Melissa Valjakka

Hellurei ja hellät tunteet!

Olen Melissa, toista opiskeluvuotta paahtava, biotuotteita pääaineena harjoittava, ihan oikea teekkari ja toivottavasti Prosessiteekkareiden toinen fuksipäällikkö 2023!

Kun minä tänne fuksina taapersin, en tiennyt mitä prosessiteekkarius on. Tämä uusi ja outo maailma osoittautui kuitenkin hyvin nopeasti mitä mainioimmaksi yhteisöksi. Kun ajattelen omaa fuksivuotta, oli se elämäni unohtumattomin vuosi.

Fuksina kiinnostuin vastuuhommista ja ryhdyin maailman parhaimman tanssiryhmän, CanCanin vastaavaksi. Kyseisessä hommassa onkin saanut hyvin harjoiteltua viestintää ja tiedottamista eri tahojen välillä, sekä muita taitoja, joita uskon voivani hyödyntää fuksipäällikön roolissa. Vastaavana toimimien, ISOna oleminen ja muut vapaaehtoishommat ovat myös vahvistaneet tunnetta siitä, että fuksipäällikön virka sopisi minulle, sillä nautin ihmisten kanssa toimimisesta ja muille uusien kokemusten luomisesta, osaten kuitenkin pitää jonkinlaista järjestystä yllä.

Luonteeltani olen erittäin ihmisläheinen ja rakastan tutustua uusiin ihmisiin. Olen aktiivinen ja kiinnostunut uusista asioista, pelkäämättä pieniä tai suurempiakin haasteita. Tsemppaan ja yritän innostaa muita rohkeasti lähtemään mukaan kokeilemaan uusia asioita. Koen, että juuri näitä ominaisuuksia hyvällä fuksipäälliköllä on kautta aikain ollut.

Nykyään tiedän mitä prosessiteekkarius on. Se on uskomatonta yhteisöllisyyttä, rohkeutta, toisten kannustamista ja hyväksymistä erilaisuuksista huolimatta. PT:lle voit tulla juuri sellaisena kuin olet ja sinut otetaan avosylein vastaan. Tämän haluaisin uusille fukseille opettaa. Haluaisin myös mahdollistaa fuksivuoden, jonka aikana jokainen löytää oman paikkansa yhdistyksessämme ja tuntee itsensä tärkeäksi. Pidän myös tärkeänä jatkaa hyvää yhteistyötä muiden kiltojen kanssa.

Ymmärrän, että fuksipäällikön virka on aikaa vievä ja vastuu on suuri. Olen kuitenkin valmistautunut tähän ja uskon tästä kunnialla selviytyväni, varsinkin kun toisena virassa on Aapo Haavisto!

Yhteistyö meidän välillämme toimii sujuvasti ja rennosti, pieni pilke silmäkulmassa. Osaamme kuunnella toisiamme ja vähän nauraakin sekä itsellemme että toisillemme. Olemme aina valmiita auttamaan toisiamme ja kaikkia muita. Meihin voi luottaa, että kunnialla kasvattaisimme fuksit ’23 kelpo Prosessiteekkareiksi, jotta yhdistyksemme lippu pysyy jatkossakin yhtä korkealla!

Mieluusti vastaan kysymyksiin, joita hakemus on saattanut herättää! Niitä voipi lähettää vaalisivuilla tai tg:ssä @mellunkyla

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1,5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita? Mitä haluaisit säilyttää?

Tärkeimpinä tavoitteina minulle olisi tietysti järjestää fukseille unohtumaton fuksivuosi, jota myöhemmin muistella lämmöllä ja saada fukseista aktiivisia PT:n jäseniä. Orientaatioviikolla haluaisin järjestää enemmän ryhmäyttävää toimintaa oman fuksiryhmän kanssa. Yhtenä haaveenani olisi myös lisätä liikunnallista toimintaa ja saada fukseja enemmän esimerkiksi PT:n liikuntavuoroille. Koen tämän tärkeäksi, sillä liikunta tuo hyvää tasapainoa kaikkien muiden tapahtumien keskelle. Mielestäni vanhojen, positiivista palautetta keränneiden tapahtumien säilyttäminen on tärkeää. Etenkin muiden kiltojen kanssa järjestetyt tapahtumat ovat usein sellaisia, joista fuksit ovat pitäneet. Tapahtumissa alkoholin suhteen haluaisin säilyttää neutraalin linjan, joka mielestäni PT:llä on jo hyvin toteutunutkin. Sisällyttäisin myös alkoholittomia tapahtumia, jotta kukaan ei sen puolesta ainakaan kokisi oloaan ulkopuoliseksi.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

Haluaisin varsinkin alkusyksyn tapahtumissa huomioida sen, että esimerkiksi kaikki ryhmissä tehtävät asiat eivät lähtökohtaisesti lähtisi oletuksesta, että kaikilla on jo kaveriporukka, jolloin mahdollisesti yksin jääneillä fukseilla olisi mahdollisuus päästä tutustumaan pienemässä porukassa muihin. Eli välillä haluaisin ottaa käyttöön sekoitetut ryhmät. Haluaisin myös korostaa ISOjen roolia omien fuksiryhmien fuksien aktivoionnissa. Tiettyjen tapahtumien tärkeyden korostaminen, joissa esimerkiksi esitellään eri Aallon kerhojen ja yhdistysten toimintaa voisi myös mielestäni toimia hyvänä tapana saada fukseja löytämään juuri heille itselleen kiinnostavat yhteisöt.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, kun huomioidaan PT:n suuri fuksimäärä ja mahdollinen sisäänoton kasvu vielä seuraavanakin vuonna?

Alkusyksystä tapahtumia on tietenkin helppo järjestää ulkona, jolloin tilojen puolesta ei tule mitään koollisia rajoitteita. Mielestäni ei ole mahdoton idea järjestää enemmän ryhmissä järjestettäviä tapahtumia. Niin kuin aikaisemmassa kohdassa ISOjen tärkeän roolin mainitsin, haluan sitä jatkaa tässä. Vaikka koenkin osaavani hyvin huomata, jos joku näyttää yksinäiseltä tai ryhmästä ulkopuolelle jääneeltä, sisäänottomäärän kasvaessa, on isosta massasta haastavampaa erottaa niitä, ketkä sitten jäävät yksinäiseksi. Juuri tämän takia toivoisin, että omasta ISO-ryhmästä saisi tutun ja turvallisen ryhmän.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Tapahtumiin voisi tietysti lisätä enemmän englanninkielisyyttä, eikä idea siitä, että joku tapahtuma olisi jopa kokonaan englanniksi, ole mielestäni huono. Kaikki infot ovat tietenkin tärkeä saada eteenpäin selkeästi suomeksi sekä englanniksi. Haluaisin saada myös englanninkielisiä fukseja hakemaan esimerkiksi toimihenkilöiksi. Näen myös CanCanin hyvänä mahdollisuutena saada englanninkielisiä fukseja PT:n toimintaan mukaan, sillä henkilökohtaisesta kokemuksesta CanCan oli oman fuksivuoteni ryhmäyttävin asia. Tekisin myös mielelläni yhteistyötä KV- ja maisterivastaavan kanssa ja haluaisin kysellä nykyisiltä englanninkielisiltä fukseilta heidän ajatuksiaan siitä, mikä on toiminut ja mikä ei. Heiltä uskoisin saavani enemmän konkreettista näkökulmaa, jonka avulla voisi lähteä suunnittelemaan fuksivuotta.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Haluaisin luotettavan työparin, jolla on myös huumorintajua ja tekemisen meininki mukana toiminnassaan. Toivoisin molempien olevan aktiivisia ja yhtä intohimolla suhtautuvan työskentelyyn, eikä niin, että loppupeleissä toinen hoitaa suurimman osan tehtävistä. Toivoisin tasa-arvoista kohtelua ja sitä, että molemmat uskaltavat rohkeasti sanoa omat mielipiteensä. Itse olisin pari, joka haluaa olla innolla mukana ja suunnitella tapahtumat huolella ja hyvissä ajoin. Olisin työpari, joka kuuntelee ja kunnioittaa toista. Pidän hyvää paridynamiikkaa yllä hoitamalla sovitut asiat ajallaan ja antamalla tilaa myös toisen ajatuksille ja ideoille. Koen, että on myös tärkeää osata pitää hauskaa yhdessä.

8 Kommentit

 1. Edarimyyrä

  Hei Melissa!

  Ensi syksynä olisi edustajistovaalit edessä ja edellisten vaalien äänestysprosentti oli ennätysmäisen alhainen kaikkien pettymykseksi vaikka kaikesta huolimatta CHEMin korkeakoulussa on ollut suhteellisen hyvä äänestysprosentti koko yliopiston tasolla. Eli kysymykseni siihen liittyen on varsin yksinkertainen:

  Kuinka pitäisit huolen että jokainen fuksi käyttäisi ääntään ja motivoisit fukseja äänestämään seuraavissa vaaleissa?

  Vastaa
  • Melissa Valjakka

   Moi! Hyvä kysymys! Omassa fuksipistekortissani ainakin sai pisteen siitä, että äänesti. Pitäisin tämän myös seuraavan syksyn fuksipistekortissa, joka toivottavasti fukseja motivoisi. Fuksivuotena ja varsinkin syksynä erilaista informaatiota tulee paljon ja perässä on välillä vaikea pysyä. Itse yrittäisin muistutella vaaleista ja kertoa äänestämisen helppoudesta ja tärkeydestä esimerkiksi PäleWiikkiksissä sekä Pälekannussa, joita useimmat lukevat. En kuitenkaan haluaisi luoda fukseille pakon tunnetta äänestämisestä, sillä uskon, että se ei asiaa parantaisi tai antaisi ylipäätään hyvää kuvaa vaaleista.

   Vastaa
 2. Mikki Hiiri

  Moro Melissa,

  Kirjoitit hakemukseesi, että haet yhdessä toisen henkilön kanssa fuksipäälliköksi. Aina on kuitenkin mahdollista, että vain toinen parista valitaan. Miten suhtautuisit sellaiseen tilanteeseen, jossa sinut valittaisiin fuksipäälliköksi, mutta hakijapariasi ei? Uskoisitko, että pystyt toimimaan hyvin myös muiden mahdollisten pälehakijoiden kanssa?

  Tsempit hakuprosessiin!

  Vastaa
  • Melissa Valjakka

   Moikka! En lähtisi tästä kamalasti stressaamaan, sillä uskon, että fuksipäälliköksi lähtökohtaisesti hakee ihmisiä joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Itse ottaisin tämän vastaan vain mahdollisuutena. Uskon siis pärjääväni hyvin kenen kanssa tahansa kunhan vain osaa asiaan suhtautua oikealla ja positiivisella asenteella! 🙂

   Vastaa
 3. Eräs Weturinkuljettajainen Emeritusfuksipäällikkö XIX

  Moikka, mahtava nähdä että hait fuksipäälliköksi! Pistetäänpä grilliin lämpöä muutamalla tiukalla kysymyksellä:

  1. Fuksipäällikön virka saattaa aiheuttaa vapaa-ajan vähenemistä sekä opintomotivaation laskua. Miten pitäisit huolta opinnoistasi sekä omasta jaksamisestasi vuoden edetessä?
  2. Fuksipäällikkö on tunnetusti parivirka, missä paridynamiikan tulee toimia läpi vuoden niin myötä- kuin vastamäessä. Millä konkreettisilla toimilla ylläpitäisit tätä dynamiikkaa?
  3. Case-pohdinta: fuksi on railakkaan illan päätteeksi nauttinut liikaa virvokkeita, eikä hänestä ota selvää, missä hän asuu ja miten hän pääsee kotiinsa. Miten lähtisit ratkomaan tilannetta, ja hoitaisit fuksin selviämään turvallisesti olotilastaan?

  Vastaa
  • Melissa Valjakka

   Heips!

   1. Koen olevani hyvä aikatauluttaja ja vaikka minulla on nyt syksyllä paljon opintoja, olen onnistunut pitämään viikonloput suht vapaana. Itse rentoudun kun pääsen liikkumaan ja pyrin tekemään aikatauluihin sille aikaa. Mikäli minut fuksipäälliköksi valitaan on opinnot sillä mallilla, että on kurssien määrää mahdollista karsia, jos alkaa tuntumaan liian rankalta tai yksinkertaisesti laitan panoksen vain niihin kursseihin jotka itseäni eniten kiinnostavat.
   2. Niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, uskon, että dynamiikka pysyy yllä kun osataan hoitaa sovitut asiat ajoissa ja osataan kuunnella toista. Koen myös tärkeäksi, että voi myös keskustella muistakin asioista kuin fuksipäällikköasioista. 🙂
   3. Lähtisin selvittämään onko hänellä lähettyvillä jotain ystävää tai ISO-ryhmän ISOa, joka olisi itse siinä kunnossa, että saisi fuksille turvallisen paikan, jonne mennä. Asun itse niemessä, joten mikäli tilanne sitä vaatii, voin toki fuksin viedä minun luokse.

   Vastaa
 4. Wanha Päle

  Moikka Melissa! Kivaa, että pälehommat kiinnostaa, tässäpä pari kinkkistä kysymystä:

  1. Fuksipäällikköhommat vievät aika paljon aikaa. Miten olet ajatellut ajoittaa opinnot tulevalle 1,5 vuodelle, mikäli tulet valituksi?
  2. Välillä tapahtumanjärjestäminen vaatii aamuyöhön asti siivoamista tai hyvin aikaisia aamuherätyksiä. Useimmiten tapahtuman järjestely alkaa puolen päivän jälkeen iltapäivällä. Oletko varautunut näihin vaihteleviin ”työ”aikoihin?

  Tsemppiä hakurumbaan!

  Vastaa
  • Melissa Valjakka

   Mooi!

   1. Tätä olen kyllä miettinytkin paljon. Olen ajatellut jo lähtökohtaisesti suorittaa kandin kolmeen ja puoleen vuoteen. Eli keväällä kiireisimpään aikaan kursseja olisi aika vähän eikä kandikaan kummittelisi olan takana. Nyt toisen vuoden aikana opintopisteitä tulee ihan kivasti niin seuraavasta syksystä lähtien ei pitäisi kamalaa stressiä kurssien suhteen olla.

   2. Olen varautunut. Aikaiset heräämiset eivät ole ongelma ja olen asennoitunut niin, että jos jokin asia vie aikaa, niin se vie. 1,5 vuotta menee loppupeleissä niin nopeasti, että mielummin ajattelen kaikkia niitä asioita joita tulen saamaan, kuin mistä kaikesta joutuu luopumaan. Myönnän, että pitkälle yöhön valvomiset eivät aina välttämättä tulee olemaan se lemppari juttu, mutta ainakin fuksivuotena ne yölliset siivoukset ovat olleet yllättävän hauskoja ja antoisia. 😀

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.