Juho Talsta

Terrve kaverriit!

Minä olen Juho, opiskelen toista vuotta kemmalla, pääaineenani kemian tekniikka ja prosessit ja haen Prosessiteekkareiden Fuksipäälliköksi vuosimallia 2023. Olen nuoresta asti päässyt ihailemaan vierestä, ylöspäin katsoen, miten haalarit ja tupsulakki voivat tuoda niin erilaisia ja uniikkeja ihmisiä yhteen, luoden kauniin ja vertaansa vailla olevan yhteisön. Voin ylpeänä todeta olevani osa tätä yhteisöä.

Fuksivuoteni ja sittemmin upeasti alkaneen tupsuvuoteni kohokohdat ovat rakentuneet tapahtumien ja niissä tapaamieni, korvaamattomien ihmisten ympärille. Juuri nämä lämminhenkiset kokemukseni ovat keskiössä ja perimmäinen syy sille, miksi haen Fuksipäälliköksi. Haluan laittaa minua Teekkariuden tielle opastaneilta saadun hyvän kiertämään ja tehdä parhaani, että tulevat Prosessiteekkareiden fuksit tuntevat saman yhteenkuuluvuuden tunteen.

Kun itse aloitin opintoni täällä Tekniikan kehdossa, teekkariyhteisön lämmin vastaanotto kohtasi sosiaalisen, avoimen sekä ennen kaikkea leikkisän luonteeni ja sai aikaan jo ensimmäisestä päivästä alkaneen tunteen, että olen osa porukkaa. Orientaatioviikon sekä ensimmäisten tapahtumien myötä alkoi sisäisen organisoijani sydän läikähtelemään. Tapahtumat jättivät minuun uskomattomia muistoja ja tieto siitä, että voin olla osa tämän riemun tuottamista, sai minut innostumaan yhä entisestään tulevasta.

Olen lyhyen, mutta antoisan Prosessiteekkariuteni aikana päässyt ISOilemaan, toimimaan yhdistyksemme apuIE:nä, saanut kunnian suunnitella ja toteuttaa sekä vuosikurssimme fuksimerkin että Kavitaatio-merkin ja tutustunut prosessin aikana upeisiin ihmisiin sekä yhdistyksemme sisällä että kiltarajojen yli. Olen löytänyt Teekkariuden prosessin aikana itsestäni uusia vahvuuksia, kuten rohkeuden heittäytyä ilman ennakkoluuloja ja koen, että teekkariudella on vielä paljon enemmän minulle annettavaa. Tiedän myös, että minulla on lisäksi paljon annettavaa Teekkariudelle.

Ehkä konkreettisin tapa, miten voin toteuttaa omaa intohimoani ja osoittaa kunnioitusta arvokasta, mutta hilpeää kulttuuriamme sekä yhteisöämme kohtaan, on tehdä kaikkeni sen eteen, että uudet fuksit tuntevat olonsa yhtä tervetulleiksi Niemeen kuin minä ja Teekkaripolvet ennen minua ovat tunteneet.

Yliopiston aloittaminen, ensimmäinen päivä ISOna tai Fuksipäällikön saappaisiin astuminen ovat kaikki suuria ja alkuun jopa pelottavilta tuntuvia mullistuksia elämässä. Tärkeintä kaiken tämän keskellä on kuitenkin muistaa, ettei muutoksen systeemi ole suljettu, ja yhteisö, joka on rakentunut yhdessä tekemisen ympärille, on aina tukena. Mielestäni juuri tämä on se oleellisin kokemus, joka jokaisen meillä Prosessiteekkareilla aloittavan fuksin tulisi kokea.

Olen reipas. Olen valmis oppimaan uutta.

Kiitos, että luit hakemukseni! Vastaan enemmän kuin mielelläni kysymyksiin tai ajatuksiin, joita hakemukseni mahdollisesti herätti.

Saa myös tulla vapaasti kysymään tai ihan vain vaihtamaan kuulumisia Telegrammissa @juhotal 🙂

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1,5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita? Mitä haluaisit säilyttää?

Tärkein tavoitteeni mahdolliselle hallituskaudelleni olisi saada tulevat fuksimme tuntemaan olonsa mahdollisimman tervetulleiksi ja kasvattaa heidät osaksi yhdistystämme. Ikimuistoisen fuksivuoden takaamiseksi koen, että tiiviin yhteishengen luominen hallituslaisten ja muiden yhdistyksemme sisäisten sekä ulkoisten toimijoiden välille on ehdottoman tärkeää, sillä joukossa on voimaa.

Fuksikasvatuksessa haluaisin tuoda vielä enemmän esille käsikädessä sekä yhdistyksemme historiaa että tulevaisuutta vanhojen kiltojen kautta. Uskon, että fuksien lisääntynyt kiinnostus vanhoja kiltoja kohtaan toisi yhdistystämme vielä tiiviimmäksi yhteisöksi ja rohkaisisi fukseja osallistumaan aktiivisesti myös korkeakoulumme ulkopuolisten kiltojen tapahtumiin ja muuhun teekkaritoimintaan.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

Fuksien saapuessa joukkoomme, olisi ehdottoman tärkeää, että heitä ajatellen on muodostettu ympäristö ISO- sekä yhdistystoiminnan avulla, joka olisi mahdollisimman avoin, helposti lähestyttävä sekä mukaansatempaava. Tässä funktiossa ISOjen rooli korostuu entisestään, sillä jokaiselle fuksille pyritään luomaan turvallinen ympäristö ISOjen muodostamien fuksiryhmien avulla. Fuksiryhmätoimintaa saisi mielestäni laajennettua esimerkiksi mahdollisella, ISOvastaavan sekä Pälejen organisoimalla kummiryhmätoiminnalla, jolla saatettaisiin useampi fuksiryhmä yhteisen toiminnan äärelle. Tämä mahdollistaisi toisen fuksiryhmän fukseihin tutustumisen matalalla kynnyksellä ja näin ollen edesauttaisi oman porukan löytämistä.

Lisäisin fuksisyksynä myös fuksien tietoisuutta muista killoista ja Aallon lukemattomista kerhoista, jolloin jokaisen mahdollisuudet löytää itselleen mielekkäitä aktiviteettejä ja saman henkisiä ihmisiä tehostuisivat. Meiltä löytyy nyt jo hyviä tapahtumia, joissa eri yhdistyksiä ja kerhoja esitellään ympäri kampusaluetta ja pitäisin ne edelleen keskiössä ensimmäisten viikkojen aikana. Hauskat ja unohtumattomat kokemukset ryhmäkiertelyn rastilla tai esimerkiksi sitsipöydässä saavat aikaan tärkeitä ystävyyssuhteita. Tämän takia tärkeintä mielestäni on tarjota mahdollisimman laaja alusta tällaisille kokemuksille erilaisten tapahtumien avulla.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, kun huomioidaan PT:n suuri fuksimäärä ja sisäänoton mahdollinen kasvu vielä seuraavanakin vuonna?

Suuri ja entisestään kasvava fuksien sisäänotto tuo haasteita etenkin Fuksipäälliköiden ja fuksien yksilölliselle kohtaamiselle. Tässä tilanteessa korostuu entistä enemmän ISOjen vastuu fuksien vastaanotossa sekä henkilökohtaisessa kohtaamisessa, jotta fukseille saataisiin tarjottua mahdollisimman hyvät lähtökohdat ryhmäytymiseen sekä alkavaan yliopistoelämään. Fuksikiintiön kasvaessa tulee myös ISOjen kiintiön kasvaa, joka lisää taas hommia ISOvastaavalle ja ISOjen koulutukseen. Riittävä suhde fukseja ja ISOja takaa fuksiryhmien ryhmäkokojen pysymisen kohtuullisina. Tapahtumien osallistujamäärien kasvaessa tulisivat hyvänä lisänä rastikiertelyille edellä mainitsemani kummiryhmätapaamiset, joissa pari fuksiryhmää lyöttäytyisivät yhteen. Kasvattamalla ISOjen vastuuta tapaamisten järjestäjinä sekä pientoiminnan organisoijina antaisi hyvät lähtökohdat fukseille tutustua ryhmien kesken isompien tapahtumien ohella.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Kandifuksien yhdenvertaisuuden edistäminen alkaisi mielestäni jo ISOjen ryhmäytymisen parantamisesta. ISOjen koulutusvaiheessa tulisi tuoda entistä paremmin englannin- sekä suomenkielisten fuksiryhmien ISOt yhteen. ISOjen ryhmäytymisen kautta keskeinen tapaamisten järjestäminen edistäisi myös seuraavan vuosikerran kielimuurin kaatumista ja integroisi englanninkielisiä fukseja paremmin toimintaan mukaan. Tiedottamisen sekä tapahtumien kaksikielisyys ei ole uusi tuttavuus kellekään ja mielestäni on hyvä pitää mielessä lähtökohta, että yksikään tapahtumasta tai toiminnasta poisjättäytyminen ei saisi olla kielimuurista johtuvaa.

Pienryhmätoiminta auttaisi erikielisiä fuksiryhmiä tutustumaan keskenään, eikä tässäkään tapauksessa voi ISOjen tärkeyttä ja asemaa toiminnan mahdollistamisen parrasvaloissa korostaa liikaa. Mielestäni yhdenvertaisuuden edistäminen pitäisi aloittaa siis tulevien ISOjen ryhmäyttämisen tehostamisella, lisäämällä ISOjen keskeisiä tapahtumia, sekä järjestämällä toimintaa, johon jokainen fuksi voi osallistua kynnyksettä.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Haluaisin hakemaani pestiin itselleni työparin, joka on innokas, valmis ottamaan haasteita vastaan eikä pelkää epäonnistumisia. Reippaan ja innostavan parin kanssa fuksitoiminnan suunnittelu sekä toteuttaminen olisi tehokasta sekä ennen kaikkea hauskaa. Haluaisin parin, joka tekee töitä motivoituneesti sekä tosissaan kohti yhteistä päämääräämme eli huikeaa fuksivuotta sekä fuksien lakitusta wappuna (jos sitä nyt ensinkään tulee…).

Pitäisin itse yllä hyvää paridynamiikkaa pitämällä huolen kommunikaatiosta sekä vastuun jakamisesta. Vastuun jakamisessa tärkeintä on kompromissien teko ja jokaisessa tilanteessa parin huomioon ottaminen. Tärkeintä ryhmätyöskentelyssä on muistaa, ettei näin suurta vastuuta ole tehty yksin kannettavaksi ja että rinnalla on Pälepari, joka on aina valmiina auttamaan ja on avoin, hymyileväinen sekä rehellinen. Fuksivuoden kokemukset ovat jännittäviä sekä huikeita yhtä lailla fukseille kuin fuksipäälliköillekin ja parina työskennellessä ystävän kanssa jaettu ilo on paras ilo!

2 Kommentit

 1. Wanha Päle

  Moikka Juho! Kivaa, että pälehommat kiinnostaa, tässäpä pari kinkkistä kysymystä:

  1. Fuksipäällikköhommat vievät aika paljon aikaa. Miten olet ajatellut ajoittaa opinnot tulevalle 1,5 vuodelle, mikäli tulet valituksi?
  2. Välillä tapahtumanjärjestäminen vaatii aamuyöhön asti siivoamista tai hyvin aikaisia aamuherätyksiä. Useimmiten tapahtuman järjestely alkaa puolen päivän jälkeen iltapäivällä. Oletko varautunut näihin vaihteleviin ”työ”aikoihin?

  Tsemppiä hakurumbaan!

  Vastaa
  • Juho Talsta

   Moi!
   Omasta jaksamisestani mahdollisella hallituskaudellani pitäisin huolta kuuntelemalla itseäni ja antamalla itselleni myös armoa. Opintojen suhteen vähentäisin painetta sekä työmäärää siten, että kiireellisimpinä ajankohtina ehtisin hallitustehtävien ja koulun ohella levätä ja ottaa myös aikaa itselleni. En aio ottaa paineita tai ylimääräistä stressiä mahdollisesta vähentyvästä opintopistemäärästä, vaan keskitän energiani olennaiseen. Vaihtelevat ”työ”ajat puolestaan eivät tuottaisi ongelmia, sillä osaan sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja löydän kyllä tarpeeksi aikaa levolle sekä jaksamisen ylläpitämiselle.
   Kiitos kysymyksistä! 🙂

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *