Ehdokas KV-vastaavaksi: Julia Wierzchowiecka

Heipä hei,

Olen Julia, opiskelen kolmatta vuotta kemian tekniikkaa, ja haen Prosessiteekkareiden hallitukseen vuodelle 2021 KV-vastaavaksi.

KV-hommat ovat aina innostaneet minua, ja olenkin ollut niissä mukana aina kun mahdollista, jopa ihan peruskoulusta asti. Olen itse kartuttanut kansainvälistä kokemusta olemalla kesätöissä ulkomailla ja siitä kokemuksesta tiedän kuinka haastavaa oleminen yksin vieraassa maassa voi olla. Juuri tämän takia haluan aina tarjota muille samanlaista tukea ja apua, jota itse sain aikanaan työkavereilta, ja siksi ryhdyinkin heti vuonna 2019 CHEM eng -ISOiluun. ISOna toimiminen oli erittäin antoisa kokemus, jonka aikana pidin paljon hauskaa ja tutustuin mahtaviin ihmisiin erilaisista maista, mutta opin myös paljon uutta teekkariudesta ja yhdistystoiminnasta. Haenkin hallitukseen, jotta saisin mahdollisuuden olla mukana kehittämässä KV-toimintaa eteenpäin ja taata parhaan mahdollisen opiskelukokemuksen KV- ja maisteriopiskelijoille.

Olen tänä vuonna toiminut KV-tuutorina, mikä on kokemuksena ollut haastavampi vallitsevan pandemian vuoksi. Olen tosin tuutoroitavilta kuullut, että on ollut hauskaa, vaikka tapahtumat ovat jääneet ymmärrettävän vähäisiksi. Haluaisinkin siksi tulevana vuonna yhdessä muiden CHEM:n KV-vastaavien kanssa kehittää KV-toimintaa ja olla suunnittelemassa luovia ja turvallisia tapahtumia, jotta vaihtarit saisivat kaiken ilon irti vaihtokokemuksestaan ja maisteriopiskelijat pääsisivät integroitumaan onnistuneesti. CHEM eng -ISOiluni vuoksi myös englanninkielisen kandiohjelman fuksit ovat omaa sydäntä lähellä, ja vaikka he eivät enää KV-vastaavan vastuulla ole aivan samalla tavalla kuin omana CHEM eng- ISO aikanani, niin haluaisin itse mieluusti tutustuttaa heidätkin KV-toimintaan.

Luonteeltani olen motivoitunut ja kupliva persoona, joka hoitaa aina kaikki hommansa loppuun asti tunnollisesti. Olen erinomainen tiimipelaaja, pidän pohtivasta keskustelusta ja osaan tuoda oman mielipiteeni esille, aina ottaen kuitenkin huomioon muiden näkökulmat ja ideat. Pyrin myös olemaan mahdollisimman helposti lähestyttävä, ja autan ihan aina kun apua tarvitaan.

Kysyä saa, jos kysyttävää löytyy, minut tavoittaa myös Telegramista @tsulia!

Kysymykset

1. Tee SWOT-analyysi aiheesta Prosessiteekkareiden KV-toiminta.

S: 

 • läheinen ja toimiva yhteistyö muiden CHEM:n kiltojen kanssa

W: 

 • KV-toiminta on suhteellisen uusi asia yhdistyksessä, siksi hieman hataralla pohjalla

O: 

 • KV-toiminnan yhdistäminen muiden Aallon kiltojen kanssa
 • CHEM eng -opiskelijoita koskevan toiminnan kehittäminen

 T:

 • pandemiatilanteen vaikutus KV-opiskelijoiden vastaanottoon, tapahtumiin ja opiskelijoiden tutustumiseen

2. KV-vastaavan tehtävä osana hallitusta on suhteellisen uusi. Mitä kaikkea KV-vastaavan tehtäviin kuuluu ja miten kehittäisit toimenkuvaa?

KV-vastaavan ensisijainen tehtävä on huolehtia KV- ja maisteriopiskelijoiden orientaation sujuvuudesta sekä maisteriopiskelijoiden fuksikasvatuksesta. Tehtävässä tärkeää on toki myös KV-tuutorien rekry ja heistä huolehtiminen, tapahtumien ja muun KV-toiminnan suunnittelu yhdessä muiden CHEM:n kiltojen KV-vastaavien kanssa, ja yhteistyö fuksikapteenien sekä muun PT:n hallituksen kanssa. KV-vastaava luonnollisesti myös edustaa Prosessiteekkarit ry:tä KvTMK:ssa.

Kehittäisin KV-vastaavan toimenkuvaa selventämällä roolin vastuualuetta hieman. Viime vuonna englanninkielisen kandiohjelman fuksit olivat täysin KV-vastaavan alla, kun taas tänä vuonna ollaan saatu hienosti yhdistettyä molempien kandilinjojen fuksit, ja luotu hyvä pohja, josta jatkaa kehitystä, mutta roolit ovat hämärtyneet.

3. Millaista kokemusta sinulla on kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimimisesta?

Kuten yllä mainitsinkin, olen toiminut CHEM eng -ISOna sekä KV-tuutorina. Näistä kokemuksista olen oppinut kunnioittamaan erilaisia kulttuuritaustoja ja niiden rikkautta, ja se onkin muuttanut maailmankuvaani paljon. Tuutoroinnin ansiosta osaan ottaa ihmisten kulttuuritaustat huomioon keskustellessani ja toimiessani heidän kanssaan, ja tiedostan sen, että ne pitää huomioida myös vaikkapa tapahtumien ja muun toiminnan suunnittelussa. Olen myös oppinut kuinka ryhmässä toimitaan ja kuinka sitä ohjataan, ja samalla huomannut jokaisen ryhmän yksilön arvostamisen tärkeyden.

4. Kuinka huolehtisit suomen- ja englanninkielisten opiskelijoiden tasavertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa?

Yksi erittäin olennainen asia olisi madaltaa kynnystä osallistua yhteisiin tapahtumiin ja helpottaa niissä sellaisia pieniä asioita kuten keskustelun aloittamista englanniksi, sillä vaikka tapahtumiin voivat osallistua kaikki, eivät kaikki ole halukkaita tai ehkä uskalla rupatella englanniksi. Moni KV-opiskelija on sanonut että tutustuisi mielellään suomalaisiin, kun sellainen mahdollisuuskin olisi, joten uskoisin heidän arvostavan tätä paljon. Tasa-arvoisuutta voitaisiin myös edistää kielellisestä näkökulmasta; kaiken tiedon kuuluisi olla saatavilla myös englanniksi. Erittäin tärkeää on antaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, joten painottaisin palautteenannon tärkeyttä ja kannustaisin PT:n kansainvälisiä jäseniä hakemaan toimaripesteihin, unohtamatta mahdollisuutta luoda täysin uusia pestejä, mitä on tähän astikin tehty.

5. Millaisia tapahtumia haluaisit järjestää kansainvälisille opiskelijoille? Miten kannustaisit heitä osallistumaan?

Järjestäisin mahdollisuuksien mukaan tapahtumia, joissa olisi mahdollista jotenkin integroida KV- ja CHEM eng -opiskelijat. Tässä painotan erityisesti ylempien vuosikurssien CHEM eng -opiskelijoita, sillä heitä tulee ensi vuonna olemaan enemmän, ja heille järjestetty toiminta sekä heidän huomioonottonsa on jäänyt vähäiseksi. Koska PT:llä tullaan varmasti muutenkin järjestämään tapahtumia englanniksi, kaikenlaiset opiskelijat olisi hyvä yhdistää niiden kautta, eli myös suomenkieliset opiskelijat olisivat erittäin tervetulleita.  Moni on myös sanonut tutustuneensa KV-opiskelijoihin urheilutapahtumien kautta, joten pidän niidenkin järjestämistä ja niistä tiedottamista erityisen tärkeänä.

Kannustaisin osallistumaan tapahtumiin tiedottamalla niistä, ja kertomalla niistä mahdollisimman paljon spoilaamatta kuitenkaan mitään, koska omista tuutorointikokemuksistani tiedän, että tieto tapahtuman sisällöstä madaltaa kynnystä osallistua siihen poistamalla vähän sitä jännitystä.

2 Kommentit

 1. Mr. Worldwide

  Hei Julia, hienoa että olet hakenut hauskaan ja arvokkaaseen virkaan! Tässä muutama kysymys tehtävään liittyen:

  1. Miten toimisit, jotta useampi suomalainen opiskelija uskaltaisi osallistua kansainvälisiin tapahtumiin? Entä miten kannustaisit ulkomailta tulevia opiskelijoita osallistumaan enemmän yhdistyksen perinteisiin tapahtumiin?

  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa suomalaisessa kulttuurissa, joita tänne saapuville opiskelijoille on avattava?

  3. Ulkomailta tulevilla opiskelijoilla on usein tiukempi aikataulu opintojen suhteen, kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Miten ottaisit tämän huomioon suunitellessasi toimintaa kansainvälisille vaihto- ja maisteriopiskelijoille?

  Vastaa
  • Julia Wierzchowiecka

   Heippa Mr. Worldwide ja kiitos erittäin hyvistä kysymyksistä!

   1. Pyrkisin siihen, että järjestettäviä tapahtumia ei luokiteltaisi ”KV-tapahtumiksi”, koska se voi pelotella ihmisiä pois. Keskittyisin sen sijaan asioihin, jotka perinteisesti yhdistävät ihmisiä eli tapahtumat liittyisivät erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin, kuten urheiluun tai peleihin. Yhdistyksen perinteisiä tapahtumiakin voidaan tietenkin järjestää suomen lisäksi englanniksi, pitäen kuitenkin mielessä että tapahtumien konseptit ja perinteet ovat heille vieraita.
   2. – Se, että suomalaisille on oman henkilökohtaisen tilan antaminen tärkeää. Muutamat KV-opiskelijat ovatkin tämän huomanneet ja sanoneet arvostavansa sitä varsinkin nyt korona-aikana.
   – Sauna ja kuinka saunotaan, koska moni aina ihmettelee suomalaista saunakulttuuria.
   – Mökin ja luonnon tärkeys suomalaisille, se on monelle vieras käsite kunnes kokevat sen.
   3. Järjestäisin tietenkin sellaisena ajankohtana, että mahdollisimman moni ehtisi. Tuutoriporukoiden kesken olisi myös hyvä järjestää juttuja, koska silloin kyse on pienemmästä porukasta ja voidaan olla joustavampia aikataulujen suhteen.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *