Ehdokas Fuksipäälliköksi: Jussu Hämynen

Hei,

Olen Jussu Hämynen, toisen vuoden opiskelija, ja haen vuoden 2021 hallitukseen toiseksi fuksipäälliköksi.

Fuksipäällikön virka on hallituksen tärkein virka uuden fuksin näkökulmasta katsottuna. Kun ihminen aloittaa yliopistossa, hän saattaa muuttaa toiselta puolelta maata tai jopa maailmaa ympäristöön, jossa ei ole entuudestaan ketään tuttua henkilöä.

Uuden fuksin ensimmäinen kerta yhdistyksemme parissa on todennäköisesti se hetki, kun Aallon kirjekuori kolahtaa postilaatikkoon sisältäen fuksioppaan. Ensimmäiset henkilöt, jotka tuleva opiskelija näkee, ovat nimenomaan fuksipäälliköt oppaan kannessa. Samalla muodostuu ensimmäinen mielikuva opiskelijaelämästä sekä syksyn tapahtumista. Tämä opiskelupaikasta innoissaan oleva opasta selaileva henkilö on sama, joka tulevaisuudessa painaa teekkarilakin päähänsä. Sama, joka saattaa pohtia tulevaisuudessa aktiivista roolia yhdistyksessä, jonka parissa hän tutustui teekkarielämään.

Oma vastaanottoni Prosessiteekkareissa oli erinomainen. Lähtemällä rohkeasti mukaan erilaisiin tapahtumiin sekä nakkeihin koin heti kuuluvani joukkoon Otaniemessä. Nyt haluankin olla vuorollani se henkilö, joka ohjaa ja auttaa uusia opiskelijoita olemaan oma itsensä osana teekkari- ja Aaltoyhteisöä.

Teekkarikasvatus alkaa ensimmäisestä opiskelupäivästä, eikä teekkarius lopu siihen, kun yliopistolta kävellään ulos paperit kädessä. Haluan toimia aktiivisena ja innostavana esimerkkinä tuleville opiskelijoille, ja pyrin tutustuttamaan heitä toisiinsa lähtökohtiin sekä kansallisuuteen katsomatta.

Haastetta tähän tutustumiseen tuo tällä hetkellä koronatilanne, sillä monia tapahtumia ei yksinkertaisesti voida järjestää siten kuin ne on totuttu järjestämään. Tilanteeseen ei näillä näkymin ole tulossa helpotusta keväänä, ja yhdessä tuleekin varautua siihen, että seuraavakin lukuvuosi joudutaan ainakin aloittamaan ja ehkä jopa käymään kokonaan läpi totutusta poikkeavalla tavalla. Tilanteen pelastaa se, että meillä on paljon ISOja, joiden vetämänä voidaan järjestää tapahtumia pienissä porukoissa. Kuluneen syksyn rastikiertelyt sekä osiin paloitellut tapahtumat ovatkin toimineet koronaturvallisina tapoina tuoda valoa pimenevän syksyn keskelle. Pienten porukoiden tapahtumat tulevatkin olemaan todennäköisesti normi epidemiatilanteen hellittämiseen asti, ja näiden onnistumiseksi täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä ITMK:n kanssa. Myös etätapahtumien mahdollisuuksia tulee kartoittaa.

Kv-fukseista ja heidän tilanteestaan on ollut paljon keskustelua siitä lähtien, kun Chemical Engineering -pääaineen ensimmäiset opiskelijat aloittivat vuonna 2019. Heidän mielipiteitään fuksikasvatuksesta sekä sopeutumista Suomen opiskelijakulttuuriin tulee seurata yhteistyössä KVTMK:n kanssa. Kv-fukseja on lukumäärällisesti vähän, joten heidän keskinäinen tutustumisensa on erityisen tärkeää, jotta heillä on vertaistukea toisistaan. Lisäksi on tärkeää, että he tutustuvat myös suomalaisiin opiskelijoihin, esimerkiksi yhteisten tapahtumien merkeissä, niin kuin tähänkin asti on tehty. Tässä tosin usein ongelmana on suomalaisten ujous puhua englantia etenkin tuntemattomien seurassa. Ehkä toimiva ratkaisu voisi olla se, että esimerkiksi orientaatioviikolla keskitytään tutustumaan ensin saman hakukohteen opiskelijoihin, ja kun alkujännitys alkaa lievenemään, saadaan porukka tutustumaan toisiinsa yhteistapahtumissa.

Kaiken kaikkiaan haluan fuksipäällikkönä sytyttää teekkariuden kipinän fuksien sydämeen, ja olla luomassa fukseille unohtumatonta ensimmäistä opiskeluvuotta.

Vastaan kysymyksiin mielelläni allaolevassa kommenttikentässä tai Telegramissa @jussuhamynen.

Kysymykset

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1.5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita?

Tavoitteeni ajalleni fuksipäällikkönä on tuottaa fukseille paras mahdollinen fuksivuosi. Tarkoitan tällä sitä, että innostan ihmisiä toimimaan aktiivisesti teekkarielämässä, ja saan heidät kiinnostumaan sekä yhdistystoiminnasta että opiskelusta. Haluan kehittää fuksien keskinäistä kanssakäymistä sekä yhdenvertaisuutta.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään edes sen oman porukkansa?

Osa fukseista löytää omanhenkisiä ihmisiä jo omasta ISOryhmästään, mutta kaikkien kohdalla asia ei valitettavasti ole näin. Usein ihmiset tutustuvat toisiinsa parhaiten erilaisissa bileissä ja tapahtumissa, mikä taas on hankalampaa nyt kuin normaalisti. Tapahtumissa ihmiset tutustuvat toisiinsa, kun heidät pakotetaan olemaan sen oman kaveriporukan ulkopuolella. Esimerkiksi ryhmätapahtumia voidaan järjestää satunnaisilla ryhmillä, joihin osallistuja saa valita yhden kaverin omaan porukkaan helpottamaan ujoutta. Yleisesti tänä aikana korostuu fuksien rohkaiseminen lähtemään kaikkeen mahdolliseen tapahtumaan mukaan ennakkoluulottomasti. Omanhenkisiä ihmisiä löytyy myös erittäin todennäköisesti erilaisista harrastuskerhoista, joiden toimintaan haluan myös vinkata heidän tutustuvan.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, jos esimerkiksi kokoontumisrajoitukset jatkuisivat edelleen ensi syksynä?

Kuten hakemuksessa mainitsin, kokoontumisrajoitukset ajavat tilannetta väkisin siihen, että tapahtumia joudutaan järjestämään joko samanaikaisesti pienissä ryhmissä tai porrastetusti. Etänä voisi olla mahdollista järjestää esimerkiksi teekkarihenkisiä haasteita, joita suorittamalla saa esimerkiksi fuksipisteen/pisteitä tai haalarimerkin. Etätapahtumat eivät kuitenkaan pelasta ihmisten halua tutustua livenä, ja haluan kannustaa fukseja hengaamaan vapaa-ajalla ja olemaan toistensa voimavaroja vaikkapa ihan vaan läksyjen tekemisen parissa. Mikään järjestetty tapahtuma ei kuitenkaan toimi ilman sitä, että ihmiset rohkaistuvat osallistumaan, jonka eteen haluan tehdä työtä muistuttamalla, että kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin he ovat.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandiopiskelijoiden välistä yhdenvertaisuutta?

Suomen-ja englanninkielisten kandiopiskelijoiden yhdenvertaisuutta varten on jo pyritty tekemään tapahtumista sekä suomen- että englanninkielisiä, ja tätä kehitystä tulee jatkaa. Hakemuksen pohdinnan lisäksi yksi käytännön esimerkki: Viime vuonna aloittaneet englanninkieliset fuksit olivat omissa ISOryhmissään, kun taas tänä vuonna aloittaneet olivat ripoteltu muiden joukkoon. Tämän perusteella voidaan ottaa oppia ensi syksylle, ja katsoa, kumpi on parempi fuksien kannalta.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Parityöskentelystä minulla on jo aikaisempaa kokemusta CanCan-vastaavan tehtävästä, ja siitä saatu kokemus on auttanut kehittämään omaa toimintaa. Yleisesti koen parityöskentelyn motivoivana, sillä siinä pääsee kehittämään ideoita ja toimintaa yhdessä. Luonnollisesti paridynamiikan on oltava kunnossa, ja haluankin olla avoin ja luotettava työpari. Keskinäinen keskustelu ja reflektointi on olennaista päleparin onnistumiseen, ja haluan omalla työpanoksellani osallistua tähän täysillä.

10 Kommentit

 1. Traktorin pohjoisempi fuksipäällikkö '20

  Hellurei!
  Mahtavaa, että olet Jussu hakenut Fuksipäällikön vaativaan, mutta sitäkin opettavaisempaan virkaan!

  Muutama hassu kysymys, johon toivoisin vastauksia 🙂

  1. Fuksipäällikkönä toimiminen on erityisesti parityö, jossa yhteistyökykyisyys ja kompromissienkin teko korostuu eri asioissa.
  Millainen tiimipelaaja olet ja millä tavoin haluaisit tehdä ja kehittää yhteistyötä esimerkiksi ISOvastaavan ja KV-vastaavan kanssa?

  2. Fuksipäällikön virka on 1.5 vuotinen ja virkaan kuuluu paljon kiireisiäkin aikoja ja pikkuhommia, jolloin muulle vapaa ajalle voi jäädä vähän aikaa.
  Miten varmistaisit oman ja parisi jaksamisen pitkän pestin aikana, jolloin voi olla hektisiäkin hetkiä tehtävässä?

  3. Onko sinulla jokin uudentyylinen tapahtuma, jonka haluaisit toteuttaa PT:n fuksikasvatuksessa tai jokin viime vuosina järkätty tapahtuma jota haluaisit erityisesti kehittää eteenpäin vielä toimivammaksi konseptiksi?

  Vastaa
  • Jussu Hämynen

   Moikka ja kiitos hassuista kysymyksistä!

   1. Koen olevani parhaimmillani tiimissä, jossa vastuualueet jaotellaan selkeästi ja suunnitellaan tulevat asiat mahdollisimman pitkälle. Parityöskentelyssä korostuu keskinäinen kommunikointi, johon haluan panostaa. ISOvastaavalla ja KV-vastaavalla on myös tärkeä osa fuksikasvatuksen toteuttamisesessa, ja haluankin kehittää vastuunjakoa ISOvastaavan ja pälejen järjestämissä tapahtumissa, etenkin kun näyttää siltä, että olemme tilanteessa, jossa pienten ryhmien tapahtumia jouduttaneen järjestämään ISOvetoisesti. Vastaavasti KV-vastaavan kanssa näkisin tärkeänä selkeän yhteydenpidon KV-fuksien kasvatuksen suhteen siten, että fuksit kokevat olevansa samanarvoisessa asemassa riippumatta siitä, ovatko he Suomesta tai ulkomailta.

   2. Omalla kohdallani fyysinen ja henkinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä, ja kiireisinä aikoina onkin tärkeää muistaa pitää päivässä edes jonkinlainen tauko treenausta tai kehonhuoltoa varten. Parin jaksamisen voi varmistaa aktiivisella keskustelulla, ja keksimällä esimerkiksi välillä myös yhteistä tekemistä, joka ei liity millään tavalla hallitushommiin.

   3. Nyt ensimmäistä kertaa järjestetyt CHEM-approt oli osallistujan näkökulmasta erittäin onnistunut tapahtuma sekä ajankohdalta että toteutuksellisesti, ja sen perusteella mitä olen fukseilta kuullut, ovat hekin samaa mieltä. Mielestäni tapahtumasta voisi tulla uusi perinne, etenkin jos ”varsinaisia” approja ei voida järjestää ensi syksynä. Vanhojen kiltojen esittäytyminen voisi myös tapahtua tässä tapahtumassa orientaatioviikon sijaan, etenkin kun orientaatioviikolla on muutenkin hyvin paljon ohjelmaa ja sisäistettävää uudelle opiskelijalle.

   Vastaa
 2. Fuksipäällikkö VIII

  hei, alla pari kyssäriä

  1. Mitä mieltä olet PTn fuksiperinteistä? Mikä tekee hyvän perinteen?

  2. Tärkein tavoitteesi fuksipäällikkönä? Entä hallituksen jäsenenä?

  3. Fuksipäällikkönä tulet valitsemaan ISOVastaavan. Mitä ominaisuuksia haet? Minkälaista dynamiikkaa toivot fuksipäällikön ja ISOvastaavan välillä olevan?

  tsemppiä hakuun 🙂

  Vastaa
  • Jussu Hämynen

   1. PT:n fuksiperinteet ovat mielestäni hyvä sekoitus tutustumista, uuden oppimista, historian havinaa sekä teekkarihenkeä. Prosessin eri vaiheet ovat erinomainen tapa kuvata PT-fuksin tietä lähtöaineesta tupsulakkiseksi lopputuotteeksi, ja näiden tapahtumien sisältö on ollut hyvä tuomaan näkökulmaa tulevaan työelämään hauskanpitoa unohtamatta.
   Myös teekkarihistoriaan tutustuminen on mielestäni tärkeää, sillä Otaniemen opiskelijakulttuuri on rakentunut pitkän ajan kuluessa perustuen yhteishenkeen ja vapaaehtoisuuteen. Näihin pohjautuvat perinteet ovatkin tärkeitä kertomaan, millä perustalla opiskelijakulttuuri toimii.
   Hyvä perinne on mielestäni sellainen, joka jää mieleen ja jota muistetaan lämmöllä tulevaisuudessa.

   2. Tärkein tavoitteeni fuksipäällikkönä olisi luoda fukseille unohtumaton ja hauska ensimmäinen opiskeluvuosi. Hallituksen jäsenenä taas haluaisin olla joustava ja toimiva osa keskustelua tuoden hyvää fiilistä ja tupsun näkökulmaa asioihin.

   3. Toivoisin ISOvastaavan ja fuksipäälliköiden välillä olevan hyvää vuoropuhelua ja yhteistä ideointia. Fuksikasvatuksessa ISOt ovat rajoitusten vallitessa kirjaimellisesti isossa roolissa, joten tässä tilanteessa haluaisin jakaa vastuuta tapahtumien totetuttamisessa selkeästi pälejen ja ISOjen välillä. ISOvastaavan ja fuksipäälliköiden keskustelussa kohtaa kaksi yhteistyötä tekevää tahoa, joten ISOvastaavan tulee olla luotettava ja jämäkkä keskustelukumppani, joka tuo omat mielipiteensä rohkeasti esiin, ja jonka kanssa on siten helppo suunnitella tulevan vuoden tapahtumia.

   Vastaa
 3. Fuksipäällikkö XIII

  Hei!

  Alla olisi pari lyhyttä kyssäriä, joihin ei välttämättä löydy lyhyttä vastausta.

  1. Mitä teekkarius on?

  2. Millaista yhteistyötä toivoisit vanhojen kiltojen kanssa?

  3. Millaisia odotuksia sinulla on mahdolliselta 1,5 vuodelta?

  Lykkyä pyttyyn!

  Vastaa
  • Jussu Hämynen

   1. Teekkariuden määritelmä on hieman erilainen jokaisen mielestä, joten tässä hieman omia ajatuksiani:

   Teekkarius on matka, joka alkaa ensimmäisestä kokemuksesta tupsulakin kanssa, ja jonka perintö elää vielä poismenon jälkeenkin. Teekkarius on värikästä arkea ja suuria juhlia. Teekkarius on yhteisöllisyyttä, kaverista huolta pitämistä sekä yksin rauhoittumista. Teekkarius on vitsejä, naurua ja hyvää fiilistä.

   Teekkarius on myös harmaata puurtamista dediksien parissa ja pieniä iloja läpimenneistä tenteistä tai hyvistä arvosanoista tavoitteista riippuen. Teekkarius on välillä hylättyjä tenttejä ja raskasta pänttäämistä. Teekkarius on palkitsevia onnistumisia, ja elämänmittaista oppimista. Teekkarius on opiskelijaelämän historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Teekkarius on vapaaehtoistoimintaa. Teekkarius on musiikkia, speksejä ja perinteiden kunnioittamista. Teekkarius on pilke silmäkulmassa tehtyjä jäyniä ja uuden keksimistä.

   Teekkarius on ennen kaikkea mielentila, jota tulee vaalia.

   2. Vanhat killat ovat rikkaus CHEMin toiminnassa, sillä korkeakoulullamme on ainutlaatuinen asema Aallossa kouluna, jonne on vain yksi hakukohde ja kaikkien opiskelijoiden yhteinen yhdistys. Vanhat killat tuovat lisämaustetta opiskelijatoimintaan sekä hyviä näkemyksiä eri pääaineista vanhempien opiskelijoiden myötä.

   Oman näkemykseni mukaan vanhojen kiltojen on hyvä esittäytyä fukseille, ja yhteistyössä niiden kanssa on tärkeä järjestää tapahtumia CHEM-approjen ja korkeakoulusitsien tapaan. Koska vanhat killat toimivat brändättynä eri pääaineiden alle, fukseille olisi hyvä mahdollisuus, jos keväällä korkeakoulun virallisen pääaineinfon lisäksi eri vanhojen kiltojen opiskelijat antaisivat vinkkejä eri pääaineista. Vanhojen kiltojen tulevaisuuden toimijat kokevat joka tapauksessa PT:n
   fuksikasvatuksen, joten antamalla hyvän ja mielenkiintoisen kuvan itsestään killat varmistavat toimijoiden riittävyyden.

   3. Mahdolliselta 1,5 vuodelta odotan erittäin suurta työmäärää tapahtumien suunnittelun, pälewarttien, fuksien yleisen jeesaamisen sekä tietysti tapahtumien pitämisen parissa. Odotan Smökin siivoamista aamuyöstä (jos korona antaa myöten), erittäin väsynyttä huumoria päleparin kanssa pitkinä iltoina sekä palkitsevia hetkiä tapahtumien onnistuessa. Odotan mielenkiintoisia ihmiskohtaamisia ja uuden oppimista. Odotan hallituksen kokouksia ja tiivistä yhteistyötä hallitusporukalla.

   Vastaa
 4. Se inasen eteläisempi traktorikuski

  Hei Jussu! Tässä pari kysymystä:

  1.
  Fuksipäälliköiden vastuulla on myös pitää huoli siitä, että fuksit tietävät, missä mennään ja mitä tapahtuu. Fuksivuosi ja varsinkin syksyn ensimmäiset viikot ovat täynnä kaikenlaista uutta asiaa. Miten hoitaisit tiedottamista ja varmistaisit, että oleellinen tieto on mennyt perille? Samalla tietenkin huolehtien, etteivät fuksit niin sanotusti hämmenny 😀

  2.
  Homma voi välillä olla hektistäkin ja esimerkiksi kesken tapahtuman saattaa tulla vastaan jos jonkinlaista yllätystä. Miten toimisit varmistaaksesi tilanteiden sujuvuuden ja ongelmien ratkaisun, mutta samalla kuitenkin maksimoisit fukseille lähestyttävyyden ja läsnä-olon?

  Onnea hakuun!

  Vastaa
  • Jussu Hämynen

   1. Tiedotus fukseille on mielestäni tällä hetkellä hyvällä mallilla. Omalta fuksiajaltani muistan Pälekannun käyttöönoton, joka todettiin erittäin toimivaksi esimerkiksi tapahtumailmojen aukeamisen muistuttamiseen sekä muuhun tärkeään tiedottamiseen. Sähköpostilistallakin on vielä tarvetta nykypäivänä, sillä siellä on yhdessä paikassa viikoittain päivittyvä lista tulevista tärkeistä päivämääristä, eivätkä tapahtumat huku pitkään listaan eri viestejä. Samoin yleinen fuksikanava tiedotukseen Tg:ssä on tarpeen, sillä informaation jakamisen lisäksi siellä on helppoa vaikkapa fuksien sopia keskenään mahdollisten labravuorojen vaihdosta.

   Varsinaisen tiedotuksen täytyy olla selkeää, ja etenkin Pälekannulle lähtevien viestien tulee olla mietitty hyvissä ajoin valmiiksi. Viestien tulee sisältää mahdollisimman paljon informaatiota mahdollisimman lyhyesti ja selkeästi jäsenneltynä. Hyvänä tapana varmistaa oleellisen tiedon perillemeno toimisi esimerkiksi muistuttamalla Pälekannulla tulevien tärkeiden ilmojen aukeamisesta esimerkiksi edellisenä päivänä ja hetkeä ennen ilmojen alkua.

   2. Kaikkiin yllätyksiin ei voi varautua etukäteen, vaikka varmaankin jokainen meistä haluaisi ennustamisen taidon tässä suhteessa. Riippuen tapahtuman (ja yllätyksen) laadusta joitain asioita voi ottaa kuitenkin huomioon. Parhaiten yllätyksiltä vältytään, kun tapahtuman kaikki järjestäjät tietävät tapahtuman kulun hyvin etukäteen, eikä epäselvyyksiä eri toimijoiden roolista tule. Myös esimerkiksi ulkotapahtumia järkätessä mahdolliseen sateeseen ja sen vaikutukseen tapahtumaan voi varautua osittain etukäteen esimerkiksi siirtämällä tapahtuman sisätiloihin, jos tilanne sen sallii.

   Kesken tapahtuman tulevat yllätykset ovat haastavia, mutta neuvokkuudella selvitään niistäkin. Riippuen yllätyksen laadusta, yleensä pälepari on tapahtumissa sananmukaisesti parina, jolloin esimerkiksi toinen voi keskittyä pääsemään yllätyksestä yli toisen pysyessä tapahtumassa ja tilanteessa läsnä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin yksi mahdollisuus on nakittaa luotettava henkilö hoitamaan yllätyksen. Jos tämäkään ei ole mahdollista, niin joudutaan todennäköisesti turvautumaan improvisointiin, mutta kaikesta onneksi selvitään tavalla tai toisella.

   Vastaa
 5. Fuksipäällikkö XII

  Hei! Mahtavaa että olet päättänyt hakea fuksipäälliköksi! Ja eikun suoraan grillin pariin:

  1. Mikä on mielestäsi kipparin tärkein ominaisuus ja miten täytät tämän ominaisuuden?
  2. Parityö- ja ryhmätyötaidot ovat ehdottoman tärkeitä Fuksipäällikön virassa, kuinka varmistat sen että saatte jaettua hommat tasapuolisesti ja että komminkointi sujuu sinun ja parisi välillä? Entä sinun ja hallituksen välillä? Entä sinun ja PTFTMK:n välillä? Entä sinun ja FTMK:n välillä?
  3. Mitä tapahtumia/mahdollisuuksia lisäisit ja mitä mahdollisesti ottaisit pois tai jättäisit tekemättä 1,5-vuotisen pestisi aikana? Millaisia taas säilyttäisit?

  Vastaa
  • Jussu Hämynen

   Moi ja kiitos grillailusta!

   1. Mielestäni pälen tärkeimpänä ominaisuutena korostuvat vuorovaikutustaidot, sillä fuksipäällikkö on olemassa nimenomaan fukseja varten. Fuksivuoden suunnittelu eri tahojen kanssa vaatii myös hyviä keskustelutaitoja. Täytän tämän ominaisuuden parhaani mukaan: Koen olevani sosiaalisesti taitava ja helposti lähestyttävä, ja pyrin olemaan piristävä persoona tilanteeseen katsomatta.

   2. Kommunikointi eri toimijoiden välillä sujuu parhaiten aktiivisella keskustelulla ideoista ja näkemyksistä, ja päleparilla siinä sivussa hoituu myös tasainen työnjako. Päleparin välisen dynamiikan täytyy luonnollisesti olla hyvällä tasolla, jotta tämä onnistuu.
   PTFTMK:ssa on myös kokeneita toimijoita, joilta kannattaa pyytää apua tarvittaessa.

   3. Aiemmin mainittu CHEM-approt voisi olla uusi perinne suunnilleen samassa ajankohdassa kuin tänä vuonna, ja mielestäni sama tapahtuma voisi myös toimia vanhojen kiltojen ensiesittelynä fukseille. Orientaatioviikon loppupuolella ollut CHEM-kiva tuntui omana fuksivuonna omasta mielestäni sekä useimpien kaveredeni mielestä hieman teennäiseltä tapahtumalta, ja vei yhden illan muutenkin täydeltä viikolta.

   Siirtämällä tätä esittäytymistä pehmennettäisiin uusien fuksien laskua opiskelijaelämään vähentämällä orientaatioviikon hämmennystä, ja muutettaisiin vaivaannuttava tapa tutustua vanhoihin kiltoihin hauskaksi ja mielenkiintoiseksi setiksi. Fuksit löytänevät tällä vaihtoehdolla vanhat killat joka tapauksessa, aktiivisimmat ehkä jopa ennen CHEM-approja, mutta ilman väsynyttä ensivaikutelmaa orientaatioviikolta.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *