Ehdokas Hallituksenmuodostajaksi: Laura Lukkarila

Hei kaikille!

Olen Laura Lukkarila, neljännen vuoden opiskelija ja pyrin Prosessiteekkareiden hallituksenmuodostajaksi vuodelle 2022. Haen tehtävään, koska haluan olla mukana itselleni tärkeän yhdistyksen toiminnassa ja uskon olevani oikea ihminen luotsaamaan seuraavaa hallitusta koko jäsenistön etuja ajatellen.

Tähän mennessä olen toiminut PT:llä fuksipäällikkönä, ISOna sekä muutamassa toimihenkilöpestissä. Jokainen pesti on toiminut innoittajana jatkaa aktiivista toimintaa yhdistyksessä ja varsinkin päällikkökautenani 2020 karttui mukaan paljon kokemusta niin tiiviistä pari- ja pienryhmätyöskentelystä kuin asioiden organisoimisesta isommallakin porukalla. Luonnollisesti vuoden 2020 aikana oli myös mahdollisuus saada poikkeuksellisen paljon kriisinhallinta- ja luovuusharjoitusta rajoitusten kurittaessa ja tilanteiden muuttuessa.

Luonteeltani olen joustava ja herkästi innostuva, mutta tarpeen tullen, yleensä vieraammissa tai vaativammissa tilanteissa, varovaisen puntaroiva. Koen tällaiset piirteet vahvuudeksi puheenjohtajalle; tiedän pystyväni aidosti uskomaan, auttamaan, innostumaan ja innostamaan muita toteuttamaan omia ideoitaan, mutta tunnistan myös ne tilanteet, joissa on pysähdyttävä miettimään, tekemään taustatyötä ja asettamaan ohjenuoria.

Tulevan vuoden suurimpana tavoitteena yhdistykselle näen niin sanotun paluun arkeen. Tämä saattaa vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta vajaan kahden poikkeuksellisen vuoden, mahdollisten pandemiatilanteen takapakkien ja yhdistyksen jatkuvan kasvun huomioiden se ei sitä ole. Vaikka vapaaehtoiset ovatkin poikkeustilanteesta huolimatta pitäneet upeasti yllä toimintaa ja perinteitä luoden myös uusia konsepteja, ei tapahtumakalenterin ja -tyyppien harvennuksilta tai osallistujamäärien pienennyksiltä olla voitu välttyä. Nyt maailman avautuessa, on mahdollisuus taas laajentaa toiminta niihin mittasuhteisiin, joissa se on ennen ollut, ja vielä pidemmälle yhdistyksen yhä kasvaessa. Tämä tulee vaatimaan herättelyä, testamenttien selailua, poikkeusaikana kehitettyjen ideoiden ja täysin uusien ajatusten jatkojalostamista ja totuttelua fyysisten järjestelytöiden lisääntymiseen. Luotan silti vahvasti näiden olevan seikkoja, jotka hoituvat, kunhan ne myönnetään heti alkajaisiksi.

Puheenjohtajana haluaisin erityisesti keskittyä hallituksen jäsenien sekä heidän kauttaan toimihenkilöiden tukemiseen. Tämän ihanan ympäripyöreän toteamuksen jakaisin kahteen eri alalajiin: toiminnan ja työmäärien jaon kehittämiseen sekä yksilöiden tukemiseen.

Työjakojen puolesta haluan olla mukana varmistamassa ja kehittämässä yhdistystä siihen suuntaan, jossa nykyisen suuren toimihenkilömäärän edut saadaan talteen ja myöskin toimihenkilöt pääsevät tekemään niitä tehtäviä, joihin he ovat hakeneet. Jälleen yksinkertaiselta kuulostava seikka, mutta silti yhdistyksen toiminnan ja toimijoiden jaksamisen kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Vaikka vastuu ja tukirakenteiden ylläpito kuuluukin toimikunnan tai hallituksen puheenjohtajalle, eivät ideointi ja tekeminen saa jäädä muutaman ydinhenkilön erityisoikeudeksi, vaan töitä on pystyttävä delegoimaan niin hallituksessa kuin toimikunnissakin.

Yksilötasolla, näen puheenjohtajan yhtenä tärkeimpänä tehtävänä auttaa hallituksen jäseniä tuomaan esille parhaat taitonsa ja ideansa sekä tukea niiden käyttöönotossa. Välillä tämä tarkoittaa kannustamista ja yhdessä tekemistä, välillä taas hillitsemistä tai tilan antamista. Tarpeen tullen se voi tarkoittaa myös jämäkämpää puuttumista ja töiden uudelleenjakoa. Sen tulee kuitenkin aina tarkoittaa aktiivista tukemista ja mukanaoloa; haluan ylläpitää ympäristöä, jossa on turvallista tuoda esille ja kokeilla omia ajatuksia ilman, että jäisi työnsä kanssa yksin.

Vastaan erittäin mieluusti kysymyksiin, joita voi esittää täällä vaalisivuilla tai halutessanne myös Telegramissa @lukkarilaura ja sähköpostitse laura.lukkarila@aalto.fi.

Näkyillään! Laura

10 Kommentit

 1. Sirkustirehtööri

  Hei Laura, mahtavaa että olet kiinnostunut tästä erinomaisen hienosta pestistä!

  Hakemustasi lukiessa minulle nousi muutama kysymys; mainitsit, että tulevana vuonna yhdistystä koittaa paluu arkeen. Tämä on todella suuri askel edelliseen kahteen vuoteen verrattuna, ja jäsenistö varmasti kaipaa jo kipeästi fyysisiä tapahtumia sekä yhteistä tekemistä, joka varmasti aiheuttaa entistä suuremman kiinnostuksen yhdistyksen tapahtumia kohtaan. Miten varmistat, että yhdistys käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman suuren jäsenmäärän hyväksi, ja millaisia tapahtumia/toimintaa sinä itse haluaisit yhdistyksen järjestävän jäsenilleen?

  Paluu arkeen tarkoittaa myös monille täysin uusia tapahtumia. Viimeisen ~2 vuoden aikana monilta jäseniltämme on jäänyt paljon tapahtumia ja yhdistystoimintaa kokematta vallitsevan tilanteen johdosta. Miten varmistat, että toimijat, jotka eivät ole päässeet toimimaan nk. ”normaali”-tilanteessa suoriutuvat tehtävistään parhaiten (esimerkkitilanteena; miten kannustat IE:tä, joka ei ole ikinä päässyt itse osallistumaan suurille sitseille?)

  Tsemppistä vielä tuleviin vaaleihin!

  Vastaa
  • Laura

   Kiitos hyvistä kysymyksistä ja tsempeistä Sirkustirehtööri!

   Molempien kysymysten kohdalla ensimmäinen tärkeä seikka on tilanteen myöntäminen; askel on iso, se ottaa aikansa ja yllätyksiä voi tulla niin muistamisen kuin maailmantilanteenkin puolesta. On myös epätodennäköistä, että paluu tarkoittaisi juuri niihin samoihin 2 vuotta sitten käytettyihin ratkaisuihin hyppäämistä.

   Resursseiksi määrittäisin tässä tilanteessa vapaaehtoiset ja heidän aikansa sekä budjetin vuodelle. Molempien riittävyyteen tarjoaisin ratkaisuna hajauttamista; kaikkien tapahtumien ei tarvitse olla suuren budjetin megajuhlia eikä kaiken toiminnan tarvitse olla tapahtumien kautta näkyvien tapahtumatoimikunnan tai fuksitoimikunnan järjestämiä. Järjestämällä erityylisiä tilaisuuksia tavoitetaan laajemmin jäseniä; sitseille on usein ryntäys, mutta yhtä lailla vaikkapa kulttuurille, liikunnalle ja oppimispalveluille on kysyntää. Vaikka yksittäinen liikuntavuoro ei vedäkään kerralla yhtä paljon osallistujia kuin fuksisitsit, tarjoaa säännöllinen liikuntavuoro vuoden aikana paljon.

   Itse pidän yleisesti tapahtumista, jotka ovat avoimia fuksista n:ään, mutta koen myös yksittäiset kohdistetut tapahtumat hyvänä lisävaihtoehtona, jos halutaan varmistaa resurssien jako tietylle herkemmin syrjään jäävälle ryhmälle. Tästä esimerkkinä vuonna 2020 järjestetty +3 iltama, jossa tavoiteltiin vanhempia jäseniä.

   Täysin uusiin tilanteisiin kannustamisen osalta koen yhdeksi arvokkaaksi tekijäksi vanhojen toimijoiden viisauksien soveltavan hyötykäytön. Esimerkiksi osilla Otaniemen killoista on otettu käyttöön perinne- tai jatkuvuustoimikuntia ja tämänkaltaista kokeilua voisi harkita myös PT:lle. Nykyistä toimintaa ei kuitenkaan voida laskea vanhojen muisteloiden varaan, vaan tällainen ratkaisu olisi tukitoiminto. En myöskään koe, että on tarpeellista siirtyä suoraan takaisin prujujen avulla vanhoihin ”normaaleihin” tapahtumakonsepteihin ja unohtaa kaikki viimeisen 2 vuoden aikana koetut tapahtumat, vaan poikkeusolojen toimijat ja poikkeusoloissa tapahtumissa käyneet voivat jopa parhaimmillaan hyödyntää oman aikansa ideoita. Tästä esimerkkinä etäaikana pakon kautta kokeiluun otettu Design Factory tapahtumatilana: siinä hetkessä pakon sanelema valinta, mutta myöhemmin todettu tekniikan puolesta hyödylliseksi myös normaaliajan tapahtumiin ja striimauksen hyödyntämiseen.

   Esimerkkitilanteeseesi vastaisin myös optimistisesti. En usko, että johonkin tapahtumaan osallistuminen takaisi automaattisesti taidot järjestää vastaavanlaista itse, vaikka siitä voi toki olla hyötyä esimerkiksi ohjelman suunnittelussa. Uusien asioiden kohdalla koen kuitenkin puheenjohtajan tehtäväksi varmistaa heti alkajaiseksi toimijan kanssa, mitä tehtävältä on odotettavissa ja missä vaiheessa on kysyttävä neuvoa.

   Vastaa
 2. Vanha lumppu

  Mahtavaa Laura että olet hakenut tähän merkittävään virkaan!
  Pistetään grilliin hieman lisää lämpöä uusien kysymyksien muodossa.

  Hakemuksessasi mainitsit PT:n toimikunnat ja toimihenkilöt. Onko sinulla konkreettisia muutoksia näiden suuntaan ja miten koet, että näistä saadaan kaikki etu irti?
  Olet toiminut hallituksessa tiiviissä yhteistyössä päällikköparisi kanssa. Hallituksessa on perinteisesti ollut myös IE-pari. Millaisen päällikköparin haluaisit muodostaa? Sama kysymys IE-parista. Miten tukisit tai tarvittaessa puuttuisit näiden parien toimintaan, jos parien välinen dynamiikka alkaa rakoilla?

  Tsemppiä hakuprosessiin ja nähdään kokouksessa!

  Vastaa
  • Laura

   Kiitos kysymyksistä ja tsempeistä myös Vanhalle lumpulle!

   Otetaan konkreettiset muutosideaesimerkit Hoito- ja Fuksitoimikunnista:

   Hoitotoimikunnan alla on useampi eri toimihenkilöryhmittymä, joista osalla on selkeä rooli ja perinteeksi muodostuvia tehtäviä. Parin toimihenkilön muodostama alaryhmä voi kuitenkin olla hyvin riippuvainen toimikunnan puheenjohtajasta ja ilman tavoitteita kynnys toteuttaa omaa ideaa suuri. Haluaisin varmistaa kulttuuri- ja hyvinvointiosastolle kiinteämpää vuositavoitetta, esimerkiksi vuoden alussa suunnitelmaa määrätystä määrästä hyvinvointi- ja kulttuuritapahtumia ja niiden sijoitusta pitkin vuotta. Tavoitteisiin uskovana ihmisenä, koen juuri tällaisen asetelman lisäävän saatavaa etua, jäsenistölle lisääntyvän toiminnan ja toimareille hakemaansa tehtävään osallistumisen kautta.

   Fuksitoimikunnan kohdalta nostan esille KV-vastaavan. Virka on PT:n hallituksessa vielä verrattain uusi ja hakee vieläkin hieman muotoaan. Haluaisin selkeyttää KV-vastaavan roolia PT:llä, etenkin englanninkielisen kandilinjan opiskelijoita ajatellen.

   Haluaisin myös ainakin kartoittaa mahdollisuutta vanhempiin opiskelijoihin keskittyvistä toimihenkilöistä. Osittain poikkeusvuosienkin takia ovat vanhemmat opiskelijat jääneet taka-alalle tapahtumien sisäänoton suhteen, mutta seuraavan vuoden aikana olisikin hyvä seurata, riittääkö rajoitusten poistuminen ja esimerkiksi muidenkin kuin tapahtumatoimikunnan toimintojen palautuminen säännölliseksi osaksi arkea tarjoamaan riittävästi paikkoja myös opiskeluissaan pidemmälle edenneille PT:läisille. Myös heille, jotka eivät esimerkiksi tutor/ISOtoiminnan kautta osallistu toimintaan.

   Ja parillisista hallituspesteistä:
   Vaikka kyse onkin pareista, näkisin molemmat yksilöinä ja miettisin ensin, onko tämä yksilö sopiva hakemaansa tehtävään. Parilliseen pestiin ei kuitenkaan voi valita kahta yksilöä miettimättä, miten he tulevat toimeen keskenään. Haluaisin molempien virkojen kohdalla ennen kaikkea muodostaa tasaveroiset parit, jotka tulevat keskenään hyvin toimeen, pystyvät jakamaan tehtävänsä reilusti ja luottamaan toisiinsa.

   Työpari voi olla valtava voimavara tai asioiden vinksahtaessa jatkuva hampaiden kiristelyn aiheuttaja. Haluaisin tukea alusta asti parien tervettä työskentelyä varmistamalla, etteivät he jää tehtävänsä kanssa liian paljon yksin toistensa varaan. Tehokaksikko saattaa nopealla vilkaisulla pärjätä hyvin, mutta pari voi väsyä siinä missä yksilökin ja tiiviisti vain kahdestaan työskentelevien kohdalla on mahdollista dynamiikan rakoilua vaikeampi huomata ja korjata.

   Riippumatta viroista, jos kahden hallituslaisen välinen dynamiikka rakoilee, vaikuttaa se helposti koko hallitukseen. Tämän, sekä yksilöiden oman hyvinvoinnin puolesta täytyisi tilanteeseen puuttua heti, kun se on havaittu. Ongelmatilannetta purkaisin puhumalla molempien osapuolten kanssa kahdestaan ja selvittäisin siten molempien näkökulman. Riippuen henkilöistä ja tilanteesta kannustaisin paria tämän jälkeen keskustelemaan kahdestaan tilanteen auki tai tulisin itse mukaan sovittelemaan ja varmistamaan myös sen, että kumpikin saa nimettyä itseä hiertävät asiat. Jos pari haluaa selvittää välinsä yksin, asettaisin aikarajan, jonka jälkeen tarkistaisin, onko tilanne kehittynyt.

   Vastaa
   • Vanha lumppu

    Kiitos vastauksestasi Laura!
    Koska grilli tuntuu olevan vielä hieman miedolla lämmöllä laitetaan hieman lisää lämpöä jatkokysymyksen muodossa.

    Mainitsit vastauksessasi KV-vastaavan ja englanninkielisen kandilinjan. Hallituksessa toimii tällä hetkellä KV- ja maisterivastaava, jonka vastuulla on vaihto- ja maisteriopiskelijat, heidän fuksikasvatus ja teekkarikulttuuriin perehdyttäminen. Miten haluaisit, että KV- ja maisterivastaava olisi mukana englanninkielisen kandilinjan opiskelijoiden kanssa?

    Pahoittelut tästä pikkuasioihin puuttumisesta, mutta jäi mietityttämään niin oli pakko kysyä!

    Vastaa
 3. Vanhempi lumppu

  Moikka Laura ja upeaa, että haet tähän tärkeään virkaan!
  Pidetäänpäs grilliä yllä sopivan miedolla lämmöllä eli ei heitetä bensaa liekkeihin ihan vielä.

  1) Miten ylläpitäisit mahdollisen hallitusvuoden aikana omaa jaksamistasi? Entäpä muun hallituksen?
  2) Miten toimisit jos huomaisit, että joku hallituksen jäsenistä painisi oman jaksamisen kanssa?
  3) On vuorosi tuoda kokoukseen kokoustarjoilut, mitä tuot?

  Vastaa
  • Laura

   Kiitos kysymyksistä Vanhempi lumppu!

   1) Fyysisen hyvinvoinnin kautta huolehtimalla riittävästä unesta ja liikunnasta. Näiden lisäksi ajatusten tuulettaminen aika ajoin täysin muiden asioiden parissa ja omien rajojen tunteminen. Hallituksen jaksamisen tueksi haluaisin taata vertaistuen ja ryhmähengen ryhmäyttämällä hallitusta ja järjestämällä muutakin yhteistä toimintaa kuin kokoustaminen. Juuri omat hallituskaverit voivat olla parhaita kuuntelijoita silloin kun vapaaehtoistyöt painavat mieltä.

   2) Pyrkisin puhumaan jäsenen kanssa mahdollisimman pian ongelman huomaamisesta. Lähtisin selvittämään, miten henkilö itse kokee tilanteen ja pystyykö tai haluaako hän avaamaan syitä sille, miksi tilanne on johtanut jaksamisen reunoilla taiteiluun. Riippumatta siitä, onko jaksamisongelman juurisyy hallitustoiminnassa vai jossain muussa, keskustelisin henkilön kanssa siitä, tarvitseeko hän hetken lepoa tai kevennystä vastuistaan ja miten kevennys voidaan toteuttaa ilman, että väsynyt ihminen saa lisätaakakseen vielä syyllisyyden. Jos jaksamisen ongelmat juontuvat hallitustoiminnasta, vaatii tämä luonnollisesti tilanteen tarkempaa selvittelyä ja mahdollista toimintatapojen muutosta.

   Ennen kaikkea haluaisin viestiä hallituksen jäsenelle, että olipa jaksamisongelman taustalla mitä tahansa, hän ei ole yksin. Hallituslainen ei myöskään ole velvollinen avaamaan omia taustojaan, jos se ei tunnu luontevalta. Ammattilaista en tällaisessa tilanteessa haluaisi esittää vaan sen sijaan kuunnella ja tarpeen tullen tukea niiden ratkaisujen kanssa, joita henkilö itse myöntää tarvitsevansa.

   3) Esipaistetut sämpyt uunin kautta pöytään, kaveriksi tuorejuustoa. Lisäksi hedelmäkarkkeja ja kaudesta riippuen mandariineja tai viinirypäleitä.

   Vastaa
 4. EVP Lankuntuoli

  Hei,
  hienoa että olet päättänyt hakea hallituksenmuodostajaksi. Tässä olisi muutama kysymys:

  1) Miten PT10 näkyy yhdistyksen toiminnassa jos sinut valitaan?

  2) Toteat seuraavaa: ”Puheenjohtajana haluaisin erityisesti keskittyä hallituksen jäsenien sekä heidän kauttaan toimihenkilöiden tukemiseen. ”
  Miten konkreettisesti toteutat ”Toiminnan ja työmäärien jaon kehittämisen” sekä ”yksilöiden tukemisen”?

  3) Perinteinen SWOT-analyysi PT:stä.

  4) Lähteiden (alla) mukaan FBI-päivät järjestetään 2022 otaniemessä. Miten aiot / miten PT aikoo olla mukana tapahtuman järjestämisessä? Käsittääkseni saattaisit jopa päästä PI:n nuortenfoorumin PJ:ksi samalla ellei PJK nappaa nakkia.
  https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/ajankohtaista/tapahtumat/fbi-2022/

  5) Onko keittolevy tarpeellinen osa kaasugrilliä? Perustele

  Vastaa
 5. kiltalainen

  Hei Laura. Upeaa nähdä että haluat lähteä edistämään Prosessiteekkareita eteenpäin koronan jälkeisen ”normaalin” arjen aikana.
  Kysymykseni koskevat Chemin sisäistä yhteistyötä joten eiköhän sukelleta kysymyksiin:
  1. Miten näet koronan jälkeisen yhteistyön jatkuvan PT:n ja vanhojen kiltojen välillä – Näetkö vanhoja kiltoja fuksien arjessa läsnä olevina tekijöinä?
  2. Koronan aikana perinteinen ”CHEM-kiva” sai tapahtumakonseptina uuden merkityksen approjen muodossa. Jos pitäisi valita, haluaisitko pitää vain toisen tapahtumista, vai kenties järjestää molemmat?
  3. Millaisen tapahtuman järjestäisit yhdessä kiltojen kanssa ?
  Tsemppiä hakuun 🙂

  Vastaa
  • Laura

   Hei kiltalainen ja kiitos kysymyksistä!

   1. Jo fuksipäällikkönä totesin useamman kerran, että tärkein tekijä ei ole houkutella fuksia tietyn järjestön tai toiminnan pariin vaan se, että fuksi löytää itselleen mieluisan seuran ja tekemisen. Tässäkin mielessä kaikenlaiset järjestöt ovat vain rikkaus ja niiden saatavuus fukseille toivottavaa. CHEMin killat ovat tähänkin asti nostettu PT:n fukseille selkeämmin esille kuin mikään muu toimija PT:n lisäksi enkä näe syytä, miksi näin ei voisi olla jatkossakin.
   Tapahtumamuotoista yhteistyötä on luonnollisesti helpompi järjestää rajoitusten poistuessa ja osallistujamäärien ollessa vapaampia. Yhteiset tapahtumat olisivat varmasti toivottuja, mutta tämä vaatii panostuksen kaikilta osapuolilta. Korona-ajan jälkeenkin edunvalvonta pysyy merkittävässä roolissa ja varsinkin tässä 4 toimijaa on oikein käytettynä suuri vahvuus. Toivon, että tällä saralla yhteistyö pystytään pitämään tiiviinä.

   2. Jo ennen koronaa, käytiin CHEM-kivan konseptin päivityksestä keskustelua ja vuonna 2020 uusi idea, CHEM-approt, ei niinkään ollut laastariratkaisu poikkeustilanteeseen vaan tarkoituksella uudistettu konsepti, joka vain koki ensiesittelynsä korona-aikaan. Tapahtuma sai jo ensimmäisellä kerralla runsaasti kehuja ja useamman rastin sisältävä konsepti antaa killoillekin laajemmat mahdollisuudet esitellä toimintansa eri piirteitä. Näillä perusteilla pitäisin CHEM-approt.

   3. Jos olisin puheenjohtaja, pitäisin CHEMin kiltoihin liittyvissä asioissa omana ykköstehtävänäni hallitusten välisen kommunikaation ylläpitoa muiden CHEMin puhisten kanssa enkä suoranaisesti olisi itse päättämässä, minkälaista yhteistapahtumaa järjestetään. Pidin kuitenkin 2020 syksyllä järjestetystä CHEMazing race- tapahtumasta todella paljon ja mieluusti olisin mukana sellaisen järjestämisessä vielä uudestaan vanhojen kiltojen kanssa.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *