työpariksi toivoisin ennen kaikkea henkilöä, jonka kanssa on helppo puhua ja suunnitella asioita sekä hyvää huumorintajua. Haen lisäksi pariltani aika pitkälti samoja ominaisuuksia kuin itseltäni.

Pitäisin paridynamiikkaa yllä yhteisellä vapaa-ajan toiminnalla, esimerkiksi liikunnan tai kulttuurin muodossa. Mielestäni on tärkeää tehdä muutakin yhdessä kuin fuksipäällikön tehtäviä. Liika yhdessäolo ei kuitenkaan aina ole hyväksi; 1.5 vuoden aikana tulee myös varmasti hetkiä, jolloin täytyy antaa omaa aikaa parilleen.

10 Kommentit

 1. Traktorin pohjoisempi kuski

  Hellurei!
  Mahtavaa, että olet Juho hakenut Fuksipäällikön vaativaan, mutta sitäkin opettavaisempaan virkaan!

  Muutama hassu kysymys, johon toivoisin vastauksia 🙂

  1. Fuksipäällikkönä toimiminen on erityisesti parityö, jossa yhteistyökykyisyys ja kompromissienkin teko korostuu eri asioissa.
  Millainen tiimipelaaja olet ja millä tavoin haluaisit tehdä ja kehittää yhteistyötä esimerkiksi ISOvastaavan ja KV-vastaavan kanssa?

  2. Fuksipäällikön virka on 1.5 vuotinen ja virkaan kuuluu paljon kiireisiäkin aikoja ja pikkuhommia, jolloin muulle vapaa ajalle voi jäädä vähän aikaa.
  Miten varmistaisit oman ja parisi jaksamisen pitkän pestin aikana, jolloin voi olla hektisiäkin hetkiä tehtävässä?

  3. Onko sinulla jokin uudentyylinen tapahtuma, jonka haluaisit toteuttaa PT:n fuksikasvatuksessa tai jokin viime vuosina järkätty tapahtuma jota haluaisit erityisesti kehittää eteenpäin vielä toimivammaksi konseptiksi?

  Vastaa
  • Fuksipäällikkö VIII

   hei, alla pari kyssäriä

   1. Mitä mieltä olet PTn fuksiperinteistä? Mikä tekee hyvän perinteen?

   2. Tärkein tavoitteesi fuksipäällikkönä? Entä hallituksen jäsenenä?

   3. Fuksipäällikkönä tulet valitsemaan ISOVastaavan. Mitä ominaisuuksia haet? Minkälaista dynamiikkaa toivot fuksipäällikön ja ISOvastaavan välillä olevan?

   tsemppiä hakuun 🙂

   Vastaa
   • Juho Kotiranta

    1. PT:n fuksiperinteet ovat nuoresta iästään huolimatta varsin kattavat. Itse nautin fuksina eniten prosessin alasajosta sekä käynnistyksestä. Haalareiden vastaanottaminen prosessin optimoinninssa, on myös monelle vuoden kohokohta. Näissä tapahtumissa oli oma arvokas tunnelma, mikä poikkesi muista tapahtumista. Hyvän perinteen tekee muistettavuus sekä jatkuvuus.

    2. Tärkein tavoitteeni on järjestää fukseille onnistunut sekä ikimuistoinen fuksivuosi. Hallituksen jäsenenä haluan olla rohkeasti oma itseni, esittää tarvittaessa parannusehdotuksia sekä omia näkemyksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

    3. ISOvastaavalta haen yhteistyökykyä sekä isojen kokonaisuuksien käsittelykykyä. ISOvastaava sekä fuksipäälliköt tulevat olemaan tiivisti yhteistyössä syksyn ja kevään aikana, sillä ISOilla on myös suuri osuus fuksikasvatuksessa. Dynamiikan tulee siis olla toimiva, jotta fuksipäälliköt sekä ISOvastaava pystyvät ongelmitta suunnittelemaan linjauksia esimerkiksi orientaatioviikolle.

    Vastaa
  • Juho Kotiranta

   1. Tiimipelaajana olen ”joukkue edellä” -tyyppiä, kuunteleva, pohdiskeleva sekä rationaalinen. Haluaisin kehittää yhteistyötä KV- sekä ISOvastaavan kanssa eniten tehtävien jakamisessa, esimerkiksi kenen vastuulla on CHEM eng ISOt ja KV tutorit. Lisäksi haluaisin lisätä PTFTMK:n sisällä tapahtuvaa yhdessä tekemistä.

   2. Oma jaksaminen pohjautuu pitkälti edessä olevaan työmäärään ja sen tuomaan stressiin. Fuksipäällikön virka on jo itsessään työläs, joten pyrin minimoimaan muun työmäärän esimerkiksi vähentämällä opintoja. Täten arvokasta vapaa-aikaa on hieman enemmän. Muun työmäärän ollessa pieni, on myös helpompi auttaa pariaan hänen tehtävissään. Parin sekä omaa jaksamista helpottaa ennakointi, viimeisinä iltoina tehdyt asiat stressaavat ja syövät paljon energiaa.

   3. PT:n leffailtoja voisi puitteiden salliessa siirtää pHuoneelta Kinopoliin ja antaa fukseille päätösvallan elokuvan valintaan. Lettucupin tyylisiä urheilutapahtumia voisi järjestää useammin sisarkiltojen kanssa.

   Vastaa
 2. Fuksipäällikkkö XIII

  Hei!

  Alla olisi pari lyhyttä kyssäriä, joihin ei välttämättä löydy lyhyttä vastausta.

  1. Mitä teekkarius on?

  2. Millaista yhteistyötä toivoisit vanhojen kiltojen kanssa?

  3. Millaisia odotuksia sinulla on mahdolliselta 1,5 vuodelta?

  Lykkyä pyttyyn!

  Vastaa
  • Juho Kotiranta

   1. Teekkarius on enemmän kuin pelkästään tekniikan alalla opiskelua. Se on pilke silmäkulmassa tekemistä, akateemista kanssakäymistä, jäynäämistä sekä tietenkin laulukulttuuria. Minulle teekkarius on ennen kaikkea elämäntapa, joka jatkuu vielä pitkään valmistumisen jälkeen.

   2. Toivoisin aktiivista yhteistyötä PT:n ja vanhojen kiltojen välillä. Tärkeää on kartoittaa etenkin fuksityövoiman tarve jokaisen killan vuosijuhlille. Haluan kannustaa fukseja osallistumaan myös vanhojen kiltojen tapahtumiin fuksipisteiden innoittamana. Näitä tapahtumia olisi hyvä suunnitella esimerkiksi yhdessä vanhojen kiltojen IE:n kanssa.

   3. Odotan erittäin työlästä, mutta palkitsevaa 1,5 vuotista pestiä. Toivotaan koronan helittävän kevääseen mennessä, jotta saataisiin taas normaali Wappu.

   Vastaa
 3. Se inasen eteläisempi traktorikuski

  Hei Juho! Tässä pari kysymystä:

  1.
  Fuksipäälliköiden vastuulla on myös pitää huoli siitä, että fuksit tietävät, missä mennään ja mitä tapahtuu. Fuksivuosi ja varsinkin syksyn ensimmäiset viikot ovat täynnä kaikenlaista uutta asiaa. Miten hoitaisit tiedottamista ja varmistaisit, että oleellinen tieto on mennyt perille? Samalla tietenkin huolehtien, etteivät fuksit niin sanotusti hämmenny 😀

  2.
  Homma voi välillä olla hektistäkin ja esimerkiksi kesken tapahtuman saattaa tulla vastaan jos jonkinlaista yllätystä. Miten toimisit varmistaaksesi tilanteiden sujuvuuden ja ongelmien ratkaisun, mutta samalla kuitenkin maksimoisit fukseille lähestyttävyyden ja läsnä-olon?

  Onnea hakuun!

  Vastaa
  • Juho Kotiranta

   1. Informaatio, joka jaetaan fukseille, tulee olla lyhyt, selkeä ja ytimekäs liialliselta hämmennykseltä välttymiseksi. On myös tärkeää tiedottaa asiasta tasaisesti ennen asian h-hetkeä, ei siis yksi ilmoitus kaksi viikkoa ennen ja toinen edellisenä iltana. Asiasta on myös hyvä tiedottaa usealla eri kanavalla, jotta tieto menee varmemmin perille.

   2. Nostan jälleen kerran ennakoinnin esille. Ennen tapahtumia voi olla fiksua miettiä yleisimmät ongelmatilanteet ja miten niissä tulee toimia. Olipa tilanne millainen hyvänsä, on tärkeää pysyä rauhallisena ja miettiä miten toimia parhaiten, ettei tilanne mene huonompaan suuntaan. Rauhallisen oloista henkilöä on myös helppo lähestyä. Omia fuksipäälliköitäni referoiden; vaikka tapahtuma menee fuksipäälliköiden mielestä huonosti, voi fuksien mielestä elämys olla silti onnistunut. On siis tärkeää pitää positiivinen ilme, vaikka kaikki ei mene putkeen.

   Vastaa
 4. Fuksipäällikkö XII

  Hei! Oli sydäntä lämmittävää lukea hakemustasi ja mahtavaa että olet päättänyt hakea fuksipäälliköksi! Sitten grillin pariin:

  1. Mikä on mielestäsi kipparin tärkein ominaisuus ja miten täytät tämän ominaisuuden?
  2. Parityö- ja ryhmätyötaidot ovat ehdottoman tärkeitä Fuksipäällikön virassa, kuinka varmistat sen että saatte jaettua hommat tasapuolisesti ja että komminkointi sujuu sinun ja parisi välillä? Entä sinun ja hallituksen välillä? Entä sinun ja PTFTMK:n välillä? Entä sinun ja FTMK:n välillä?
  3. Mainitsit toisen Pälewartin asiana jonka lisäisit hommiin 1,5-vuotisen pestin aikana. Mitä muita tapahtumia/mahdollisuuksia lisäisit ja mitä mahdollisesti ottaisit pois tai jättäisit tekemättä? Millaisia taas säilyttäisit?

  Vastaa
 5. Juho Kotiranta

  1. Kipparin tärkein ominaisuus on mielestäni sitoutuneisuus, onhan pesti kuitenkin pitkä. Tiedän mitä sitoutuneisuus tarkoittaa oman urheilu-urani ansiosta. En anna missään helposti periksi, vaan saatan aloitetut asiat kunnialla loppuun.

  2. Hommien tasapuolinen jako ja kommunikointi kulkevat käsi kädessä. Fuksipäällikköparilla on onneksi kevät aikaa hioa kommunikaatiotaan ja suhdettaan ennen varsinaisen työosuuden alkamista. Hommien tasapuolisuutta tulee mielestäni tarkastella pidemmällä aikavälillä, ja omalle parille pitää pystyä sanomaan, jos työmäärä on liikaa tai jos tarvitsee hieman apua jossakin. Hallituksen ja PTFTMK:n kanssa uskon vahvasti ns. omien tonttien hoitoon, sekä avoimeen keskusteluun ja avunantoon. FTMK:n on väkimäärältään suurempi, joten uskon roolien ja tehtäväjakojen muodostuvan luonnollisesti. Omalla innostuneisuudella ja esimerkillä on helppo levittää aktiivisuutta ympärilleen.

  3. Useimmat tapahtumat on todettu hyviksi laajan kirjon ansiosta, joten en koe tarpeelliseksi poistaa mitään ohjelmistosta, ellei korona vaikuta asiaan. Olisi hienoa järjestää esimerkiksi prosessin optimointi yön yli kestävänä tapahtumana Otaniemen ulkopuolella.

  Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *