*In English below*

Tervehdys jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen! Kokous järjestetään ensi viikon keskiviikkona 9.9. klo 18.15 alkaen. Kokouspaikkana toimii Jämeräntaival 5 A -rapussa sijaitseva Kylän olohuone sekä Jämeräntaival 5 A sisäpiha (Jämeräntaival 5 A, 02150 Espoo). Otathan huomioon, että koronavirustilanteen johdosta istumapaikkoja tilassa on rajatusti, ja istumapaikkojen loputtua kokousta voi seurata sisäpihan puolelta.

Kokouksessa tullaan käsittelemään ansiomerkkitoimikunnan esitys kultaisen ansiomerkin myöntämisestä.

Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, pyytäisin kaikkia saapumaan tilaan ajoissa.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen

________________________________________________________________________________________

Hello members!

The Associations’ additional meeting will be held on Wednesday 9.9. starting at 18.15. The meeting will be held at Jämeräntaival 5 A building in ”Living room of Teekkari Village” and in the courtyard of Jämeräntaival 5 A if needed (Jämeräntaival 5 A, 02150 Espoo). Please note, that due to the coronavirus situation, the amount of seats is limited and in the event that all the seats are filled, the meeting must be attended from the courtyard.

During the meeting we will discuss the proposition for the receiver of the golden badge of merit.

In order to start the meeting on time, I ask that you all arrive early before the meeting.

Meeting agenda:

 1. Opening
 2. Verification of the legality and quorum of the meeting
 3. Organization of the meeting
 4. Approval of the agenda
 5. Course of action
 6. Announcements
 7. The board’s situation report
 8. Approval of the golden badge of merit
 9. Any other business
 10. Closing

Terveisin, / Best regards,

Juhani Rahikka
Puheenjohtaja 2020 | Prosessiteekkarit ry
+358505058844 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto