Ehdokas opintovastaavaksi: Sara Siivola

Hei,

Olen Sara Siivola, kolmannen vuoden opiskelija biotuotteet-pääaineen puolelta. Haen Prosessiteekkareiden opintovastaavaksi vuodelle 2021.

Opintovastaavan tehtävässä minua kiinnostaa mahdollisuus päästä vaikuttamaan korkeakoulumme ja yhdistyksemme suhteeseen, jotta voisimme luoda parempaa opiskeluympäristöä. Tarvetta olisi parantaa korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä kommunikointia, mistä hyvänä esimerkkinä ovat maisteriopinnot, joista puhutaan ensimmäisenä vuonna ja seuraavan kerran vasta maisteripääainevalintoja tehdessä. Vuosikurssini on päässyt koekaniiniksi uusien pääaineiden myötä, mikä on kirvoittanut ajatuksia suuntaan ja toiseen.

Englanninkielisen kandin halloped-tehtävää haluaisin ajaa eteenpäin ja innostaa nimenomaan kyseisen kandin opiskelijoita hakemaan siihen. Opetusohjelman ollessa vielä tuore, haluaisin kartoittaa englanninkielisten kandidaattiopiskelijoiden kokemusta opinnoista ja mahdollisia kehityskohteita.

Abimarkkinointi on sujunut todella hyvin tänä vuonna ja haluaisin aktiivisesti olla mukana kehittämässä sitä yhteistyössä korkeakoulun kanssa, esimerkiksi CHEM:in uudessa opiskelijamarkkinointiryhmässä.

Minulle olisi erityisen tärkeää keskustella opetushenkilökunnan kanssa koronan vaikutuksista opiskelijoihin ja opintojen etenemiseen. Tätä voisi lähteä avaamaan mahdollisimman perusteellisilla palautekyselyillä opiskelijoille ja tutkimalla kuinka suuren loven etäelämä on tehnyt opiskelijoiden hyvinvointiin, mikä taas heijastuu suoraan kurssien suorittamiseen. Koen, että erityisen tärkeää olisi saada useammalle sopivampaa etäopetusta ja varmistaa, että itsenäiseen opetukseen soveltuvat tilat olisivat käytössä.

Ilman koronaakin opintomme ovat hyvin kuormittavia. Tämä korostui omissa opinnoissani nyt kolmannen vuoden syksynä, käydessäni kolmea pääainekurssia sivuaineen ohella. Mahdollisia päällekkäisyyksiä olisi syytä pohtia edelleen ja tähän voisi auttaa palautteen kysyminen opiskelijoilta suoraan. Palautetta voisi kysyä jokaisessa periodissa samaan tyyliin kuin kurssipalautetta kysytään. Näin saataisiin laajempi ja jatkuvampi kuva opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Kysymykset

1. Mihin sisällöllisiin tai rakenteellisiin asioihin haluaisit vaikuttaa opinnoissamme? Mitkä ovat mielestäsi parhaat vaikuttamisen keinot?

Vaikuttamisen keinot riippuvat siitä kehen haluaa vaikuttaa. Oleellista on, että tieto millä vaikuttaa pitää paikkansa ja että kuuntelee kaikkien näkemykset asiaan.

Opinnot ovat sisällöiltään hyvin monipuolisia, mutta aikataulutukseltaan vaativat vielä hiontaa. Haluaisin vähentää tilanteita, joissa useamman kurssin isommat palautukset osuvat päällekkäin, mikä helposti johtaa kurssien keskeytymiseen. Ehkä tätä tärkeämpää olisi jakaa kurssin aikana tapahtuvat palautukset laajemmalle. Eli vähemmän kahden periodin kursseja, joissa ei tapahdu mitään ensimmäisen periodin aikana ja yhtäkkiä on useita työläitä palautuksia muutamassa viikossa.

2. Miten parantaisit korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota opintoihin liittyen?

Minulle erittäin tärkeätä olisi seurata paremmin opiskelijoiden hyvinvointia, ja sen mahdollisia vaikutuksia kurssien suorittamiseen. Tätä voisi tehdä periodikohtaisilla anonyymeilla kyselyillä, jotta opetushenkilökunta saisi paremman kuvan opiskelijoidemme jaksamisesta

Ensimmäisenä vuonna ABC-kurssi takasi sen, että korkeakoulu seurasi lähemmin opiskelijoiden etenemistä ja tiedotus tapahtui aikataulun mukaisesti eikä ketään unohdettu. Toisen ja kolmannen vuoden aikana ei kuitenkaan korkeakoulusta kuulu paljoa. Tätä voisi ratkaista muutamalla luennolla vuoden aikana jokaiselle vuosikurssille. Näihin ei olisi pakollista osallistua, mutta niiden avulla voisi varmistaa, että kaikki saisivat helpommin tiedon. Luennoilla voisi myös keskustella mahdollisista kurssipalautteista ja kertoa opiskelijoille, että heidän äänensä on kuultu.

Luennoille tueksi korkeakoulun kanssa yhteistyönä voitaisiin kehittää helposti saatavilla oleva ”Opiskelijoiden muistilista”, joka muistuttaisi tietyssä vaiheessa opintoja tehtävistä asioista, esim. 2. vuosikurssin lopussa tai tietyn opintopistemäärän saavutettua merkintänä voisi olla ”Viimeistele ja hyväksytä HOPS maisterihakua varten”.

3. kuinka kehittäisit yhdistyksemme abimarkkinointia?

Abimarkkinoinnin kehittämisessä lähtisin liikkeelle siitä mitä on jo tehty ja miten se on toiminut. Vuoden aikana ollut IG-mainonta oli hyvää, mutta kuinka moni opiskelemaan hakeva sen näkee, eikä jo Aallossa opiskeleva. Haluaisin myös kysellä fukseilta mitä he olisivat kaivanneet ja mistä he etsivät tietoa. Voi olla hankala löytää esim. toimivaa sosiaalisen median alustaa, mutta jostain on lähdettävä liikkeelle. Abeille sivu on toimiva kokonaisuus, ajan kanssa siihen voisi esimerkiksi lisätä alasivuja selkeyden vuoksi.

4. Miten kehittäisit opintoihin liittyviä sivuja?

Yleisesti PT:n opintoihin liittyvät sivut ovat hyvät. Esimerkiksi edunvalvonta sivun lisääminen on todella hieno lisä, jotta jokainen saa helpommin selville, mitä korkeakoululla toimitaan.

Sivuaineopas kaipaisi päivityksiä. Vaikka sivuaineiden nimet pysyvät samoina, kurssien rakenteet muuttuvat eivätkä kemian korkeakoulun pääaineetkaan ole samoja kuin 2014 aloittaneilla eli kommentteihin on vaikea verrata omia opintojaan. DI-pääaineopas on vuorostaan todella hyvän näköinen, mutta siihenkin voisi kerätä lisää kommentteja opiskelijoilta ja pääaineiden vastuuprofessoreilta. Suorat linkit Inton puolelle olisi hyvä lisä. ProTips sivuun voisi lisätä aiemmin mainitsemani muistilistan ja kerätä opiskelijoilta lisää vinkkejä.

5. Miten kehittäisit yhdistyksen opintoihin ja koulutukseen liittyviä tapahtumia?

Itse pidin proffakahveista matalankynnyksen vuosi. Matalankynnyksen tapahtumia on kuitenkin vaikea pitää zoomissa/teamsissä. Olisi siis hyvä miettiä, mihin opiskelijat osallistuisivat. CHEMin urafoorumin kaltaiset tapahtumat vetävät osallistujia, joten vastaavia voisi yrittää järjestää koulutukseen liittyen – toki pienemmälle yleisölle.

6. Mitä ovat hallopedit?

Hallopedit ovat hallinnon opiskelijaedustajia, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen. Halloped tehtävissä voi vaikuttaa opintojen laatuun, opintojen kokonaisuuksiin ja esimerkiksi opiskelijamarkkinointiin. Tehtävistä tekee tärkeän se, että on mahdollisuus tuoda opiskelijoiden ääntä korkeakoulun kuultavaksi.

7. Mitkä koet korkeakoulun tärkeimmiksi toimielimiksi, joissa prosessiteekkareiden tulisi olla edustettuna?

Kemian tekniikan koulutusneuvosto on tärkein toimielin PT:lle, koska siellä käydään usein kandidaattiopiskelijoita koskevia tärkeitä päätös- ja keskusteluasioita, esim. uudet HOPSit. Opetusosaamisen arviointiryhmässä olisi hyvä olla niin PT:n edustaja kuin vanhojenkin kiltojen, jotta erityisesti maisteriopettajien valintaa seuraisi vanhojenkin kiltojen edustaja. Opiskelijamarkkinointiryhmä olisi todella tärkeä PT:lle fuksien vastaanottamisen myötä ja sitä kautta saataisiin opintotoimikunnan abimarkkinointi ideat liikkeelle.

4 Kommentit

 1. Julia Tofferi

  Hei Sara,

  Hienoa, että olet hakenut tähän upeaan virkaan! Joskus asiat eivät kuitenkaan mene niin kuin olet suunnitellut.

  Olet hyvissä ajoin opintovastaavavuoden alussa kartoittanut laboratoriotakkeja ja -laseja toimittavia yrityksiä ja sopinut erään yrityksen kanssa tarjouksesta. Kaksi viikkoa ennen tilauksen tekemistä olet vielä kertaallen varmistanut, löytyyhän kaikkia sovittuja tuotteita varastosta ja ovathan ne valmiina toimitukseen heti tilauksen jälkeen. Päivä suojavälineiden tilauksen jälkeen saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, jossa arvioidaan tuotteiden saapumisajaksi 6.11., eli kuukausi fuksilabrojen alkamisen jälkeen, eikä yritys tarjoa korvaavia tuotteita tarjoushinnalla.

  Miten toimisit seuraavassa tilanteessa ja keihin ottaisit yhteyttä?

  Vastaa
  • Sara Siivola

   Hei Julia ja kiitos hyvästä kysymyksestä!

   Jotta tällaiselta tilanteelta voisi alun perin välttyä, varmistaisin sopimuksella, että tuotteet toimitetaan x päivään mennessä ja että tämä päivä olisi niin aikaisin, ettei mahdollinen myöhästyminen haittaisi fuksilabrojen alkaessa.
   Mutta aina ei kaikki mene niin kuin on suunnitellut, joten varmistaisin ensin yritykseltä, että tämä ei ole näppäilyvirhe vaan todellinen tilanne. Samalla ilmoittaisin asiasta yhdistyksen puheenjohtajalla. Näissä tilanteissa voi tulla helposti suunnitelman B kanssa niin kiire, että ilmoittaisin heti myös korkeakoululle tilanteesta ja lähtisin heidän kanssaan selvittämään, onko esimerkiksi heillä resursseja hankkia takit jostain nopeammin. Tilanteen vaatiessa pyytäisin korkeakoulua ottamaan yritykseen yhteyttä ns. korkeamman auktoriteetin myötä.
   Jos yrityksen kanssa ei ole mitään tehtävissä, lähtisin käymään läpi jo aiemmin tutkittuja muita yrityksiä ja selvittämään kuinka nopeasti he voisivat toimittaa suojavarusteet. Lopputilanne voisi olla tuplamäärä suojavarusteita, mutta opiskelijoiden on saatava suojavarusteet labroihin ajoissa ja sitten voisi olla mahdolliset varusteet seuraavalle vuodelle valmiina – toki optimaalisessa tilanteessa alkuperäiset tuotteet saataisiin ajoissa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

   Vastaa
 2. jallutyttö

  Mikä on lempijallusi?

  Vastaa
  • Sara Siivola

   Hei Jallutyttö ja kiitos mainiosta kysymyksestä!
   Minun lempijalluni on yhden tähden jallu.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *