Leevi Härkönen

Moikkamoi!

Olen Leevi ja opiskelen toista vuotta, pääaineenani kemia ja materiaalitiede. Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuin jo ensimmäisenä vuonna ja keväällä olinkin jo sekä toimari että ISO. Nyt haenkin hallitukseen, sillä haluan päästä vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan sekä kehittämään Prosessiteekkareita entuudestaan.

Haen opintovastaavaksi siksi, että aidosti pidän täällä opiskelusta. Täällä olen päässyt opiskelemaan asioita, jotka oikeasti kiinnostavat minua ja joista haluan oppia lisää. Korkeakoulumme ei kuitenkaan ole täydellinen ja haluaisinkin toimia opiskelijoiden äänenä korkeakoulun ja opiskelijoiden välillä.

Edunvalvonta koskee kaikkia opiskelijoita, joten edunvalvontatyön läpinäkyvyys on tärkeää. Viestinnän merkitys onkin edunvalvonnan kannalta keskeistä. Aktiivinen viestintä edunvalvonnasta tekee siitä opiskelijoille näkyvää ja helpommin lähestyttävää. Haluan myös kehittää opiskelijoiden ja opintovastaavan välisiä viestintäkanavia. Jos vastaan tulee asioita, joihin tarvitaan laajasti eri opiskelijoiden mielipiteitä, haluan järjestää matalan kynnyksen paikkoja tälle keskustelulle.

Opintovastaavana pääsisin myös kehittämään korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Proffakahvit ovat olleet minulle erityisen mielenkiintoisia tapahtumia, joita järjestäisin mieluusti. Lisäksi haluaisin lisätä tutkimusryhmien näkyvyyttä opiskelijoille. On tärkeää kerätä ideoita ja mielipiteitä juuri opiskelijoilta ja palautetta täytyy pystyä antamaan matalalla kynnyksellä.

Kun lukion jälkeen aloin etsimään opiskelupaikkaa, löysin Aalto-yliopiston kemian tekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman lähes vahingossa. Tiesin, että minua kiinnostaa kemia ja haluaisin opiskella teknillistä alaa, joten Google korjasi “kemia tekniikka” -hakuni kemiantekniikaksi. Päätös mietitytti pitkään, sillä en oikein tiennyt mitä opintoihin kuuluu tai millaista opiskelu on. En myöskään ollut edes kuullut Prosessiteekkareista ennen kuin käsissäni oli fuksiopas. Onkin mukava nähdä, että tänään Aallon sivuilla kemian tekniikasta kerrotaan paljon kattavammin ja tietoa on helpompi löytää. Abimarkkinoinnissa on mielestäni tärkeää tiedon helppo saatavuus ja esteettömyys sekä mielenkiintoisen ja laadukkaan materiaalin, kuten videoiden tuottaminen. Lisäksi on tärkeää painottaa yhteisöllisyyttä ja sitä, että jokainen on tervetullut Prosessiteekkareihin juuri sellaisena kuin on. Markkinoinnissa tulee mainostaa myös opiskelijaelämän eri puolia opintojen lisäksi.

Markkinointityötä ei tehdä tietenkään yksin, vaan abivastaavilla on erityinen merkitys yhdistyksen abimarkkinoinnissa. Markkinoinnissa onkin tärkeää, että abivastaavat pääsevät vaikuttamaan siihen, minkälaista markkinointia yhdistys tulee käytännössä tekemään. Opintotoimikunnan sisäinen yhteistyö on oleellista ja tehtävät tulee jakaa siten, että toimarit jaksavat tehdä työnsä. Toimareiden tekemän työn on oltava mielekästä sekä lopputulos heidän näköistään.

Mikäli herää kysyttävää tai olet muuten vaan grillituulella, kysymyksiä voi jättää vaalisivulle tai voit myös laittaa viestiä Telegramissa @leeviha 😎

1. Mihin sisällöllisiin tai rakenteellisiin asioihin haluaisit vaikuttaa opinnoissamme? Mitkä ovat mielestäsi parhaat vaikuttamisen keinot?

Nykyinen opetussuunnitelma on vuosille 2022–2024. Aloitin opintoni opetussuunnitelman 2020–2022 mukaisesti ja siirtymä opintosuunnitelmien välillä on ajoittain ollut sekavaa ja vaikeaa. Toivoisinkin, että seuraavaan opetussuunnitelmaan siirtymisestä saataisiin sujuvampaa sekä selkeämpää. Opiskelijan tulee tietää, minkä opetussuunnitelman mukaan hänen tulee suorittaa tutkintoaan ja Sisun tulee toimia kurssivalinnoissa. Haluan tietenkin myös huolehtia siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi uuden opetussuunnitelman suunnittelussa. Uskon, että korkeakoulu mielellään kuulisi opiskelijoiden mielipiteitä ja ottaisi nämä huomioon. Varmasti moni hyvä idea jääkin vain ideaksi, jos kukaan ei ole kuulemassa opiskelijaa. Tästä aasinsiltana seuraavaan kysymykseen:

2. Miten parantaisit korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota opintoihin liittyen?

Opintovastaavana pyrkisin tekemään epäkohtien sekä ideoiden esille tuomisesta mahdollisimman helppoa kehittämällä anonyymiä palautelomaketta sekä mahdollisesti järjestämällä rentoja keskustelutuokioita, joissa opiskelijoiden kommentit ja kehitysideat saataisiin kerättyä ja lopulta esitettyä korkeakoululle. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi PysähdysTauon yhteydessä.


3. Mitä mieltä olet PT:n opintoihin liittyvistä nettisivuista? Löydätkö kehityskohteita?

PT:n opintoihin liittyvät sivut vaativat päivittelyä. Yleistä-sivulla on esimerkiksi vanhentunutta tietoa ja sivu on muutenkin päivittelyn tarpeessa. Edunvalvonta-sivulla on paljon tietoa, jonka voisi jäsennellä paremmin. Sivuaineoppaan voisi tehdä kokonaan uusiksi. Opiskelijoiden omien kokemuksien kerääminen on ideana ihan hyvä, mutta “uusin” kokemus on vuonna 2016 aloittaneelta. Linkki Inton sivuainesivuille on piilotettu keskelle tekstiä ja linkki vie sivuaineisiin 2018–2020. DI-pääaineopas vaatii korjailua, sillä valikko menee rikki kun sivun avaa. Sisällöltään sivua voisi myös päivittää, tässä voitaisiin mahdollisesti tehdä yhteistyötä vanhojen kiltojen kanssa! ProTips –sivu on hyvä, mutta vaatii päivittelyä. Ainoastaan DI-pääaineopas on olemassa englanninkielisillä sivuilla, joten muille sivuille tulisi luoda myös englanninkieliset vastineet.

Nettisivuilla on siis paljon tehtävää! Olen kuitenkin täysin motivoitunut huolehtimaan, että opintoihin liittyvät sivut päivitettäisiin ajan tasalle ensi vuonna. Tulevaisuudessa sivujen päivittäminen voisi olla vuosittainen operaatio, jotta vanhentunut tieto saataisiin minimiin.

4. Miten kehittäisit yhdistyksen opintoihin ja koulutukseen liittyviä tapahtumia?

Haluaisin kehittää tutkimusryhmien kanssa tehtyä yhteistyötä! Käytännössä tämä voisi olla tapahtuma, jossa yksi tai useampi ryhmä tulee kertomaan aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille heidän tutkimustyöstään sekä keskustelemaan opiskelijoiden kanssa. Proffakahvit ovat olleet myös todella onnistuneita tapahtumia ja jatkaisin niiden järjestämistä.

5. Mitä ovat hallopedit?

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden äänenä korkeakoulun päätöksenteossa. Opintovastaavana toimisin hallopedinä Kemian tekniikan korkeakoulun eri toimielimissä. Mielestäni hallopedin tärkein tehtävä on tuoda opiskelijoiden kritiikkiä sekä kehitysideoita hallinnon tietoon. Opiskelijat tietävät parhaiten millaista opiskelu on ja hallopedin tulee saattaa tämä tieto päätöksentekoon. Kaikkien opiskelijoiden tulisi tietää mitä hallopedit tekevät ja keitä he ovat, jotta tiedonkulku olisi sulavaa. 

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *